Vänsterpartiet Skåne

Skånska vårdval öppnar upp för förskrivning av hörselhjälpmedel utifrån vinst istället för att utgå från patientens behov

Dela

Inom vårdval hörselvård har det under de senaste åren kommit allt fler varningssignaler om att hörselvården gått ifrån att ha patienten i centrum till att bli del av marknadsföring för specifika hörselhjälpmedel. De privata vårdklinikerna har stora vinstmarginaler på flera av sina hjälpmedel vilket ger felaktiga incitament för förskrivning och riskerar att patienter inte kan känna trygghet med de råd audionomerna ger dem. Nu lämnar Vänsterpartiet in en motion till Regionstyrelsen i Skåne för att förbättra arbetet med hörselvården.

Vänsterpartiet menar att vinsten på hjälpmedel utgör en risk för tilliten mellan patient och vårdinstans.

- Det är idag svårt att som patient veta om de råd man får utgår från ens eget bästa eller om de utgår från vårdföretagens bästa, menar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet Region Skåne. Möjligheten att som patient kritiskt bedöma medicinska råd är väldigt begränsade då en som patient befinner sig i ett starkt kunskapsunderläge gentemot en utbildad audionom.

Vårdvalet blir i praktiken en etableringsfrihet för företagen men en kostnadsfråga för patienterna. I förlängningen riskerar tilliten till vården att urholkas och det under lång tid upparbetade förtroendet för vården riskerar att skadas. 

- För Vänsterpartiet är det tydligt att hörselhjälpmedlen behöver hanteras så att patienternas makt och möjlighet till påverkan sätts i fokus snarare än den ensidiga etableringsfriheten för företagen. Vi behöver utveckla verksamheten i egen regi och pressa priserna på hörselhjälpmedel. Det är en viktig jämlikhetsfråga för patienten, alla ska ha rätt till riktigt bra hörselhjälpmedel oavsett ens egen ekonomiska situation, säger Sara Svensson.

Motionen innehåller viktiga steg för att säkerställa tillit mellan patient och mottagning. Vänsterpartiet vill med den ge Regionstyrelsen i uppdrag att påbörja ett arbete för att avskaffa nuvarande vårdval hörselvård och istället återta verksamheten i offentlig regi. Det skulle göra det möjligt att utveckla en hörselvård som utgår från patienternas behov och ge möjlighet till en mångfald av bra hörselhjälpmedel.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum