Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen överklagar dom om öppenhet

Dela

En skogsägare har fått rätt att säga nej till att avverkningsanmälningar publiceras av Skogsstyrelsen på webben. Det har Förvaltningsrätten kommit fram till i en dom. Skogsstyrelsen kommer med stor sannolikhet att överklaga domen. Hela näringen har nytta av att uppgifterna ligger öppet.

Skogsägaren, som drivit fallet genom Södra skogsägarna, ville inte att avverkningsanmälan publicerades digitalt via Skogsstyrelsens hemsida. Motivet var att det är integritetskränkande och exponerar näringsverksamheten.

Skogsstyrelsen menade att hänsyn redan tagits till integritetsfrågan och att PUL medger undantag. Uppgifterna är offentliga och har rensats från både namn och fastighetsbeteckning. Allmänintresset väger också tungt, informationen är efterfrågad inte minst av branschen själv och nyttjas av myndigheter och organisationer. Den kan bland annat förhindra att skog fälls olovligen.

Frågan har nu avgjorts av Förvaltningsrätten som gör bedömningen att uppgifterna omfattas av personuppgiftslagen, PUL, och där väger den personliga integriteten tungt. Endast i undantagsfall ska uppgifterna publiceras om personen motsätter sig det. Något sådant undantagsfall finns inte här, menar rätten.

– Vi kommer med stor sannolikhet att överklaga. Domen är svag i den delen att man tagit för lätt på vilken allmän nytta publiceringen har. Vi är beredda att kämpa för att uppgifterna ligger kvar eftersom det främjar öppenheten och effektiviserar för hela skogsnäringen. Jag kan förstå att en enskild skogsägare kan tycka att det är jobbigt att det här blir så publikt, men den kollektiva nyttan med att visa upp allt fint arbete man gör är ändå stor, säger Patrik André, chef för enheten för geografisk information.

Domen analyseras nu i detalj av Skogsstyrelsens jurister och just nu kommer inte några ändringar att göras i skogsstyrelsens e-tjänster.

Mer information:

Patrik André, enhetschef, enheten för geografisk information, 036-359343, patrik.andré@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum