Stångåstaden

Stångåstadens nya hyror klara

Dela
Stångåstaden och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för 2023. Överenskommelsen innebär en höjning av hyrorna med 3,95 procent och gäller från den 1 mars.

För en hyresgäst med en normalstor trea innebär överenskommelsen en höjning med ungefär 280 kronor per månad. Ingen hyresgäst behöver betala någon retroaktiv hyra.

-          Det har varit en utmaning att förhandla mitt i en omfattande kris med skenande kostnader som påverkar oss alla, både våra hyresgäster och oss som bolag. Dessutom har vi förhandlat efter en ny modell. Utgångsläget har därför varit tuffare än på många år. Internt har vi lagt stor vikt i budgetarbetet på att hitta besparingar och effektiviseringar för att kunna fortsätta satsa på att underhålla våra fastigheter och erbjuda våra kunder en riktigt bra och effektiv service, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

-          Det har varit tuffa förhandlingar, det ekonomiska läget i landet är ansträngt och det har märkts under förhandlingen här liksom på andra orter. Trots det har vi haft konstruktiva förhandlingar, vilket känns positivt. Alla drabbas av de ökade kostnaderna i samhället och det är helt orimligt om hyresgästerna ensamma ska få bära bördan, säger Benny Andersson, förhandlare Hyresgästföreningen region Sydost.

Ny förhandlingsmodell jämnar ut hyreshöjningen

I årets hyresförhandling har en ny förhandlingsmodell använts. Överenskommelsen om modellen är träffad på nationell nivå mellan Sveriges Allmännytta, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Fem parametrar har beaktats i förhandlingen; KPI, BNP-utvecklingen, taxor, kostnadsutveckling för förvaltning och underhåll samt ränteutvecklingen.

Modellen innebär att förhandlingsunderlaget utgår från innevarande år samt två år bakåt. Det gör att effekten av kostnadsutvecklingen som slagit till under 2022 inte slår igenom med mer än en tredjedel i årets förhandling. Det får en utjämnande och mildrande effekt för hyresgästerna men det kan bli ansträngt för många bostadsbolag som inte får kostnadstäckning till 2023. Utjämningen som uppstår genom att man tittar bakåt gör att höjningen dämpas 2023 men de närmaste åren kan den bli något högre jämfört med tidigare års höjningar även om kostnadsökningarna går tillbaka.

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 000 lägenheter, 4 100 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde och förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Organisationens grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Organisationen är partipolitiskt obunden.

Kontakter

Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, telefon 072-574 96 60
Benny Andersson, förhandlare Hyresgästföreningen region Sydost, tel. 070-891 56 45

Om

Stångåstaden
Stångåstaden
Box 3300
580 03 Linköping

013-20 85 00http://www.stangastaden.se

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 000 lägenheter, 4 100 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde som förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. 

Följ Stångåstaden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stångåstaden

Stångåstaden en av landets mest attraktiva arbetsplatser24.3.2023 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Hela 96 % av Stångåstadens medarbetare uppger att de jobbar på en mycket bra arbetsplats. Ett resultat som gör att Stångåstaden, Linköpings största bostadsbolag, fortsatt är en av de mest attraktiva arbetsplatserna i landet. Stångåstaden fick även ta emot en hedersutmärkelse för att ha varit placerade på listan över Sveriges mest attraktiva arbetsplatser samtliga åtta år som bolaget deltagit i undersökningen.

Vi storsatsar för att förnya stadsdelen Ryd23.3.2023 13:15:21 CET | Blogginlägg

Vi tänker göra en riktigt stor satsning på att förnya Ryd de kommande åren. Det är Stångåstadens absolut största stadsdel med många vanliga bostäder, studentbostäder och en fin centrumanläggning. Ryd är en del av miljonprogrammet som har många kvalitéer men också många tekniska brister och brist på variation. Satsningen är omfattande och kommer kräva att vi arbetar under många år med att förnya husen och bostadsmiljöerna. Vi vill förstås göra det i nära samarbete med alla våra hyresgäster och andra intressenter som finns i stadsdelen.

Stångåstaden storsatsar för att förnya stadsdelen Ryd i Linköping23.3.2023 13:12:16 CET | Pressmeddelande

I Ryd har Stångåstaden sitt största bestånd med många vanliga bostäder, studentbostäder och en fin centrumanläggning. Fastigheterna byggdes på 1960-talet och är i behov av renovering. I samband med renoveringsarbetet som preliminärt påbörjas runt årsskiftet 2023/2024, gör Stångåstaden en stor satsning för att utveckla och förnya stadsdelen. Ett arbete som kommer att pågå fram till 2035.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum