Vänsterpartiet Skåne

Skånska vårdval öppnar upp för förskrivning av hörselhjälpmedel utifrån vinst istället för att utgå från patientens behov

Dela

Inom vårdval hörselvård har det under de senaste åren kommit allt fler varningssignaler om att hörselvården gått ifrån att ha patienten i centrum till att bli del av marknadsföring för specifika hörselhjälpmedel. De privata vårdklinikerna har stora vinstmarginaler på flera av sina hjälpmedel vilket ger felaktiga incitament för förskrivning och riskerar att patienter inte kan känna trygghet med de råd audionomerna ger dem. Nu lämnar Vänsterpartiet in en motion till Regionstyrelsen i Skåne för att förbättra arbetet med hörselvården.

Vänsterpartiet menar att vinsten på hjälpmedel utgör en risk för tilliten mellan patient och vårdinstans.

- Det är idag svårt att som patient veta om de råd man får utgår från ens eget bästa eller om de utgår från vårdföretagens bästa, menar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet Region Skåne. Möjligheten att som patient kritiskt bedöma medicinska råd är väldigt begränsade då en som patient befinner sig i ett starkt kunskapsunderläge gentemot en utbildad audionom.

Vårdvalet blir i praktiken en etableringsfrihet för företagen men en kostnadsfråga för patienterna. I förlängningen riskerar tilliten till vården att urholkas och det under lång tid upparbetade förtroendet för vården riskerar att skadas. 

- För Vänsterpartiet är det tydligt att hörselhjälpmedlen behöver hanteras så att patienternas makt och möjlighet till påverkan sätts i fokus snarare än den ensidiga etableringsfriheten för företagen. Vi behöver utveckla verksamheten i egen regi och pressa priserna på hörselhjälpmedel. Det är en viktig jämlikhetsfråga för patienten, alla ska ha rätt till riktigt bra hörselhjälpmedel oavsett ens egen ekonomiska situation, säger Sara Svensson.

Motionen innehåller viktiga steg för att säkerställa tillit mellan patient och mottagning. Vänsterpartiet vill med den ge Regionstyrelsen i uppdrag att påbörja ett arbete för att avskaffa nuvarande vårdval hörselvård och istället återta verksamheten i offentlig regi. Det skulle göra det möjligt att utveckla en hörselvård som utgår från patienternas behov och ge möjlighet till en mångfald av bra hörselhjälpmedel.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Inbjudan: Malin Björk, Vänsterpartiet Skåne och Vänsterpartiet Malmö håller samtal om aborträtt5.9.2018 17:24Pressmeddelande

Kvinnors rätt till sin egen kropp är helt grundläggande. Just nu blåser det konservativa vindar i Europa och Sverige: aborträtten hotas av begränsningar och förbud och diskussioner om samvetsfrihet lyfts dagligen i den svenska valrörelsen. Malin Björk, vänsterpartiets EU-parlamentariker, Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Skåne och Hanna Thomé, vänsterpartiets kommunalråd i Malmö, bjuder in till samtal om hur vi praktiskt kan försvara rätten till fri abort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum