Försäkringskassan

Socialförsäkringen i siffror 2021

Dela

Idag publiceras den årliga skriften Socialförsäkringen i siffror. Publikationen ger en övergripande beskrivning av de ersättningar som administreras av Försäkringskassan.

Socialförsäkringen i siffror ger en överblick över den svenska socialförsäkringen med hjälp av lättillgänglig och kommenterad statistik.

– År 2020 präglades till stor del av pandemin, vilket lämnar avtryck i vår statistik. Vi ser bland annat kraftigt ökade kostnader inom sjukförsäkringen, vilket beror nästan uteslutande på pandemiutbrottet. Till exempel har sjukförsäkringen tagit över arbetsgivarnas kostnadsansvar för korttidssjukfrånvaron och kompenserat för karensavdraget vilket haft stor betydelse för att begränsa smittspridningen i samhället. Det säger Ulrik Lidwall, analytiker vid Försäkringskassan.

– Socialförsäkringen är en central del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse för enskilda såväl som för samhällsekonomin i stort. Förra årets utgifter uppgick till knappt 246 miljarder kronor, eller motsvarande 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt, avslutar Ulrik Lidwall.

Fakta i korthet

  • 9 av 10 i åldern 19–64 beräknas ha en sjukpenninggrundande inkomst. Det ger ekonomisk trygghet i händelse av sjukdom och nedsatt arbetsförmåga och kvalificerar till föräldraförsäkringen.
  • Av de utbetalade dagarna med föräldrapenning år 2020 gick 70 procent till kvinnor och 30 procent till män.
  • Totalt fick 680 000 personer sjukpenning någon gång under året 2020 varav 62 procent var kvinnor och 38 procent män.
  • Psykiska sjukdomar var fortfarande den vanligaste diagnosen i pågående sjukfall för både kvinnor och män i slutet av 2020.
  • 1,5 miljoner föräldrar mottog allmänt barnbidrag, flerbarnstillägg och/eller förlängt barnbidrag under år 2020. Av dessa föräldrar var 69 procent kvinnor och 31 procent män.
  • Dagarna med ersättning för vab ökade pandemiåret 2020 med 24 procent jämfört med år 2019.
  • Antalet mottagare av sjukpenning ökade pandemiåret 2020 med 20 procent bland män och 12 procent bland kvinnor.
  • Färre använde sig av tandvårdsstödet under pandemin och utgifterna minskade med 10 procent mellan 2019 och 2020.

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av Sveriges 28 statistikansvariga myndigheter och publicerar officiell statistik inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten administrerar en av Sveriges största statistikdatabaser. På Försäkringskassans hemsida hittar du aktuell statistik, liksom publikationer och forskning om socialförsäkringen.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pandemiersättningar upphör från och med 1 oktober22.9.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Från och med den 1 oktober upphör de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättningar. Samtidigt försvinner det undantag som regeringen beslutat om gällande läkarintyg. I och med det upphör också Försäkringskassans tillfälliga hantering av läkarintyg. Det betyder att läkarintyg kommer behövas från och med dag 8 i sjukperioden. Även för ersättning för vab kommer intyg behövas från och med dag 8.

Pandemin: Många korta sjukfall och uppskjuten rehabilitering1.9.2021 09:09:39 CEST | Pressmeddelande

Pandemin har påverkat de försäkrades möjligheter att få stöd från sjukförsäkringen, både genom att det blivit enklare att få sjukpenning, framförallt vid korta sjukfall, men också då förutsättningarna för stöd för återgång i arbete försämrats och rehabiliteringsinsatser har skjutits upp. Samtidigt har pandemin medfört en stor ökning av korta sjukfall – det visar Försäkringskassans andra delsvar på regeringsuppdrag om ”Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen” som lämnas in idag.

Myndigheter föreslår bättre möjligheter för informationsutbyte för att motverka felaktiga utbetalningar12.7.2021 09:13:11 CEST | Pressmeddelande

Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen drabbar skattebetalarna och undergräver förtroendet för våra trygghetssystem. Just nu pågår flera initiativ och arbeten för att se till att de felaktig utbetalade kronorna blir färre. Som ett led i detta arbete föreslår fem myndigheter gemensamt ändringar i Lagen om underrättelseskyldighet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum