VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Snabbare elektrifiering genom samspel, differentierade priser och höjd kunskap

Dela

För att nå de svenska klimatmålen vill regeringen skynda på elektrifieringen av alla transportslag. VTI har fått uppdraget att utreda hur det ska gå till. En snabb elektrifiering kräver ett utvecklat samspel mellan transport- och energisektorn. Prisdifferentiering kan öka kapaciteten för laddning och elförsörjning. Kunskapen behöver höjas bland dem som ska ta till sig den nya tekniken.

Samspelet mellan transport- och energisektorn är av betydelse för att skynda på elektrifieringen. Foto: Satu AB/VTI
Samspelet mellan transport- och energisektorn är av betydelse för att skynda på elektrifieringen. Foto: Satu AB/VTI

VTI är mitt i processen med att ta fram olika delrapporter, varav de första lämnades till regeringen i februari. Nu är det dags för ytterligare tre. Inom transport- och energisektorn pågår redan grundläggande omställningar. De två sektorerna blir alltmer sammankopplade, särskilt i fråga om var och när laddning av elfordon kommer att ske och vilken effekt som behövs.

Denna samordning är nödvändig både för att elektrifiera transportsektorn och för att undvika elbrister. För att hitta de bästa lösningarna på samhällsnivå kommer det att behövas ytterligare kunskap om vilken data som verkligen är nödvändig, samt mer statistik och prognoser över elektrifieringen i stort.

Nuvarande energisystem behöver bli optimerat och energiförbrukningen mer effektiv för att kunna hantera framtida behov. Detta omfattar både utbyggnad av elnät och laddinfrastruktur men även nya tekniker som batteribytesstationer och elvägar. Lagring av elenergi i anslutning till transportsystemets förbrukning kommer att bli viktigt.

Ny teknik och prisdifferentiering kan utjämna belastningen på elnätet och därmed priserna. Det kan stimulera till att flytta laddning i tid, vilket i sin tur leder till jämnare elkonsumtion. Det kan tillkomma digitala lösningar, så som redan kan ske med el till värmepumpar.

Prosumenter viktig aktörsgrupp

Forskarna pekar därmed ut prosumenter som en viktig aktörsgrupp, de som är både producenter och konsumenter av el. Det kan till exempel vara en elfordonsägare med solceller på huset som både producerar el, använder den och kan sälja el till elnätet. Det finns ännu inga bra exempel på detta i Sverige och inte heller i andra europeiska länder. Energimarknadsinspektionen arbetar med att förbereda införandet av en sådan teknik.

Olika aktörsgrupper behöver olika lösningar. Medan husägare kan ladda sin elbil hemma, behöver boende i lägenhet ett sätt att ladda bilen nära bostaden. Det kommer att finnas olika utbud av transporttjänster och elpriser, beroende på region eller skillnader mellan stad och land.

Det finns en målkonflikt mellan snabb elektrifiering och tillgång till laddning i hela landet. Att skynda på elektrifieringen skulle till en början innebära en satsning på områden med störst potential för att öka omställningen under de närmaste åren. Då kanske större städer måste bli prioriterade framför mindre städer och landsbygd.

Gemensamma lösningar

Det kan bli gemensamma lösningar för flera transportslag, som ladd- och batteribytesstationer, eller elvägar för privata bilar, långdistansfrakt och intercitybussar. Politiska åtgärder kan snabba på elektrifieringen, som till exempel lägre vägskatt, lägre trängselskatt och speciella körfält för elfordon. Forskarna ger exempel och lösningar från Norge, Kina, USA och Nederländerna.

Ökad efterfrågan från industrin och fler laddbara fordon kräver snabbare utbyggnad av elnätet, framför allt de lokala näten och deras förmåga att leverera efterfrågad elektricitet. För att få balans mellan utbud och efterfrågan på laddning kan det tillkomma olika former av lagring och flexibilitetstjänster.

Sluta kunskapsluckor

VTI-forskarna ger flera förslag på hur kunskapsluckor om elektrifiering ska kunna slutas, såsom praktiska handledningar, enklare stödsystem och utbildningar. Kunskap kan samlas in genom att inkludera fler i samverkan. En nationellt ansvarig central tjänst kan sammanföra data och information.

Tydligare informationsinsatser kan klargöra och ge oberoende utlåtanden där det finns motstridiga uppgifter. En del av detta blir ändå svårt att åtgärda eftersom förutsättningarna ändras snabbt och det finns mycket tyckande i stället för oberoende fakta, menar forskarna.

Forskningsledare Arne Nåbo på VTI projektleder regeringsuppdraget som ska vara klart i december i år.

– Nu går arbetet med regeringsuppdraget vidare på två områden. Det första handlar om hur dataområden och digitalisering kan hjälpa till vid planering och drift av laddinfrastruktur samt av affärsmodeller, och det andra handlar om hur man kan stötta elektrifiering av regionala godstransporter med kunskap.

Redovisning av resultat 31 maj - vti.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Samspelet mellan transport- och energisektorn är av betydelse för att skynda på elektrifieringen. Foto: Satu AB/VTI
Samspelet mellan transport- och energisektorn är av betydelse för att skynda på elektrifieringen. Foto: Satu AB/VTI
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. VTI har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund. 

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Datadelning och digitalisering för att skynda på elektrifieringen av transporter – VTI slutredovisar regeringsuppdrag13.1.2023 08:29:49 CET | Pressmeddelande

För att nå sina klimatmål behöver Sverige skynda på elektrifieringen av alla transportslag. Datadelning och digitalisering spelar en central roll och VTI:s regeringsuppdrag har handlat om hur detta kan bli möjligt. Slutsatserna är formulerade i form av rekommendationer som ska bidra till en snabb, smart och effektiv elektrifiering av transportsektorn.

Nordiskt samarbete för en ökad cirkularitet av textilier19.12.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Textilindustrin är en av de värst förorenade branscherna i världen och beräknas stå för tio procent av de globala koldioxidutsläppen. Trots detta hanteras inte textilier enligt avfallshierarkins alla regler där vi i första hand ska minska uppkomst av avfall, därefter återanvända, materialåtervinna sedan energi återvinna och sist deponera. Ett nordiskt samarbetsprojekt, SATIN (Towards a sustainable circular system of textiles in the Nordic region), vill skapa förutsättningar för en ökad cirkularitet av textilier i Norden.

Bussföraryrket särskilt utsatt under coronapandemin30.11.2022 11:51:21 CET | Pressmeddelande

Kollektivtrafik är en viktig funktion i samhället med hög prioritet när det gäller att upprätthålla verksamhet i kristider. Inställd kollektivtrafik skulle ge stora konsekvenser för samhället. VTI har genomfört en studie om bussförares upplevelser i samband med pandemin och hur deras arbetsmiljö påverkades, vilka bedömningar och avvägningar som gjordes för att minska risken att förare skulle bli smittade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum