Umeå kommun

Skogsgallring gynnar både vitryggig hackspett och frilutsliv

Dela

För att gynna framtida häckning av den vitryggiga hackspetten har Umeå kommun avsatt mark för naturvärden i löv- och blandskog längs med Umeälven. Nu tas ytterligare steg för att även få privata markägare att delta i projektet att gallra skog.

Foto: Umeå kommun
Foto: Umeå kommun

— Umeälven har en ganska tät och snårig ravinskog, gallringen av den gynnar inte enbart vitryggig hackspett utan det kommer även att bli ett lyft för friluftslivet med stigröjning samt minskad rasrisk i branter och raviner. Det tror vi ligger i många skogsägare intresse också., säger Marlene Olsson, naturvårdare.

Umeå kommun ska söka NOKÅS projektmedel och bidrag från Skogsstyrelsen, vilket ger 70 procent av kostnaden för åtgärder som gynnar lövskogsvärden samt agera ombud för skogsägare som vill vara med och att sköta sin lövskog.  

En entreprenör ska anlitas för skötseln och avverkningen. Genom samordnad avverkning samt bidrag från NOKÅS blir kostnaderna mindre än vid egen avverkning.Virket tillfaller markägaren. 

Välkommen till en informationskväll med skogsägare med syfte att gemensamt ansöka om projektmedel NOKÅS från Skogsstyrelsen.

  • Christer Olsson, fågelskådare i Umeå, (uppväxt i området) och expert på vitryggig hackspett deltar och berättar om fördelarna med att gallra bort granen och glesa ut snårig skog för vitryggens skull. 

  • Skogsstyrelsen deltar och berättar hur NOKÅS bidrag kan användas. Skogsstyrelsen kommer också berätta om erfarenheter från ett liknande projekt som genomfördes 2015-2017 i Dalkarlså, Robertsfors kommun där 15 markägare gick samman och sökte NOKÅS bidrag.  

När: Torsdag 17 september 2020 

Tid: 18.00-19.00 cirka

Plats: Klabböle energicentrum 

Mer information:
Marlene Olsson
Naturvårdare
Umeå kommun
marlene.olsson@umea.se
070-3305925

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Umeå kommun
Foto: Umeå kommun
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Parterna överens om slutreglering för Lundabron13.7.2021 15:09:18 CEST | Pressmeddelande

Umeå kommun och bygg- och anläggningsföretaget Veidekke har kommit överens om kostnaderna för bygget av Lundabron. Uppgörelsen fastställdes av Tekniska nämnden vid ett extra sammanträde i dag. – Bron är uppskattad och mycket välanvänd av Umeåborna. Samtidigt blev den betydligt dyrare än planerat, vilket verkligen bekymrat oss. Det här måste vi självklart dra lärdomar av, säger Lena Karlsson Engman, ordförande för Tekniska nämnden, Umeå kommun.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum