Skogsstyrelsen

Skogsmöte: modernt svenskt skogsbruk visas upp för världen

Dela

När en lång rad internationellt inflytelserika och skogliga beslutsfattare och forskare möts i Norrbotten under vecka 26, kommer det allra modernaste inom svenskt skogsbruk att visas upp. Skogsstyrelsen visar hur vi använder laserdata, drönare och den senaste digitala tekniken. Besökarna får på plats i skogen se hur svenskt skogsbruk kan förena hög tillväxt med god miljöhänsyn. På fredagen hålls en pressträff.

Med start måndagen 25 juni inleds det som blir den största samlingen internationella skogsmöten på många år i Sverige. Inte mindre än fem olika internationellt inflytelserika konstellationer träffas under veckan i Haparanda och Storforsen i Norrbotten. Utöver deltagarna i Nordiska ministerrådets möten som leds av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, kommer deltagare från världens alla hörn.

– Det är en unik möjlighet att få visa upp det moderna svenska skogsbruket för världen och hur vi använder digital teknik både för övervakning och för en effektivare skogsproduktion som tar miljöhänsyn. Sverige ligger på många områden långt framme här, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, som är på plats.

Deltagarna i nätverket Megaflorestais, som består av skogliga myndighetschefer i de tio största skogsländerna, kommer att i fält kunna se hur skogsbruk och naturskydd kan integreras i produktionen. Deltagare kommer besöka både Sveaskog och en privat markägare och få exempel på olika former av skogsvård som plantering och röjning.

Besökarna får bland annat själva testa att köra Skogsstyrelsens drönare och se hur skogsägaren kan använda bilder och digitala uppgifter i sitt dagliga skogsbruk. Den nationella laserskanningen av svenska skogar beskrivs som en unik möjlighet att samla en omfattande mängd grunddata om skogen.

I samband med Megaflorestais möte i Storforsen finns möjlighet för media att träffa några av de internationella deltagarna. Vad anser de om svenskt skogsbruk? Hur ser det ut i andra delar av världen? Hur skiljer sig miljöhänsyn och produktion? Vad kan länderna lära av varandra? Därför inbjuds media till:

PRESSTRÄFF

NÄR? Fredag 29 juni 15-15.30
VAR? Hotell Storforsen

Under veckan arrangeras utöver nordiska ministerrådet även Barentsmöte och möte med Canada, USA och Ryssland inom det boreala samarbetet. Mer om programet i vårt tidigare pressmeddelande som finns under länkar nedan.

Även Nordiska ministerrådet träffas och har en exkursion i området runt Haparanda. För mer information, se regeringskansliets pressmeddelande under länkar nedan.

Mer information:
Peter Blombäck, chef Enheten för policy och analys, 036-35 93 76, 070-662 38 70, peter.blomback@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum