Statens Institutionsstyrelse

SiS inför strukturerade säkerhetsbedömningar

Dela

Statens institutionsstyrelse (SiS) har beslutat att införa strukturerade säkerhetsbedömningar för samtliga ungdomar och klienter. Bedömningarna ska ge en aktuell och samlad bild av de säkerhetsrisker som kan indikera förhöjd risk för till exempel våld, avvikning och fritagning under hela placeringstiden. De är också tänkta att underlätta bedömningen av vilka åtgärder som behövs för att reducera riskerna.

– Att införa strukturerade säkerhetsbedömningar är en betydande förändring och utgör en viktig del i myndighetens arbete med att stärka vårt vård- och behandlingsuppdrag. Syftet med denna åtgärd är ytterst att skapa en tryggare miljö både för våra ungdomar och klienter och SiS medarbetare, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör vid SiS.

Säkerhetsbedömningen ska vara vägledande för de åtgärder som behöver vidtas för att minska risken för framförallt våld, avvikningar och fritagningar under hela placeringstiden. En korrekt bedömd säkerhetsnivå ger ungdomar och klienter möjlighet till en placering där tillsynsnivån är anpassad efter individens behov.

SiS har tidigare arbetat med riskbedömningar av olika typer, men det har inte funnits någon samlad och aktuell dokumentation av risker och riskreducerande åtgärder lätt tillgänglig i SiS system för arbetsledare eller klientnära medarbetare. Detta har försvårat den övergripande riskhanteringsplan som annars hade kunnat följa ungdomen eller klienten från inskrivning till utskrivning. Inga av de riskbedömningar som gjorts tidigare var heller specifikt framtagna för att bedöma risken för avvikning eller fritagning.

Den nya säkerhetsbedömningen resulterar i en slutlig bedömning i fyra nivåer. Den grundar sig på såväl historiska som aktuella faktorer såsom ungdomens eller klientens mående och beteende, tidigare hot- och våldshändelser, tidigare avvikningar och andra bakomliggande relevanta faktorer.

Säkerhetsbedömningen ska säkerställa en gemensam struktur, som på ett enkelt sätt möjliggör kontinuerlig komplettering av relevanta uppgifter och uppföljning. Bedömningen ska fungera som stöd i planeringen av arbetet med ungdomar och klienter, och som en del av underlag inför beslut som kräver riskbedömningar, exempelvis gällande utevistelser eller riskfyllt ensamarbete. Den ska därför vara lättillgänglig i SiS klientadministrativa system.

Den nya säkerhetsbedömningen börjar tillämpas under våren 2022.

Kontakter

Om

Statens Institutionsstyrelse
Statens Institutionsstyrelse
Svetsarvägen 10
171 22 Solna

010-453 40 00https://www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Solna.

Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. SiS hör till Socialdepartementets verksamhetsområde.

Följ Statens Institutionsstyrelse

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens Institutionsstyrelse

SiS går upp i stabsläge på grund av platsbristen21.6.2022 10:31:20 CEST | Pressmeddelande

Statens institutionsstyrelse, SiS, kan idag inte leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. SiS har på flera ungdomshem tvingats reducera antalet platser på grund av personalbrist och svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Därför upprättas nu en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum