Umeå kommun

Stadsgator, nya bostäder och grönområden – så ska Teg utvecklas

Dela

Kommunstyrelsens planeringsutskott har godkänt inriktningen för det fortsatta arbetet med området mellan Tegs centrum och Söderslätt. Planen ligger nu till grund för kommande detaljplaner samt utbyggnad av gator och annan infrastruktur.

Illustration som visar inriktningen för strukturplanen för Teg.
Illustration som visar inriktningen för strukturplanen för Teg.

- Planerna för Teg sätter tonen för de insatser vi vill göra i Umeå de kommande åren, berättar Thomas Lundgren, samhällsplanerare på Umeå kommun.

Umeå växer snabbt och för att möta behoven från en allt större befolkning behöver vi nya ytor för bostäder, grönområden och service. Vi måste också prioritera hållbara färdsätt för att skapa förutsättningar för renare luft, minskad bullernivå och mindre trängsel.

Därför planerar Umeå kommun att successivt bygga om gamla E4 och E12 när kommunen tar över europavägarna från Trafikverket. Det sker när ringleden runt Umeå är klar, det vill säga när Västra länken är färdigbyggd - tidigast i slutet av 2022.

Först ut blir Teg, där kommunstyrelsens planeringsutskott nu godkänt inriktningen för en strukturplan för området. Strukturplanen är ett vägledande dokument som visar kommunens övergripande visioner och ambitioner för området. Den beskriver hur Teg kan utvecklas, med fokus på sammanhang av gator, grönska, stadsrum, bebyggelse och kopplingar till omgivningen.

- Den visar de stora möjligheter som finns i att knyta ihop och utveckla Teg med bostäder, parker och ett nytt stadsdelscentrum. Från kommunens sida vill vi samverka med fastighetsägare, handlare och Tegsbor för att möjliggöra och uppmuntra denna utveckling, säger Thomas Lundgren.

Med sina broar och påfarter tar gamla E4 i dagsläget upp mycket plats. I strukturplanens inriktning byggs gamla E4 om till en stadsgata, som får namnet Tegsesplanaden. Broar och påfarter ersätts med vanliga korsningar, vilket bland annat ger möjlighet att utveckla Tegs centrum. Nya kvarter ger plats för bostäder åt cirka 4 000 nya Tegsbor. Den barriär som gamla E4 är mellan Öst- och Västteg försvinner.  

- Totalt sett ska det bli ett lyft för Tegs miljö och stadsbild, med möjligheter till nya parker, nytt torg och ett ökat kunderunderlag för både handel och service. Allt detta dessutom på gång- och cykelavstånd till centrum.

Den fortsatta utvecklingen är beroende av fastighetsägarnas vilja att utveckla sina fastigheter och därför pågår nu en dialog med dem om detta. Parallellt stundar fördjupade utredningar om Tegs centrums framtida innehåll och utformning och detaljplaner prövas utifrån strukturplanen. En arbetsgrupp med representanter från Umeå kommuns verksamheter Gator och parker, Mark och exploatering, Detaljplanering samt Övergripande planering samverkar i projektet.

Mer information:
Thomas Lundgren
Samhällsplanerare, Umeå kommun
070-528 84 28
thomas.lundgren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration som visar inriktningen för strukturplanen för Teg.
Illustration som visar inriktningen för strukturplanen för Teg.
Ladda ned bild
Tegsesplanadens utformning är ännu inte beslutad, men så här skulle den kunna se ut inramad av nya stadskvarter. Från nuvarande korsning med Tegsvägen, norrut. Illustration: Tyréns
Tegsesplanadens utformning är ännu inte beslutad, men så här skulle den kunna se ut inramad av nya stadskvarter. Från nuvarande korsning med Tegsvägen, norrut. Illustration: Tyréns
Ladda ned bild
Med gamla E4 ombyggt till en esplanad kommer det bli lätt att röra sig mellan östra och västra Teg, bland annat som här vid Segelgatan. Illustration: Tyréns
Med gamla E4 ombyggt till en esplanad kommer det bli lätt att röra sig mellan östra och västra Teg, bland annat som här vid Segelgatan. Illustration: Tyréns
Ladda ned bild
Bild på Teg.
Bild på Teg.
Ladda ned bild
Utvecklingen av Teg är beroende av fastighetsägarnas vilja att utveckla sina fastigheter. Denna bild illustrerar översiktligt de möjligheter till ny bebyggelse som ges, men för Volvofastigheten och de flesta andra fastigheter finns ännu inga beslut att påbörja en omvandling. Från Söderslätt norrut med motorvägen ombyggd till en esplanad och med Västra länken i nedre vänstra hörnet. Illustration: Tyréns
Utvecklingen av Teg är beroende av fastighetsägarnas vilja att utveckla sina fastigheter. Denna bild illustrerar översiktligt de möjligheter till ny bebyggelse som ges, men för Volvofastigheten och de flesta andra fastigheter finns ännu inga beslut att påbörja en omvandling. Från Söderslätt norrut med motorvägen ombyggd till en esplanad och med Västra länken i nedre vänstra hörnet. Illustration: Tyréns
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum