KK-stiftelsen

Satsning på forskning om fysisk aktivitet och parasport

Dela

KK-stiftelsen beviljar Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, 12 miljoner kronor under en fyraårsperiod till ett forskningsprojekt om fysisk aktivitet och parasport för personer med funktionsnedsättning. Målet med forskningen är att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att vara fysiskt aktiva, både i vardagen och inom paraidrott.

Rullstolsbrukare
Rullstolsbrukare

Forskningsprojektet som beviljas medel heter Svenska Parasport Akademien – en utvecklingsmiljö för samverkan kring fysisk aktivitet och idrott, och ska ledas av Anna Bjerkefors, docent, tillsammans med Yves Vanlandewijck, professor, båda vid GIH. Bland samverkanspartners finns flera andra lärosäten, företag och organisationer som till exempel Camp Pro Ortopedteknik, Permobil AB, Qualisys AB, Parasport Sverige och Riksidrottsförbundet. Satsningen kommer totalt att landa på 26 miljoner kronor inräknat medel från samverkanspartners och Gymnastik- och idrottshögskolan.

Syftet är att studera hur funktionsnedsättning påverkar aktiviteter i vardagslivet (ADL), fysisk aktivitet på fritiden och paraidrottande för rullstolsbrukare. Totalt ingår 100 personer med neuromuskulosketal funktionsnedsättning i projektet. Målet är att finna den optimala nivån mellan funktion och prestation för rullstolsanvändare ur ett ADL- och idrottsprestationsperspektiv.

– Projektet har god potential att bidra till ny kunskap på området och forskningsresultat av hög vetenskaplig kvalitet. Medsökande industripartners uppvisar ett stort engagemang. Ett långsiktigt mål är till exempel att bidra till utveckling av användarvänliga rullstolar för att minska belastningsskador, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– Det känns fantastiskt att få bidra till kunskapsutvecklingen inom området tillsammans med våra nationella och internationella samverkanspartners. Vi för nu samman kunskap och erfarenheter från akademin, företag, idrottsrörelsen, rehabiliteringssektorn och andra experter med det långsiktiga målet att integrera, inkludera och skapa en hållbar livsstil, säger Anna Bjerkefors och Yves Vanlandewijck.

Mer information

Projektet beviljas medel inom KK-stiftelsens synergiprogram. Målet för programmet är att forskare tillsammans med företag bidrar till vetenskaplig utveckling och samtidigt skapar nytta för företag. Ett krav är att delprojekt tillsammans ska bilda en synergi. Inkomna ansökningar inom programmet granskas av externa experter och beslut tas sedan av KK-stiftelsens styrelse.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Rullstolsbrukare
Rullstolsbrukare
Ladda ned bild

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,1 miljarder kronor på drygt 3 382 projekt (årsskiftet 2021/2022).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

96 miljoner till företagsforskarskolor ska stärka svensk konkurrenskraft18.1.2023 08:58:17 CET | Pressmeddelande

KK-stiftelsen har beviljat medel till sex stycken forskarskolor som ska drivas av högskolor och nyare universitet i samverkan med företag. Totalt omfattar hela satsningen 96 miljoner kronor och utbildning av 46 industridoktorander under en sexårsperiod. Bland lärosätena som beviljas medel finns Karlstads universitet som nu får möjlighet att starta två forskarskolor inom högaktuella områden.

Mångmiljonsatsning på kompetens för näringslivets klimatomställning21.6.2022 10:14:44 CEST | Pressmeddelande

Nu öppnar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, en utlysning som ska bidra till kompetens för näringslivets klimatomställning. – Vi vill se stora, långsiktiga satsningar där lärosätena som söker medel samverkar med regioner, kommuner och företag för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Ny metod ska möjliggöra snabbare blodprovsanalyser24.5.2022 10:07:12 CEST | Pressmeddelande

Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover. Det ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. KK-stiftelsen beviljar nära sex miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som ska ske i samverkan med näringsliv – och där man bland annat ska använda sig av artificiell intelligens.

Karlstads universitet beviljas 48 miljoner till stort projekt inom datavetenskap19.5.2022 11:11:54 CEST | Pressmeddelande

Digitaliseringen genomsyrar alla delar av vårt samhälle och fyller en viktig roll i vår strävan mot ett mer hållbart samhälle. En generell utveckling är att vi går mot datadrivna nät och tjänster. Med stöd från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Karlstads universitet tillsammans med företag bland annat undersöka hur mobila tjänster kan användas på ett så optimerat och energisnålt sätt som möjligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum