Lunds stift, Svenska kyrkan

Skanör-Falsterbo församling går samman med Höllvikens församling

Dela
Stiftsstyrelsen i Lund beslutar att Skanör-Falsterbo församling ska gå samman med Höllvikens församling och tillsammans bilda Näsets pastorat från och med den 1 januari 2023.

Efter att biskop Johan Tyrberg genomfört specialvisitation av Skanör-Falsterbo församling i november 2021 anhöll Lunds domkapitel om att stiftsstyrelsen skulle återuppta utredningen om ett eventuellt samgående mellan församlingarna i Skanör-Falsterbo och Höllviken. Stiftstyrelsen skickade den 10 januari i år en remiss till berörda parter (se bilaga) med förslaget att lägga samman Skanör-Falsterbo församling med Höllvikens församling till en enda församling med namnet Höllvikens församling. Efter att ha tagit del av remissvaren beslutade stiftsstyrelsen vid sitt sammanträde att låta Skanör-Falsterbos församling vara kvar men att den tillsammans med Höllvikens församling ska bilda ett pastorat med namnet Näsets pastorat. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2023. 

– Jag tycker att Höllviken kommit med ett kreativt förslag – att låta församlingarna bestå men gå samman i ett pastorat. Det harmonierar gott med den senare tidens positiva utveckling i Skanör-Falsterbo. För att säkerställa den goda verksamheten i församlingarna tycker jag stiftsstyrelsen fattat ett klokt beslut, säger biskop Johan Tyrberg. 

De båda församlingarna ska omgående utse interimsdelegerade som ska leda processen mot ett samgående. Interimsdelegerade skall bestå av 25 ledamöter och 13 ersättare. Av ledamöterna utser Höllvikens församling 18 och Skanör-Falsterbo församling sju. Av ersättarna utser Höllvikens församling nio och Skanör- Falsterbo församling fyra. Det minsta antalet prästtjänster i det nybildade pastoratet ska vara en kyrkoherde och sex komministrar. Användningsområden för donationer som finns i de nuvarande församlingarna ska vara oförändrade och ändamål för de stiftelser som finns förbli oförändrade. 

BIFOGAS:
Stiftstyrelsens remiss och stiftsstyrelsens beslut.

KONTAKTPERSONER:

Lunds stift:
Biskop Johan Tyrberg, kontakt via pressekreterare Camilla Lindskog, 046-15 55 23
Kerstin Engle, stiftstyrelsens 1:e vice ordförande, 070-285 83 76
Eirik Ski, 1:e stiftsjurist, 046-15 55 12 

Skanör-Falsterbo församling:
Ingela Lindholm, kyrkorådets ordf. i Skanör-Falsterbo församling, 070-572 22 03
Jerker Schmidt, vik. kyrkoherde i Skanör-Falsterbo församling, 0708-17 02 99 

Höllvikens församling:
Lill Kempe,  kyrkorådets ordf. i Höllvikens församling, 070-337 80 76
Mats Bucht, kyrkorådets v. ordf. i Höllvikens församling, 073–339 23 95  
Jim Tullgren, kyrkoherde i Höllvikens församling
(har semester till och med 28/3 och kan ej nås via telefon)

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 148 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

50 församlingsmedarbetare samlas i Malmö för fortbildning i ekonomisk utsatthet10.5.2023 08:04:06 CEST | Pressmeddelande

När räntorna, el- och matpriserna stiger blir livet ännu mer svårt för dem som redan har det knapert. En del vänder sig till Svenska kyrkans församlingar för att få ekonomiskt och/eller emotionellt stöd. Lunds stift bjuder tillsammans med Sensus studieförbund in medarbetare i stiftets församlingar till fördjupning om ekonomiskt bistånd ur ett diakonalt perspektiv.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum