Solna stad

Stadskvarter byggs på tunnel med Mälarbanans utbyggnad

Dela

Ny bebyggelse planeras när delar av järnvägen förläggs i tunnel mellan Frösundaleden och Nybodagatan, i samband med Mälarbanans utbyggnad genom Solna.

Nu påbörjas arbetet med detaljplanering för ny byggnation ovanpå den del av järnvägen som kommer att däckas över med en tunnel, när Mälarbanan byggs ut genom Solna.

– När delar av Mälarbanan tunnlas in frigörs stora ytor för bebyggelse som bidrar till stadens medfinansiering av utbyggnaden. Samtidigt skapar nya kvarter, parker, torg och cykelvägar ovanpå tunneln en mer sammanhållen stad och minskar järnvägens störningar i stadsmiljön, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Bidrar till medfinansiering

Projektet innebär att det skapas förutsättningar för ny bebyggelse i anslutning till järnvägen, dels längs med intunnlingen mellan Frösundaleden och Nybodagatan, dels i Solna Business Park – exploatering som ger bidrag till stadens medfinansieringen av intunnlingen. Nu får miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Huvudsta och Skytteholm länkas samman med ny bebyggelse

Genom att Mälarbanan förläggs i tunnel mellan Frösundaleden och Nybodagatan minskar den barriär som järnvägen utgör. Huvudsta knyts tätare samman med Skytteholm och centrala Solna. Detta skapar förutsättningar för ny bebyggelse som bostäder och kommersiella lokaler samt lokal infrastruktur som gator, torg och cykelvägar ovanpå Mälarbanans tunnel. Längs med intunnlingen från Frösundaleden föreslås en stadsstruktur med slutna kvarter på den mark som frigörs söder om järnvägen. Norrut föreslås den befintliga bebyggelsen kompletteras med ny bebyggelse i olika struktur.

Nya lokalgator

Förslaget innebär att Oskarsrogatan byggs om och byggs vidare för att ansluta till den nya bebyggelsen, för biltrafik, cykel och gång. En ny lokalgata planeras ovanpå järnvägstunneln som framför allt ansluter till ny bebyggelse och i övrigt föreslås för park och torg samt gång- och cykeltrafik.

Ny bebyggelse i Solna Business Park

I Solna Business Park möjliggörs bebyggelse dels nordost om järnvägen i direkt anslutning till Sundbybergs station, dels söderut i anslutning till Stenhöga och Stora Blå.

Avtal med Trafikverket

Mälarbanan ska byggas ut genom Solna och en del av järnvägen förläggs i tunnel. Samtidigt möjliggörs en framtida trafikering av en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Det innebär det avtal med Trafikverket som kommunfullmäktige beslutade om i augusti 2018.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Ny bebyggelse sedd från Oskarsrogatan. Bild: AIX
Ny bebyggelse sedd från Oskarsrogatan. Bild: AIX
Ladda ned bild
Ny bebyggelse och passagen över järnvägen sedd från Oskarsrogatan. Bild: AIX
Ny bebyggelse och passagen över järnvägen sedd från Oskarsrogatan. Bild: AIX
Ladda ned bild
Ny bebyggelse och angöringsgata/torg ovanpå intunnlingen. Bild: AIX
Ny bebyggelse och angöringsgata/torg ovanpå intunnlingen. Bild: AIX
Ladda ned bild
Gatuperspektiv, korsningen Ankdammsgatan/Framnäsbacken. Bild: AIX
Gatuperspektiv, korsningen Ankdammsgatan/Framnäsbacken. Bild: AIX
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum