Brå

Skolan vanlig brottsplats när unga utsätts för brott

Dela

45 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsattes för brott under 2021, vilket är den lägsta nivån sedan 2015. Det året skedde en stor del av undervisningen digitalt, men trots det var skolmiljön den vanligaste platsen för utsatthet för brott. Det visar Skolundersökningen om brott som Brå publicerar idag.

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grövre misshandel samt för fysiska sexuella kränkningar, och är även den näst vanligaste brottsplatsen när det gäller rån.

– Undersökningen genomfördes under en period när många elever hade undervisning på distans. Därför är det något anmärkningsvärt att en så stor andel av alla brott ändå skedde i skolan. Bland unga som blivit utsatta för till exempel misshandel är det dessutom en betydligt större andel nu än för några år sedan som uppger att brottsplatsen var just i skolmiljön, säger Sofia Axell, utredare på Brå.

Att utsättas för hot är vanligast på internet och i sociala medier, medan den vanligaste brottsplatsen för att utsättas för någon sexuell handling genom tvång är i någon annans hem.

Totalt är det 45 procent av eleverna i årskurs 9 som uppger att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott minst en gång under de senaste tolv månaderna. Andelen utsatta är något mindre än 2019, då 48 procent uppgav att de utsatts, och ligger på lägst nivå hittills under mätperioden (sedan 2015). Hälften av eleverna uppger även att de varit delaktiga i brott under samma tidsperiod. Det är vanligt att de som varit delaktiga i brott också själva varit utsatta för brott.

För många elever har oro för brott medfört att de medvetet undvikit specifika personer eller platser, undvikit att gå ut kvällstid eller hållit sig borta från skolan en hel dag. Det är vanligast bland tjejer att oro för brott medfört någon form av konsekvens (57 procent, jämfört med 44 procent bland killar). Däremot har andelen bland killar ökat något mer sedan 2015 än bland tjejerna.

– Vi ser att ökningen bland killar som känner oro för att utsättas för brott i hög utsträckning gäller killar som också blivit utsatta för brott tidigare. Unga som blivit utsatta för brott är i betydligt högre utsträckning än andra också oroliga för att utsättas igen, och det får stora konsekvenser för deras vardag, säger Sofia Axell.

Om Skolundersökningen om brott

Skolundersökningen om brott genomförs vartannat år bland elever i årskurs nio. I årets undersökning har 5 050 elever svarat på frågor om utsatthet för och delaktighet i brott under de senaste tolv månaderna. Det övergripande syftet med undersökningen är att beskriva utvecklingen av självrapporterad utsatthet för brott och delaktighet i brott över tid. Undersökningen har genomförts totalt 12 gånger sedan 1995. Jämförelseperioden för årets undersökning startar 2015, eftersom det då genomfördes en större metodändring.

Hela rapporten Skolundersökningen om brott 2021 – Om utsatthet för och delaktighet i brott (2022:5) finns att ladda ner på bra.se

Kontakt

Sofia Axell, tfn: 08-527 58 528, e-post: sofia.axell@bra.se

Kontakter

Bilder

Sofia Axell, utredare. Foto: Brå
Sofia Axell, utredare. Foto: Brå
Ladda ned bild

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Större risk att utsättas för hot eller våld i skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar8.2.2023 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Vilken skola en elev går i påverkar risken att bli utsatt för hot eller våld, särskilt för sexualbrott. Störst skillnad syns mellan skolor som ligger i områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Risken att utsättas är också större i skolor på landsbygden, med lägre lärartäthet eller större andel elever med utländsk bakgrund. Det visar en ny studie från Brå som publiceras idag.

Polisens arbete med beteendeförändringar hos våldsamma gärningspersoner får pris för bästa brottsförebyggande insats3.11.2022 08:17:53 CET | Pressmeddelande

Polisens metod Riskreducerande insatser (RRI) är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Metoden syftar till att minska motivationen till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. När metoden användes i ett pilotprojekt upphörde brottsligheten i 72 procent av fallen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum