Socialdemokraternas PS Kansli

Socialdemokraterna lovar rätten till en fast läkare

Dela

Så mycket som möjligt av den vård du behöver ska finnas nära, exempelvis på vårdcentraler.  Men idag är det för få som har en fast läkare, vilket riskerar tryggheten inte minst för de äldre som har många kontakter med vårdkontakter. Därför vill Socialdemokraterna stärka rätten till en fast läkare, som kan stå för samordning och kontinuitet i vården. Det är en del av det stora trygghetsprogram vi nu går till val på.

- Socialdemokraterna vill stärka patientens rätt till en fast läkare som har ett övergripande och samordnande ansvar för all din vård, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

- Äldre kommer att vara bland dem som är först i kön för att få en fast läkare, då de ofta har många olika vårdkontakter och stora vårdbehov, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Med en fast läkare ska det finnas någon som har ett samordnande helhetsansvar för patientens vård, och koll på tidigare besök och sjukdomshistoria. Det ska bidra till kontinuitet, trygghet och att man vet vem man ska ringa när man behöver. Det är särskilt viktigt för äldre.

För att säkerställa rätten till en fast läkare behöver vi ta krafttag mot beroendet av hyrläkare. Den med många vårdkontakter ska inte behöva träffa nya läkare varje gång. Socialdemokraterna är inte nöjda med dagens situation där en del vårdcentraler är helt beroende av hyrläkare. Kontinuitet och trygghet är avgörande för en bättre vård till dem med många vårdkontakter, inte minst äldre.

På vårdcentralerna och i den nära vården behövs ett flertal olika vårdprofessioner. Läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer – är bara några av de yrkesgrupper som bör finnas i den nära vården. Patienter med flera diagnoser och svårdiagnosticerade vårdbehov behöver hjälp av tvärprofessionella team. Den s-ledda regeringens har förslagit att skärpa vårdgarantin, där den som behöver det ska få en medicinsk bedömning inom tre snarare än dagens sju dagar men med fler professioner än läkare som kan göra bedömningen. Det ger snabbare vård och behandling, men står inte i motsats till förslaget om fast läkare. Vi ser ett behov av att göra mer för att öka tryggheten i vården, och en kontinuitet med en fast läkarkontakt som håller ihop vården för patienten.

För att göra förslaget till verklighet kommer Socialdemokraterna arbeta för en lagförändring under nästa mandatperiod, som en del av det arbetet som görs med att stärka den nära vården.

Presskontakt

Victor Harju, pressekreterare hos Annika Strandhäll

tel: +46 72 504 336 70

Om

Socialdemokraternas PS Kansli
Socialdemokraternas PS Kansli
Sveavägen 68
105 60 Stockholm

08-700 26 83http://www.socialdemokraterna.se

Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

Följ Socialdemokraternas PS Kansli

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Socialdemokraternas PS Kansli

Uppgörelsen om utskottsposterna klar26.9.2018 16:20Pressmeddelande

Presidieplatserna i riksdagsutskotten har idag fördelats efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Socialdemokraterna tilldelades åtta ordförandeposter i utskotten och Moderaterna tilldelades sju ordförandeposter. Socialdemokraterna och Moderaterna har sedan fördelat posterna tillsammans med sina respektive samarbetspartier. Viceordförandeposterna tillföll enligt uppgörelsen den part som inte har ordförandeposterna. Därmed följs och vidareutvecklas den praxis som gällt under tidigare mandatperioder och regeringar. Ett antal poster som traditionellt sett tillfaller regeringssidan respektive oppositionen kommer att omfördelas efter regeringsbildningen. Det gäller finansutskottet, konstitutionsutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet och EU-nämnden. Fördelningen inom det rödgröna blocket framgår enligt nedan: Ordförande arbetsmarknadsutskottet –Socialdemokraterna Ordförande civilutskottet – Miljöpartiet Vice ordförande finansutskottet – Socialdemokraterna O

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum