Socialdemokraterna

Segregationen i Sverige måste brytas

Dela

Segregationen sliter sönder vårt land, ökar misstron och göder kriminaliteten. Socialdemokraterna presenterar idag en bred satsning för att steg för steg bryta segregationen.

– Vi socialdemokrater vänder på varje sten för att bryta segregationen och knäcka gängen. Det ska inte finnas några parallellsamhällen i Sverige. Vi är beredda att göra det som krävs för att bryta den segregation som brett ut sig över vårt land, säger partisekreterare Tobias Baudin.

– Vi ser idag en sönderprivatiserad välfärd och ett skolsystem som tidigt slår ut barn. Resultatet är en segregation som driver kriminalitet och utanförskap. Därför presenterar vi nu ett paket för att bryta segregationen och minska klyftorna i Sverige, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Socialdemokraterna går till val med en bred satsning för att steg för steg bryta segregationen:       

Kraftfulla åtgärder mot boendesegregationen

Boendesegregation har ökat kraftigt och förekommer i hela landet. Det har skapat en grogrund för utanförskap, ojämlika levnadsvillkor och kriminalitet. Vi vill införa ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att förvärva eller bygga fastigheter i utsatta områden, som genom långsiktighet kan bidra till att utveckla områden. Vi vill införa ett investeringsstöd för att det ska kunna byggas fler bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Vi vill även ge kommuner bättre förutsättningar att driva en aktiv markpolitik för att bryta segregationen genom att införa en ny modern förköpslag och stärka kommunernas möjlighet att redan i detaljplan styra mot blandade bostadsområden

Den strama migrationspolitiken ligger fast och språkkrav för permanenta uppehållstillstånd

En stor invandring tillsammans med för dålig integration har lett till segregation, fattigdom och kriminalitet. Därför har vi lagt om migrationspolitiken till en av de stramaste i EU. Vi ska ha tydliga krav på människor som kommer till Sverige att lära sig svenska och skaffa sig grundläggande kunskaper om det svenska samhällsskicket. Vi vill införa språkkrav för permanenta uppehållstillstånd.

Avveckla EBO-lagstiftningen

Asylsökande ska inte längre ha möjlighet att själva välja var de ska bo. Vårt samhälle har ett ansvar att se till att vi kan ta hand om de asylsökande som kommer hit på bästa sätt och ge dem ett värdigt mottagande. Alla kommuner, även de välbeställda, ska ta sin del av ansvaret.

Skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring

2008 införde Moderaterna ett av världens mest liberala regelverk för arbetskraftsinvandring. Det har fått allvarliga konsekvenser för vårt land. Socialdemokraterna vill därför kraftigt höja försörjningskravet vid arbetskraftsinvandring. Vi vill också införa en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring och slopa möjligheten för personer som fått avslag på asylansökan att få ett uppehållstillstånd för arbete. Vi vill även skärpa straffavgifterna för arbetsgivare som använder sig av utländsk arbetskraft utan arbetstillstånd.

Fler ska lära sig svenska och få ett arbete

Alla som kan ska jobba, både kvinnor och män.

Barn ska ha goda förebilder och se båda sina föräldrar gå till jobbet. Att kombinera sfi eller svenska som andraspråk med yrkesutbildning kan korta den totala tiden i utbildning och därmed leda till att utrikes födda snabbare kommer i jobb. Fler ska få möjlighet att lära sig svenska och ett yrke samtidigt. Kombinationsutbildningarna ska därför fortsätta. Vi vill också individualisera etableringstillägget, så att drivkrafterna att delta i etableringen och att arbeta blir lika för kvinnor och män.

Ta tillbaka kontrollen över SFI

Utbildningen i SFI ska hålla högre kvalitet så att invandrare snabbt kan lära sig svenska. Kontrollsystemet ska bli bättre och ett kommunalt språkansvar införas som förpliktigar kommunen att söka upp och motivera den som har rätt till SFI.

Införa aktivitetskrav i försörjningsstödet

Alla som kan jobba ska jobba och bidra för att bli en del av samhället. Vi vill fortsatt satsa på bland annat utbildningsinsatser och insatser de som står långt ifrån arbetsmarknaden kan få möjlighet att få ett arbete. Men vi behöver även vidta kraftfulla åtgärder för att bryta mönstret där människor långvarigt lever på ekonomiskt bistånd.

Direktinskrivning av 3-åringar i förskolan

Om segregationen ska brytas så behöver alla barn få en bra start i livet och lära sig svenska. Därför ska det från 3 års ålder vara obligatoriskt för hemkommunen att skriva in barn i förskolan som har bott i Sverige kort tid eller som har föräldrar som har bott i Sverige kort tid.

Fortsätta investeringar i likvärdighetsbidraget för en jämlik skola

Alla skolor ska vara bra skolor. Då behöver samhället ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling och mer resurser gå dit de behövs bäst – så att alla elever har möjlighet att klara skolan. Därför ska fortsatta investeringar göras i Likvärdighetsbidraget och nya medel ska också omfatta gymnasieskolan. Fler elever ska få det stöd de behöver för att klara gymnasiet.

Ökade resurser till idrotten och fler idrottsledare i utsatta områden

Vi ska inte ha ett samhälle där barn förpassas till gator och torg efter skoldagens slut där de kan plockas upp av kriminella gäng. Alla barn ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, oavsett storlek på föräldrarnas plånbok. Därför vill vi öka resurserna till idrottsrörelsen för att nå fler barn och unga. Vi vill skapa mer tid för lärande och rörelse under eftermiddagarna för barn i utsatta områden.

Presskontakt

För Tobias Baudin: Johannes Svensson,
johannes.svensson@socialdemokraterna.se, 076-766 53 26,

För Anders Ygeman: Ebba Kock,
ebba.kock@regeringskansliet.se, 076-116 75 99

Bilder

Om

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vänder på varje sten för att bryta segregationen och tränga tillbaka våldet. Vi tar tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och vi skapar framtidens jobb med bra villkor i hela landet. Vi gör det som krävs, för Sverige kan bättre.

Följ Socialdemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraterna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum