Socialdemokraterna

Socialdemokraterna gör investeringar för en köfri vård

Dela

Du ska inte behöva vänta en enda dag för länge på den vård du behöver, det är Socialdemokraternas viktigaste löfte när det gäller framtidens sjukvård. Oavsett var du bor eller vem du är ska du kunna lita på att du får den vård du behöver - utan väntan. Samtidigt som antalet som får vård och antalet vårdtillfällen ökat kraftigt, är köerna fortfarande för långa. Socialdemokraterna presenterar nu förslag som både kapar vårdköer här och nu, och som lägger grunden för en köfri vård på sikt.

Socialdemokraterna vill investera ytterligare 500 miljoner per år på de landsting som har störst utmaningar när det gäller tillgänglighet. Vi vill fortsätta investera i personalen och införa patientkontakt som ökar tryggheten för patienterna. Det går före skattesänkningar för de som redan har mest.

Landstingen har olika problem som kräver olika lösningar, men gemensamt är att vården inte är jämlik med lika tillgänglighet över landet. Det löser vi inte genom att ge pengar till de som redan har sitt på det torra, utan genom att prioritera och rikta insatserna dit de behövs som mest. Proffsen ska vara proffs, de vet själva vilka utmaningar som finns. Vad vi kan göra är att se till att de har muskler för att möta dem.

- Det handlar om att hjälpas åt och om att utmaningar och problem ser olika ut i landet. Vi gör satsningar där de behövs som mest, men kräver då också att landstingen svarar upp. Så använder vi skattepengarna på ett smart sätt utan att tvinga en redan pressad personal att springa ännu snabbare, säger Annika Strandhäll.

Personalen och deras villkor är avgörande för om vi har en bra och tillgänglig hälso- och sjukvård eller stängda vårdplatser och operationssalar. Därför är varje skattekrona som investeras i fler anställda med bättre villkor en investering för en köfri vård. Socialdemokraterna går till val på 20 miljarder mer till välfärden under kommande mandatperiod. Vi vill också öronmärka 400 miljoner per år fram till 2022 för studielön och utbildningsanställningar för sjuksköterskor som blir specialister.

När du lämnar vården och du behöver komma dit igen, ska du ha en tid med dig i handen för nästa besök. Det kallas för patientkontrakt och innebär en överblick över alla dina inplanerade vårdbesök. Det gör att du vet vad som händer, och kan känna dig trygg i det, och att sjukvården får bättre förutsättningar för planering och helhetsperspektiv.

- Patienten ska få ökad trygghet och personalen ska ha bättre villkor och fler kollegor. Så säkrar vi en köfri och nära vård som finns där när vi behöver den. Fortsatta investeringar i vården måste gå före skattesänkningar, säger Annika Strandhäll.

Socialdemokraterna vill:

  • Fortsätta höja statsbidrag för att kunna anställa fler, förbättra arbetsmiljön och ge bättre förutsättningar till personalen. Det handlar om både generella statsbidrag med 20 miljarder mer under nästa mandatperiod, men också riktade satsningar på personalen och deras villkor. Målet är minst 14 000 fler anställda i vården nästa mandatperiod.
  • Öronmärka 400 miljoner kronor per år fram till 2022 för studielön och utbildningsanställningar för sjuksköterskor som blir specialister
  • Vi vill fortsätta möta det utbildningsunderskott som finns. Det gör vi genom att bibehålla de stora investeringar vi har gjort i fler utbildningsplatser på läkarutbildningen, sjuksköterske- specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningen samt yrkeshögskole- och vuxenutbildningar för bl.a. undersköterskor som den socialdemokratiskt ledda regeringen infört under mandatperioden.
  • Stärka samverkan mellan bland annat sjukvårdshuvudmän och högskolor för att komma tillrätta med bristyrken och bristspecialiteter och fler tillgängliga vårdplatser genom bättre samverkan mellan landsting och kommuner om utskrivningsklara patienter.
  • Patientkontrakt ska införas i vården i hela landet. Så håller vi samman vården, särskilt för patienter med många olika vårdkontakter.

Kontakt

Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll (S):

Jakob Andersson 072-450 41 85

eller

Victor Harju 072-504 36 70 

Om

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraterna

Skolan viktigt vaccin mot kriminalitet4.2.2020 14:52:25 CETPressmeddelande

Svenska folket ser kopplingen mellan misslyckanden i skolan och risk för kriminalitet. En ökad utslagning och segregation skapar otrygghet. Om barn och unga inte lyckas i skolan ökar riskerna att hamna snett. Lika hårda som vi ska vara mot brotten ska vi vara mot brottens orsaker. Då räcker det inte att göra som det högerkonservativa blocket med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som gärna ställer upp på regeringens förslag om skärpta straff men som samtidigt rycker undan långsiktiga satsningar på utsatta områden. Socialdemokraterna driver en politik som lägger hela pusslet för ett starkt och tryggt samhälle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum