Solna stad

Solna ska bli en klimatneutral stad med ny strategi

Dela

Solna stad har tagit fram sin första klimatstrategi som ska ge inriktning för såväl minskad klimatpåverkan som anpassning av staden till ett förändrat klimat.

Solna stad står inför utmaningen att både begränsa stadens påverkan på klimatet och att hantera konsekvenser av klimatförändringar – två delar som tillsammans ligger till grund för förslaget till klimatstrategi, som nu går på remiss till samtliga förvaltningar.

– Solna stads första klimatstrategi är anpassad efter de nya nationella klimatmålen. Med strategin som vägledning kan vi växla upp arbetet med att skapa en klimatneutral stad, med till exempel fossilfri fordonsflotta och hårdare klimatkrav i stadens upphandlingar, säger Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

Nya klimatmål för Solna stad

Klimatstrategin utgår från de nationella klimatmålen, vilket innebär att Solna stad ska vara en klimatneutral stad senast 2045. Staden ska med andra ord inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser inom sitt geografiska område. Samtliga transporter och resor ska vara klimatneutrala, liksom livsmedelshantering. Det gäller även stadens produktion och användning av energi.

– Att vi minskar vår klimatpåverkan är en förutsättning för hållbar tillväxt och stadsutveckling i Solna säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Samverkan med näringsliv och civilsamhälle

Under våren hölls en workshop tillsammans med ett fyrtiotal representanter från det lokala civilsamhället och näringslivet i Solna, som gav viktiga inspel till klimatstrategin. Samverkan med andra aktörer kommer att fortsätta vara en viktig del i arbetet för minskad klimatpåverkan.

– Klimatstrategin är ett grupparbete. För att nå klimatmålen måste vi samverka med andra – som lokala företag, föreningar och andra aktörer i Solna. Och parallellt behöver vi bygga ett mer robust samhälle för att kunna hantera konsekvenserna av ett förändrat klimat, säger Victoria Johansson.

Remiss till stadens förvaltningar

Beslutet om att ta fram en klimatstrategi för Solna stad fattades i kommunfullmäktige hösten 2018. Förarbetet har bland annat bestått av omfattande nulägesanalyser, omvärldsbevakning och översyn av stadens styrdokument. Nu går klimatstrategin på remiss till övriga nämnder inom Solna stad, innan den sedan beslutas i kommunstyrelsen.

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum