Skolverket

Skolverket: Så kan central rättning fungera i praktiken

Dela

Central rättning av vissa nationella prov kan införas stegvis i svensk skola med början år 2027. Skolverket bör få ansvaret för att anlita de behöriga och legitimerade lärarna som ska bedöma proven. Det förslaget lämnar Skolverket till regeringen i dag.

- Bedömningarna av de nationella proven blir mer likvärdiga och rättvisa genom central rättning. Därutöver kommer central rättning kunna minska lärarnas arbetsbelastning på sikt, säger Anders Boman, chef för nationella prov på Skolverket.

Skolverket har, på regeringens uppdrag, utrett hur central rättning av nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska kan införas. Skolverket föreslår ett stegvis införande mellan 2027 och 2029. Det är delprov som innehåller uppsatsskrivning som berörs av förslaget. Hela systemet med central rättning bygger på att de nationella proven genomförs digitalt. En digital provplattform är fortfarande under uppbyggnad och proven övergår successivt till att genomföras digitalt under perioden 2024-2026.

Nytt sätt att bedöma

De digitala nationella proven innebär ett nytt sätt att bedöma elevens resultat på. Skolverket föreslår därför att de lärare som bedömer nationella prov ska få några år på sig att genomföra bedömningen i den digitala provtjänst som är under uppbyggnad, innan systemet med central rättning träder i kraft. Detta för att bättre kunna förstå och tolka de egna elevernas provresultat när systemet med central rättning trätt ikraft och proven rättas av andra lärare.

Central rättning kan avlasta lärare på sikt

Skolverkets förslag om central rättning innebär att en del av arbetet med bedömning av nationella prov omfördelas från att utgöra en relativt stor andel av lärares ordinarie arbetsuppgifter till att bli en bisyssla för ett mindre antal utsedda bedömare. En stor andel av de verksamma lärarna som berörs av förslaget bör i så fall få en minskad arbetsbelastning eftersom Skolverket räknar med att kunna anlita ett antal nyligen pensionerade lärare eller lärare som inte är verksamma inom skolan längre, till bedömare vid central rättning.

Förslaget i korthet:  

  • Central rättning införs i nämnd ordning för:
    • svenska och svenska som andraspråk kurs 3 engelska kurs 6 i gymnasieskolan och
    • svenska, svenska som andraspråk och engelska årskurs 9 i grundskolan.
  • Ansvaret för att bedömma muntliga delprov samt de kortsvarsuppgifter som inte kan rättas automatiskt ligger även fortsättningsvis på skolorna.  
  • Bedömarna ska vara legitimerade och ämnesbehöriga lärare för aktuell årskurs. De föreslås utföra bedömningen som bisyssla, anlitade direkt av Skolverket. Skolverket ska ta fram bedömarutbildningar.
  • Systemet bedöms kosta omkring 14 miljoner kronor att införa och därefter årligen cirka 92 miljoner i drift. Om fler prov ska omfattas av systemet för central rättning än vad Skolverket föreslår, kommer kostnaderna att öka.
  • Skolverket vill utreda hur central rättning av nationella prov inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) skulle kunna utformas.

Redovisning av uppdrag om central rättning av nationella prov (Skolverkets webbplats)

Mer information

Skolverket ska föreslå hur central rättning av nationella prov kan införas (pressmeddelande, utbildningsdepartementet)

Digitaliseringen av de nationella proven (Skolverkets webbplats)

Kontakter

För kommentarer och intervjuförfrågning av Anders Boman, chef för de nationella proven på Skolverket, kontakta presstjänsten på 08-527 333 00.

Om

Skolverket
Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Skolverket och SPSM flyttar ihop för att stärka kvaliteten i skolan8.9.2022 14:15:00 CEST | Pressmeddelande

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) invigde sitt första gemensamma kontor idag. Först ut i landet är Härnösand och myndigheterna kommer så småningom att sitta ihop på ytterligare åtta orter. Det skapar möjlighet till bättre samarbete och mer dialog mellan myndigheterna och ansvariga inom skolan om vad som behövs för att fler barn och elever ska nå målen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum