Jusek

Sju av tio vill satsa mer på rättsväsendet

Dela

Efter de stora satsningarna på polisen vill sju av tio riksdagskandidater satsa mer på övriga delar av rättsväsendet under nästa mandatperiod. Det visar en enkätundersökning som Jusek har gjort bland partiernas toppkandidater till riksdagen.

– Satsningarna på Polismyndigheten har varit välkomna och nödvändiga. Nu behöver vi se motsvarande förstärkning av åklagare och domare. Annars riskerar satsningarna på polisen att gå förlorade, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

När polisen utreder fler brott ökar arbetsbelastningen för landets åklagare och domare. Men trots att resurserna till polisen ökat kraftigt de senaste åren har motsvarande satsningar inte gjorts i andra delar av rättsväsendet.

Sedan 2017 har var tionde åklagare slutat och Åklagarmyndigheten saknar nu ekonomiska resurser för att bibehålla bemanningen på dagens nivå. De senaste två åren har antalet mål till domstolarna ökat kraftigt men Sveriges Domstolar har svårt att rekrytera domare till utlysta tjänster.

Inför valet har Jusek frågat partiernas toppkandidater till riksdagen om deras uppfattning när det gäller satsningar på rättsväsendet. En klar majoritet vill se satsningar motsvarande de som redan gjorts på polisen. Sju av tio tycker att det är ett mycket bra förslag och nästan tre av tio tycker att det är ett ganska bra förslag. Drygt en procent av de tillfrågade svarar ”Tveksam, vet ej”.

Svaren skiljer sig mellan partierna. Kristdemokraternas kandidater är mest positiva till förslaget medan Vänsterpartiets kandidater är minst positiva. Genomgående finns dock ett starkt stöd bland samtliga partier för satsningar på rättsväsendet.

Tabell: Så tycker partierna:– Ett starkt och sammanhållet rättsväsende är en förutsättning för en fungerande demokrati. Utbildningen och rekryteringen av morgondagens åklagare och domare tar tid och kräver resurser. Det finns inga genvägar till det rättssäkra samhället, säger Sofia Larsen.

Jusek har under året drivit frågan om mer resurser till övriga delar av rättsväsendet för att följa upp satsningarna på polisen. Flera partier har under våren och sommaren utlovat satsningar efter valet.

För mer information, kontakta: 
Hanna Birath, pressansvarig på Jusek 
070-665 29 55 
hanna.birath@jusek.se

Mer information om undersökningen:
Undersökningen genomfördes som en elektronisk enkät till alla toppkandidater i riksdagspartierna, totalt 534 personer, under perioden 22 maj – 18 juni. Svarsfrekvensen var 55 procent.

Frågan som ställdes var: 
”De senaste åren har det gjorts omfattande satsningar på polisen. Om satsningarna ska få önskad effekt behöver även andra delar av rättsväsendet stärkas. Jusek har föreslagit att motsvarande satsningar ska göras på övriga delar av rättsväsendet under kommande mandatperiod. Vad anser du om Juseks förslag?”

Svarsfördelningen var:

  • Mycket bra förslag   70 %
  • Ganska bra förslag   29 %
  • Ganska bra förslag   0 %
  • Ganska bra förslag   0 %
  • Tveksam/vet ej  1 %

Nyckelord

Kontakter

Om

Jusek
Jusek
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.jusek.se

Jusek är det ledande akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar närmare 90 000 medlemmars utbildning, karriär, trygghet och villkor. Läs mer på jusek.se.

Följ Jusek

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jusek

Cederquist vinner Justitiapriset 201921.5.2019 18:15:00 CESTPressmeddelande

Advokatbyrån Cederquist får Justitiapriset 2019 och Agnes Hammarstrand tilldelas utmärkelsen Årets Justitia. Justitiapriset delas ut till den affärsjuridiska byrå som är bäst på jämställdhet. Det nya priset – Årets Justitia – tilldelas en enskild individ i juristvärlden som gjort särskilda jämställdhetsinsatser. Akademikerförbundet Jusek är huvudsponsor av priset och deltar i juryn som utser vinnarna. – Karriär på lika villkor för kvinnor och män är en av Juseks viktigaste frågor. Våra medlemsundersökningar visar att många kvinnor på advokatbyråer känner sig missgynnade när det gäller lön, delägarskap och arbetsuppgifter. Justitiapriset är ett sätt att uppmärksamma de advokatbyråer som arbetar aktivt med jämställdhet, säger Sofia Hylander, opinionsbildare på Jusek med ansvar för jämställdhetsfrågor. Justitiapriset delas ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som jobbar bäst med jämställdhet. Syftet med priset är att uppmuntra fler advokatbyråer att arbeta aktivt med jämställdhet och d

Vårbudgeten: Långsiktiga investeringar i hela rättsväsendet nödvändiga10.4.2019 09:51:29 CESTPressmeddelande

Regeringens förslag till förändringar av årets budget för rättsväsendet innebär ett fortsatt lappande och lagande. Om de politiska ambitionerna att stärka brottsbekämpningen ska bli verklighet måste alla myndigheter i rättskedjan tillföras resurser, inte bara de som för tillfället har de mest akuta behoven. Jusek efterlyser en långsiktig förstärkning av alla delar av rättsväsendet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum