PTS - Post- och telestyrelsen

Snabb bredbandsutbyggnad utanför tätort

Dela

Fiberutbyggnaden fortsätter och 96 procent av hushåll och företag kan nu få snabbt bredband. Utbyggnaden av fiber utanför tätort ökar snabbast. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021.

Totalt hade 96 procent av alla hushåll och företag tillgång till fiber eller motsvarande som medger hastigheter om 1 Gbit/s i sin absoluta närhet i oktober 2021. Det innebär en ökning med 2 procentenheter sedan 2020.

Drygt tre fjärdedelar (76,7 procent) av alla hushåll och företag utanför tätbebyggda områden (tät- och småorter) har nu tillgång till eller möjlighet att ansluta sig med den hastigheten, vilket är en ökning med knappt 8 procentenheter jämfört med 2020.

Utvecklingen drivs av utbyggnad av främst fibernät. Gotlands och Hallands län ligger i topp vad gäller fiberutbyggnad utanför tätort.

- Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling av utbyggnaden utanför tätort. Det bredbandsstöd PTS fördelar förväntas ge effekt under kommande år och bidra till att minska klyftan mellan tät- och glesbefolkade områden, säger Dan Sjöblom, generaldirektör.

Fler hushåll har 5G-täckning

En dryg femtedel (21 procent) av hushållen nås nu av 5G-nät. Det är en ökning med 2 procentenheter sedan 2020. 5G-näten täcker i nuläget främst tätorter.

Marginell ökning av täckningen för mobila tjänster

Regeringens mål för de mobila näten är att 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet ”där man normalt befinner sig”. De områden som är aktuella är till exempel vägar, järnvägar samt områden med närhet till bostäder, företag och fritidshus. Knappt 93 procent av dessa utvalda områdens yta hade täckning som uppfyllde målet 2021.

Ytor längs större vägar och högtrafikerade järnvägar står för den största delen av den yta som återstår att täcka för att nå målet. 

Utvecklingen mot bredbandsmålen

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Kartläggningen visar att 88 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband som medger hastigheter om minst 100 Mbit/s 2021. Det är en ökning med 2 procentenheter från samma tidpunkt året innan. Ökningen beror främst på att fler fått fiber. Runt 15 000 hushåll har fått tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s via 5G, vilket också bidrar något till målet. Bredbandsmålet för 2020 inkluderar endast de hushåll och företag som har faktisk tillgång till 100 Mbit/s (till skillnad från målet för 2025 som även inkluderar de har tillgång till nät som medger 1 Gbit/s i sin absoluta närhet).

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Det här målet har tre underliggande delmål som alla ska vara uppfyllda för att målet i sig ska anses som uppfyllt. Läs mer om målen här.

Ett av dessa delmål är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till 1 Gbit/s år 2025. Målet innefattar de hushåll och företag som har en anslutning eller befinner sig i absoluta närheten av ett fibernät, och därför relativt snabbt och kostnadseffektivt skulle kunna få tillgång. 2021 hade 96 procent sådan tillgång, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2020.

Statistik per län och kommun

Bifogat detta pressmeddelande finns förutom rapporten ett dokument som redovisar utvecklingen i alla län och kommuner. Observera att dokumentet förutom tillgången till fiber, även visar andelen med tillgång eller fiber i absoluta närheten ("homes passed").

Mer information

Karin Fransén, marknadsanalytiker: 073-644 57 81

PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2021

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2021.

De insamlade uppgifterna används bland annat för uppföljning av bredbandsmål på nationell, regional och kommunal nivå samt som underlag för PTS tilldelning av stödmedel för bredbandsutbyggnad. Det råder svarsplikt för alla uppgifter, både om befintlig och planerad utbyggnad, och korrekt inrapportering är avgörande för kartläggningens kvalitet.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin.  

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

PTS - Post- och telestyrelsen
PTS - Post- och telestyrelsen
Hälsingegatan 38
102 32 Stockholm

08-678 55 00https://www.pts.se/

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Följ PTS - Post- och telestyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från PTS - Post- och telestyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum