Energimyndigheten

Småhusägare är oroliga för vinterns energipriser

Dela

Fler än hälften av småhusägarna i Sydsverige är oroliga för vinterns energipriser, visar en färsk Novusundersökning som gjorts på uppdrag av Energimyndigheten. En bra försäkring för den som oroar sig inför kommande vinter är att minska energianvändningen i sitt hem. Energimyndigheten ger råd om vad småhusägare kan göra.

Förra höstens och vinterns höga elpriser har slagit hårt mot svenska hushåll. Idag finns det 2 miljoner småhus i Sverige och av dem värms cirka 600 000 med el varav hälften med direktverkande el. 20 procent av de energideklarerade småhusen är också i de sämsta energiklasserna F – G.

– En stor del av husen med sämre energiprestanda är från 1960–80-talet. De är ofta i behov av renovering och potentialen att effektivisera energianvändningen är stor, säger Dag Lundblad, expert på Energimyndigheten.

Novusundersökningen visar att sex av tio småhusägare i Sydsverige känner oro i ganska hög och mycket hög grad för kommande vinters elpriser. Motsvarande siffra för hela landet är fyra av tio. Det framgår också i undersökningen att nästan nio av tio småhusägare tycker att det är viktigt att minska energianvändningen och den främsta moroten för att småhusägare ska vilja energieffektivisera sina hus är att minska elkostnaden.

– Nu är det hög tid att tänka på sen. Det bästa husägare kan göra för att skydda sig mot höga energipriser är att minska energianvändningen i sina hem. I vår husguide får de tips på vad de kan göra och vart de kan vända sig för att få hjälp, säger Dag Lundblad.

De flesta som svarat på undersökningen uppger också att det största hindret för att genomföra energieffektivisering är osäkerheten om huruvida det är lönsamt.

– Med dagens elpriser lönar det sig att se över sin energianvändning. Även enklare åtgärder som inte kostar så mycket gör skillnad i plånboken. Den som har ett hus med dålig energiprestanda och stort renoveringsbehov kan halvera energianvändningen om åtgärderna samordnas, säger Dag Lundblad.

Idag finns rotavdraget som småhusägarna kan använda sig av för att dra av arbetskostnaderna för att isolera vinden eller byta fönster.

Energimyndigheten har tagit fram en guide till småhusägarna om vad de kan göra för att minska energianvändningen i sina hem. Här presenteras sex tips.

Tips på hur du kan minska energianvändningen i ditt hus:

  1. Se över dina vanor, hur du använder energin har stor påverkan på elräkningen
  2. Isolera vinden och/eller fasaden
  3. Isolera varmvattenledningar och byt till effektiva vattenkranar
  4. Täta fönster och ytterdörrar, renovera eller byt ut dem om de är i dåligt skick
  5. Se över ventilationssystemet och ta vara på värmen i ventilationsluften
  6. Genomför underhåll på ditt värmesystem och komplettera det vid behov, till exempel med en värmepump eller kamin

Läs vidare i den nya guiden på energimyndigheten.se/husguiden.

Bakgrund

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att stärka arbetet med energieffektivisering i småhussektorn för att bidra till att hushållen står bättre rustade inför ökade elkostnader. Myndigheten tilldelades 10 miljoner i samband med vårändringsbudgeten. Pengarna ska användas till att nå ut med information till småhusägare och till att förstärka kompetensen hos de leverantörer och andra runt om i landet som hjälper småhusägare att genomföra renoverings- och energieffektiviseringsåtgärder.

Om Novusundersökningen

Undersökningen granskar småhusägares inställning till energianvändning. Fältperiod: 30 maj till 7 juni. Antalet genomförda webbintervjuer i Novus slumpmässiga Sverigepanel: 1237 personer.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

Tolv förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja17.10.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Batterier är centrala och avgörande pusselbitar i elektrifieringen av industrin och transportsektorn för att möta klimatutmaningarna. Arbetet behöver intensifieras och Sverige har möjlighet att bli en ledande batterination, bidra till att bibehålla välfärden, Parisavtalet och Agenda 2030-målen. Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterar tolv förslag för att etablera Sveriges delar i en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum