Jusek

Sju av tio vill satsa mer på rättsväsendet

Dela

Efter de stora satsningarna på polisen vill sju av tio riksdagskandidater satsa mer på övriga delar av rättsväsendet under nästa mandatperiod. Det visar en enkätundersökning som Jusek har gjort bland partiernas toppkandidater till riksdagen.

– Satsningarna på Polismyndigheten har varit välkomna och nödvändiga. Nu behöver vi se motsvarande förstärkning av åklagare och domare. Annars riskerar satsningarna på polisen att gå förlorade, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

När polisen utreder fler brott ökar arbetsbelastningen för landets åklagare och domare. Men trots att resurserna till polisen ökat kraftigt de senaste åren har motsvarande satsningar inte gjorts i andra delar av rättsväsendet.

Sedan 2017 har var tionde åklagare slutat och Åklagarmyndigheten saknar nu ekonomiska resurser för att bibehålla bemanningen på dagens nivå. De senaste två åren har antalet mål till domstolarna ökat kraftigt men Sveriges Domstolar har svårt att rekrytera domare till utlysta tjänster.

Inför valet har Jusek frågat partiernas toppkandidater till riksdagen om deras uppfattning när det gäller satsningar på rättsväsendet. En klar majoritet vill se satsningar motsvarande de som redan gjorts på polisen. Sju av tio tycker att det är ett mycket bra förslag och nästan tre av tio tycker att det är ett ganska bra förslag. Drygt en procent av de tillfrågade svarar ”Tveksam, vet ej”.

Svaren skiljer sig mellan partierna. Kristdemokraternas kandidater är mest positiva till förslaget medan Vänsterpartiets kandidater är minst positiva. Genomgående finns dock ett starkt stöd bland samtliga partier för satsningar på rättsväsendet.

Tabell: Så tycker partierna:– Ett starkt och sammanhållet rättsväsende är en förutsättning för en fungerande demokrati. Utbildningen och rekryteringen av morgondagens åklagare och domare tar tid och kräver resurser. Det finns inga genvägar till det rättssäkra samhället, säger Sofia Larsen.

Jusek har under året drivit frågan om mer resurser till övriga delar av rättsväsendet för att följa upp satsningarna på polisen. Flera partier har under våren och sommaren utlovat satsningar efter valet.

För mer information, kontakta: 
Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55 
hanna.birath@jusek.se

Mer information om undersökningen:
Undersökningen genomfördes som en elektronisk enkät till alla toppkandidater i riksdagspartierna, totalt 534 personer, under perioden 22 maj – 18 juni. Svarsfrekvensen var 55 procent.

Frågan som ställdes var: 
”De senaste åren har det gjorts omfattande satsningar på polisen. Om satsningarna ska få önskad effekt behöver även andra delar av rättsväsendet stärkas. Jusek har föreslagit att motsvarande satsningar ska göras på övriga delar av rättsväsendet under kommande mandatperiod. Vad anser du om Juseks förslag?”

Svarsfördelningen var:

  • Mycket bra förslag   70 %
  • Ganska bra förslag   29 %
  • Ganska bra förslag   0 %
  • Ganska bra förslag   0 %
  • Tveksam/vet ej  1 %

Nyckelord

Kontakter

Om

Jusek
Jusek
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.jusek.se

Jusek är det ledande akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar närmare 90 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Följ Jusek

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Jusek

Lärande i arbetet förbättrar systemvetares arbetsmiljö15.1.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

Systemvetarna är den av Juseks utbildningsgrupper som är mest nöjd med sitt arbete. Samtidigt får endast hälften utlopp för sin kreativitet och endast två av tre upplever att de lär sig nytt i arbetet. Det gör systemvetarna mindre nöjda med jobbet. Jusek offentliggör idag en omfattande kartläggning av systemvetarnas arbetsmiljö och visar vilka faktorer som är viktigast för att förbättra deras välbefinnande i arbetet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum