Swedish Hydro Solutions

Snabbväxande vattenreningsbolag får ny vd

Dela

Enligt EU:s vattendirektiv får vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag inte försämras. Trots det får många byggen undantag från miljökraven. Men tack vare en ny och effektiv reningsteknik behövs inga undantag. Swedish Hydro Solutions förutspår därför en stark tillväxt och har rekryterat en ny vd.

Leo de Meere. Managing Director
Leo de Meere. Managing Director

Eftersom Swedish Hydro Solutions revolutionerande vattenreningsteknik har en mängd fördelar har bolaget snabbt fått många stora koncerner som kunder. På bara fem år har bolaget ökat mycket i omsättning – under 2021 är målet att nå 40 miljoner kronor.

Samtidigt förväntar sig bolaget att marknaden kommer att växa enormt de närmsta åren. Det har nämligen saknats effektiva lösningar inom vattenrening, med konsekvensen att väldigt många byggprojekt i Sverige och Europa haft svårt att uppnå miljökraven från olika tillsynsmyndigheter. I sin tur har det resulterat i avsteg från EU:s vattendirektiv. Men med Swedish Hydro Solutions vattenreningsteknik med passiv flockning är detta hinder borta.

För att kunna möta den förväntade tillväxten har bolaget anställt Leo de Meere, som från den första maj är ny vd för Swedish Hydro Solutions.

– Leo har tidigare bland annat jobbat som vd på ett bolag där han skalade upp verksamheten från ett till 14 länder. Det är värdefull erfarenhet för oss när vi nu siktar på att växa oss större i Sverige och i hela Europa, säger Anders Lindqvist, ena medgrundaren av Swedish Hydro Solutions.

Dellösning för FN:s vattenmål

Ända sedan Leo de Meere träffade Swedish Hydro Solutions medgrundare Jakob Sjöberg under EU-projektet Scorewater i Barcelona för 1,5 år sedan, så har han sagt att han vill jobba på företaget.

– Det är helt fantastiskt att det blev av eftersom arbetet på Swedish Hydro Solutions ger så mycket motivation. Vår teknik är en del av lösningen för att vi inom Europa ska nå FN:s globala hållbarhetsmål nummer sex – rent vatten till alla, säger Leo de Meere och fortsätter:

– Vi står inför en marknad som är på väg att explodera. Vi måste vara beredda när det händer. Därför stärker vi upp verksamhetens struktur och gör den skalbar, säger Leo de Meere.

Samtidigt som Leo de Meere tar ansvar för utvecklingen av bolaget tar Anders Lindqvist, som tidigare var vd, istället rollen som marknadschef med ansvar för marknadsföring och försäljning. Jakob Sjöberg är fortsatt teknikchef med ansvar för produktutveckling. Tillsammans med ekonomichef Ingrid Lindqvist utgör de ledningsgruppen för bolaget.

Leo de Meere

Leo de Meere kommer från Nederländerna, men har bott i Sverige i 24 år. Han har en bakgrund inom telekom- och mjukvarubranschen, där han bland annat jobbat i chefsposition och som vd på flera olika bolag. Närmast kommer han från en tjänst som affärsutvecklare på Sensative, vilka gör produkter och tjänster inom Internet of Things.

Så funkar passiv flockning

  1. Förorenat vatten doseras med det nedbrytningsbara och högpotenta flockningsmedlet kitosan, som utvinns ur krabbskal – en restprodukt från livsmedelsindustrin.

  2. Flockningsmedlet får partiklar och partikelbundna ämnen att klumpa ihop sig.

  3. Partikelklumparna sjunker till botten i sedimentationstankar.

  4. Det renade vattnet kan släppas ut i vattendrag eller hav.

  • Swedish Hydro Solutions mobila system, som är monterat i containrar, har en kapacitet att rena upp till cirka 50 kubikmeter per timme, men kan enkelt skalas upp till större flöden.

  • Ingen annan vattenreningsmetod är lika effektiv, enkel och kostnadseffektiv.

  • Använder endast helt miljövänliga och biologiskt nedbrytbara förbrukningsmaterial, utan de hälsoskadliga och miljöfarliga ämnen som motsvarande metoder använder sig av.

  • I USA är kitosan klassat som Best Management Practice för dagvattenbehandling.

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) 

En ram för EU:s vattenpolitiska samarbete med gemensam lagstiftning som syftar till att bland annat minska föroreningar och främja hållbar vattenanvändning. Målet är att få en bra vattenkvalitet i grundvatten, vattendrag, sjöar och kustvatten. Direktivet fastslår bland annat att vattenkvaliteten inte får försämras.

Vattenförvaltningen delas upp i områden baserat på vattnets naturliga avrinningsområden. Sverige är indelat i fem vattendistrikt, där en länsstyrelse i varje distrikt fungerar som vattenmyndighet.

Arbetet med vattenförvaltning sker i sexårscykler. I slutet av varje cykel tar respektive vattendistrikt fram en förvaltningsplan för kommande cykel. Förvaltningscykel 3 sträcker sig mellan 2017 och 2021 och den kommande förvaltningscykel 4 sträcker sig mellan 2021 och 2027. I Sverige ska allt vatten uppnå god status till år 2021, allra senast 2027.

Läs mer om vattendirektivet och svensk vattenförvaltning på vattenmyndigheternas hemsida.

Swedish Hydro Solutions

Vattenreningsbolag som med marknadens effektivaste och mest hållbara vattenreningsmetoder renar smutsigt läns- och dagvatten från markentreprenader och industrier, processvatten från gruvindustrin och vatten från fastighets- eller infrastrukturprojekt.

För att se videon från www.youtube.com måste du ge din tillåtelse högst upp på sidan.Vad vi gör - Swedish Hydro SolutionsFler videor

Nyckelord

Kontakter

Anders LindqvistCMO och grundareSwedish Hydro Solutions

Anders Lindqvist är företagets Chief Marketing Officer och tillika en av grundarna.

Tel:+46 727 47 67 47anders@swehydro.se

Bilder

Leo de Meere. Managing Director
Leo de Meere. Managing Director
Ladda ned bild

Länkar

Om

Swedish Hydro Solutions
Swedish Hydro Solutions
Kristineholmsvägen 26A
441 39 Alingsås

0322-12747https://swehydro.se

Swedish Hydro Solutions är Sveriges ledande vattenreningsbolag. Med marknadens effektivaste och mest hållbara vattenreningsmetoder renar vismutsigt läns- och dagvatten från markentreprenader och industrier, processvatten från gruvindustrin och vatten från fastighets- eller infrastrukturprojekt.

Följ Swedish Hydro Solutions

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.