Sveriges läkarförbund

Sjukvården riskerar att tappa kvinnliga läkare

Dela
Kvinnliga läkare sjukskrivs dubbelt så ofta som manliga läkare på grund av för hög arbetsbelastning och är också mer utsatta för diskriminering och kränkande särbehandling. Betydligt fler kvinnor än män överväger också att lämna läkaryrket på grund av den höga arbetsbelastningen. Det visar en ny rapport från Sveriges läkarförbund.

I korthet visar rapporten att:

  • 66 procent av de kvinnliga läkarna har övervägt att byta jobb, gå ner i arbetstid eller lämna yrket på grund av den höga arbetsbelastningen. Motsvarande siffra för manliga läkare är 57 procent.
  • 26 procent av de kvinnliga läkarna arbetar deltid på grund av den höga arbetsbelastningen, vilket är dubbelt så många jämfört med manliga läkare (13 procent)
  • Dubbelt så många kvinnliga läkare (6 procent) har varit sjukskrivna på grund av en för hög arbetsbelastning jämfört med manliga läkare (3 procent)
  • Kvinnor utsätts i större utsträckning än män för diskriminering och kränkande särbehandling.

Läkarförbundet efterlyser ett tydligare ledarskap från arbetsgivarna i jämställdhetsfrågorna. De högsta ledningarna måste, precis som i alla andra frågor, peka ut riktningen för att uppnå en jämställd arbetsmiljö och jämställda arbetsvillkor. Inte minst ur ett rekryterande syfte är det viktigt att granska arbetsmiljön ur ett jämställdhetsperspektiv också.

–         Med tanke på den akuta läkarbristen borde dessa siffror vara en väckarklocka. För att kunna behålla och rekrytera läkare måste man erbjuda en arbetsmiljö där både män och kvinnor trivs och har likvärdiga förutsättningar att göra sitt jobb, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Ta del av hela rapporten här:
arbetsmiljo-jamstalldhet-2023.pdf (slf.se)

Enkäten skickades våren 2022 till samtliga medlemmar yrkesverksamma i hälso- och sjukvården, det vill säga 37 521 personer. 15 901 personer svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent.

Kontakter

Om

Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund
Box 5610
114 86 Stockholm

https://slf.se/

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 57 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Följ Sveriges läkarförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges läkarförbund

När läkarbristen är stor får inga flaskhalsar finnas17.4.2023 14:23:06 CEST | Pressmeddelande

Regeringen har i sin vårändringsbudget tillsatt mer pengar till eAT-provet – ett prov AT-läkare måste klara för att kunna få ut sin legitimation. Orsaken till det akuta behovet var att anslaget till eAT-provet inte ökat i motsvarande takt som antalet AT och BT-tjänster utökats. Läkarförbundet välkomnar att regeringen nu tillsätter mer medel, men anser att det är bekymmersamt att det tilläts gå så här långt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum