Sida

Sida-stöd till människor som flyr undan våldet i Myanmar

Dela

Den hårdnande situationen i Myanmar har lett till att tusentals människor i sydöstra delen av landet tvingats fly undan militärregimens attacker. Sida har nu beviljat akut stöd på tre miljoner kronor till internflyktingar med kontanter till basvaror köksutrustning och hygienkit. En stor andel av internflyktingarna är barn som nu är traumatiserade av våldet, och en del av stödet går till att utbilda föräldrar och skolpersonal i hur man ger barn psykosocialt stöd och till skolkit.

- Det är helt förfärligt att så många barn drabbats av det som sker. Det är extra viktigt att barnen får psykosocialt stöd för att lindra deras oro och ångest, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.  Foto: Fredrik Persson, Sida
- Det är helt förfärligt att så många barn drabbats av det som sker. Det är extra viktigt att barnen får psykosocialt stöd för att lindra deras oro och ångest, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör. Foto: Fredrik Persson, Sida

- Det är helt förfärligt att så många barn drabbats av det som sker. Det är extra viktigt att barnen får psykosocialt stöd för att lindra deras oro och ångest, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

Situationen för civilbefolkningen i Myanmar hårdnar och i sydöstra delen av landet har strider mellan militären och en beväpnad grupp lett till att runt 7 000 redan utsatta människor, tvingats fly från sina hem. Militärens bombningar har dödat ett antal människor, även barn, och en stor andel av dem som nu flytt undan striderna är just barn.

Stödet från biståndsmyndigheten Sida på 3 miljoner kronor går till Norska Flyktingrådet, NRC, som arbetar på plats med utsatta i Myanmar sedan tidigare och som nu anpassar sin verksamhet. Detta stöd ges via en mekanism där en särskild pott pengar avsatts som gör det möjligt att bevilja stöd inom 24 timmar från det att en ansökan från en partnerorganisation kommit in till Sida.

Stöd går också till de som nu drabbats av konflikten, men också till värdbefolkningen på de platser dit människorna flytt.

- Situationen har eskalerat snabbt och många har gett sig av hemifrån utan ens att ha fått med sig det allra nödvändigaste, och därför är det extra viktigt att vi nu agerar snabbt för att få ut det mest grundläggande, som kastruller, hygienkit och annat, säger Carin Jämtin.

I statskontrollerade områden har skolorna stängts ner och föräldrarna som i många fall själva inte kan läsa eller skriva, har svårt att hjälpa sina barn med hemundervisning. I responsen ingår därför även ett skolkit. Många föräldrar berättar att barnen visar upp stressymptom på grund av konflikten och den politiska oron i landet. Barnen är rädda, har svårt att sova, och har ångest och koncentrationssvårigheter. I andra områden där skolorna är öppna, har lärarna inte den kunskap som behövs för att stötta barnen som drabbats av psykisk ohälsa. Både föräldrar och skolpersonal kommer nu därför att få utbildning i hur man kan stötta traumatiserade barn.

Efter militärkuppen den 1 februari i år, har Sida avbrutit delar av det svenska stödet till Myanmar. Det svenska biståndet ska varken ge resurser till eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande har inneburit men Sida fortsätter att stödja de krafter i landet som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

I Myanmar bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer. Viktiga områden för Sidas arbete är hälsa samt sexuella och reproduktiva rättigheter, fredliga inkluderande samhällen samt demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Läs mer här: https://via.tt.se/pressmeddelande/bistand-i-myanmar-omprovas-efter-militarkuppen?publisherId=2170078&releaseId=3292966

Sveriges bistånd till Myanmar under 2020 var 308,8 miljoner kronor, varav långsiktigt utvecklingssamarbete 282,5 miljoner och humanitärt stöd 26,3 miljoner.

Läs mer på om svenska biståndet i Myanmar på Sida.seOpenaid och Regeringen.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

- Det är helt förfärligt att så många barn drabbats av det som sker. Det är extra viktigt att barnen får psykosocialt stöd för att lindra deras oro och ångest, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.  Foto: Fredrik Persson, Sida
- Det är helt förfärligt att så många barn drabbats av det som sker. Det är extra viktigt att barnen får psykosocialt stöd för att lindra deras oro och ångest, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör. Foto: Fredrik Persson, Sida
Ladda ned bild

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Bistånd i Myanmar omprövas efter militärkuppen16.2.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Biståndsmyndigheten Sida avbryter delar av det svenska stödet till Myanmar. Detta efter att militären återtog makten i landet för två veckor sedan. Det svenska biståndet ska varken ge resurser till eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande har inneburit, säger Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida. Däremot fortsätter Sida att stödja de krafter i landet som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Tanzanias fattigaste får nytt svenskt direktstöd3.1.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Biståndsmyndigheten Sida ska bidra till att sju miljoner extremt fattiga i Tanzania får ett lågt ”barnbidrag”, utbetalt via kvinnan i hushållet och med villkor att barnen går i skolan och besöker hälsovården. Det svenska direktstödet på en halv miljard kronor ska förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i extrem fattigdom i Tanzania med bättre mat, hälsa och utbildning samt ge möjlighet att hitta en egen försörjning.

Nya digitaliseringsstöd ska minska fattigdomen21.12.2020 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Använda mobildata för att bygga sjukvård där behovet finns och hjälpa låginkomstländer bygga digitala samhällstjänster – det är exempel på nya digitaliseringsstöd som biståndsmyndigheten Sida precis har beslutat. Tillsammans med teknikjättar som Google, Microsoft och utvalda länder bidrar Sverige med 60 miljoner till Världsbankens digitala fond DDP och 125 miljoner till organisationen Dial som Sida var med och startade.

Nya Sida-stöd mot matbrist till Nobels fredsprisvinnare WFP10.12.2020 18:46:33 CET | Pressmeddelande

Pandemin, väpnade konflikter och klimatförändringar har under året drivit på matbristen rejält. Under året har antalet människor som inte har tillräckligt att äta fördubblats till 272 miljoner, och biståndsmyndigheten Sida ger nu flera stora stöd till bland andra World Food Program, som i dag tar emot Nobels Fredspris för sitt arbete med att säkra tillgången till mat., och till FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och till IFAD som ger stöd till urfolk, för att stärka upp det långsiktiga arbetet med att öka livsmedelstryggheten och motståndskraften mot matbrist.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum