Svensk Kärnbränslehantering

SKB ansöker om tillstånd för slutförvar i Forsmark

Dela
Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har i dag den 16 mars ansökt om tillstånd för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle och en anläggning där bränslet ska inkapslas innan det förs till slutförvaret. Nu ska SKB:s ansökan prövas av Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen. Därefter kommer ansökan upp för politiska beslut i berörda kommuner och regeringen.

I de ansökningshandlingar som lämnas in ansöker SKB om att få bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark i Östhammars kommun.

-     Den lösning vi lägger fram för prövning möter kravet från samhället att människa och miljö ska skyddas från det använda kärnbränslet, nu och i framtiden. Efter mer än tre decenniers forskning har vi en säker metod som är färdig att genomföras. Vi har också en noga utvald plats som ger de säkerhetsmässiga förutsättningarna för ett slutförvar, säger Claes Thegerström, vd för SKB.

Inkapslingsanläggningen ska byggas i anslutning till mellanlagret Clab, och slutförvaret på nära 500 meters djup i berget vid Forsmark. Med dessa anläggningar blir hanteringssystemet för använt kärnbränsle från kärnkraften i landet komplett. 

-     Vi känner ett tydligt stöd för vår linje att slutförvaringen bör genomföras och inte skjutas på framtiden. Det finns också ett starkt vetenskapligt stöd för att slutförvaring i berget är rätt strategi. Berggrunden ger ett mycket bättre långsiktigt skydd än om man på obestämd tid skulle låta bränslet förvaras nära markytan, säger Claes Thegerström.

Parallellt med den tillståndsprocess som nu inleds fortsätter SKB:s forskning och teknik­utveckling. Det ger en garanti för att hanteringen av kärnavfallet hela tiden genomförs med bästa tillgängliga kunskap och teknik.

Sverige tillhör de länder i världen som kommit längst i arbetet med geologisk slutförvaring av kärnavfall. I Finland har riksdagen fattat ett principbeslut om ett slutförvar som bygger på samma tekniska lösning som den svenska.

-        Sverige ligger långt framme mycket tack vara en tydlig rollfördelning mellan ansvarig industri, granskande myndigheter och politiska beslutfattare. Det har lagt grunden för ett långsiktigt utvecklingsarbete förankrat i en demokratisk beslutsprocess. Nu ser vi fram emot granskningen av vår ansökan och kommer att göra allt vi kan för att underlätta granskarnas viktiga uppgift, avslutar Claes Thegerström.

För mer information:
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef SKB, 08-459 84 83, 070-269 91 15, Jessica Alsenlid Otterstål, pressekreterare SKB, 08-459 85 27, 070-242 07 27

Kontakter

Om

Svensk Kärnbränslehantering
Svensk Kärnbränslehantering
Evenemangsgatan 13
169 03 Solna

08-459 84 00https://www.skb.se/

Kärnkraftsföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Följ Svensk Kärnbränslehantering

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kärnbränslehantering

Miljödom för utbyggnad av SFR21.12.2022 13:14:15 CET | Pressmeddelande

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen meddelades av Mark- och miljödomstolen och reglerar bland annat buller, transporter samt annan påverkan på omgivningen. Samtidigt får SKB också tillstånd att använda och avsalta havsvatten som behövs under byggnationen. Detta för att spara på färskvatten som är en bristvara i regionen. Domstolen beslutade också om verkställighet för inledande arbeten, vilket innebär att SKB kan påbörja arbetet ovan jord i närtid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum