Socialdemokraternas PS Kansli

Socialdemokraterna lanserar vallöften för trygghet och studiero i skolan

Dela

Socialdemokraterna bygger vidare på det största trygghetspaketet i modern tid och presenterar idag ett antal vallöften för trygghet och studiero i skolan. Partiet vill bland annat göra det enklare för rektorer att fatta beslut om att flytta elever som hotat eller utsatt annan elev för våld eller brott. Socialdemokraterna vill också öka antalet lärarassistenter.

- Vi bygger vidare på det största trygghetspaketet i modern tid med åtgärder för ordning och reda i skolan. Det handlar om att ge eleverna den studiero som krävs för att förbättra skolresultaten, säger finansminister Magdalena Andersson. 

Ökad studiero
För att öka elevers kunskapsfokus går Socialdemokraterna till val på ökad trygghet och studiero i skolan. Var tredje elev i årskurs 9 uppger att de inte har studiero på lektionerna. Det är mot den bakgrunden som Socialdemokraterna nu lanserar ett paket av vallöften för ökad studieron och skapa mer ordning och reda i skolan.

- Skolan ska vara en plats för kunskap och bildning. Lärare och rektor ska bestämma i skolan, men vi vill ge föräldrarna möjlighet att bidra till trygghet och studiero. Så bygger vi en kunskapsskola för alla barn, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

 1. Mobilförbud i grundskolan
  Att mobiltelefoner ska vara förbjudna i klassrummet blir huvudregel – inte bara en möjlighet.
 2. Skärpta disciplinära åtgärder
  Möjligheten till avstängning eller omplacering av en elev som hotat eller utsatt annan elev eller personal för våld eller hot ska ses över och tydliggöras.
 3. Ordningskontrakt på varje skola
  Skolan är en plats för kunskap och bildning. Skolans regler för trygghet och studiero ska vara ett gemensamt åtagande för eleverna, föräldrarna och skolan. Rektor ansvarar för reglerna, men de ska undertecknas av elever och vårdnadshavare för att stärka deras ställning så att de följs bättre.
 4. Nationell plan för studiero
  Trygghet i skolan är en nationell angelägenhet. Därför vill Socialdemokraterna ta fram en nationell plan för studiero och trygghet. De nationella skolmyndigheterna får i ansvar att ta fram stödjande material till skolans huvudmän, att skärpa granskningen av skolans arbete med trygghet och studiero samt att sluta en överenskommelse med skolans huvudmän om att ta fram och sprida goda exempel på trygga skolmiljöer.
 5. Fler lärarassistenter i skolan
  Socialdemokraterna vill avlasta lärarna så att de på så sätt kan lägga sin arbetstid på planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett statsbidrag som kan användas för att anställa lärarassistenter och tillför 2018 kommunsektorn över 35 miljarder kronor till skolan och välfärdens andra verksamheter. 

Presskontakter

Gösta Brunnander, pressekreterare hos Magdalena Andersson 072–5442866

Helena Paues, pressekreterare hos Anna Ekström 072–2094520

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

”Sverige ska vara tryggt i en ny tid. Socialdemokraterna vill fortsätta med stora satsningar på mer personal i välfärden, på barnfamiljer, pensionärer och på kompromisslös kamp mot brotten. Alla som kan jobba ska jobba och man ska kunna leva på sin lön. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Vi ska framåt tillsammans. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.”

Nyckelord

Om

Socialdemokraternas PS Kansli
Socialdemokraternas PS Kansli
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraternas PS Kansli

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraternas PS Kansli

Uppgörelsen om utskottsposterna klar26.9.2018 16:20Pressmeddelande

Presidieplatserna i riksdagsutskotten har idag fördelats efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Socialdemokraterna tilldelades åtta ordförandeposter i utskotten och Moderaterna tilldelades sju ordförandeposter. Socialdemokraterna och Moderaterna har sedan fördelat posterna tillsammans med sina respektive samarbetspartier. Viceordförandeposterna tillföll enligt uppgörelsen den part som inte har ordförandeposterna. Därmed följs och vidareutvecklas den praxis som gällt under tidigare mandatperioder och regeringar. Ett antal poster som traditionellt sett tillfaller regeringssidan respektive oppositionen kommer att omfördelas efter regeringsbildningen. Det gäller finansutskottet, konstitutionsutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet och EU-nämnden. Fördelningen inom det rödgröna blocket framgår enligt nedan: Ordförande arbetsmarknadsutskottet –Socialdemokraterna Ordförande civilutskottet – Miljöpartiet Vice ordförande finansutskottet – Socialdemokraterna O

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum