Alecta

Starka nyckeltal i utmanande marknad

Dela

Alectas finansiella rapport första kvartalet 2016

Under ett turbulent första kvartal avkastade Alecta Optimal Pension -2,4 procent vilket var något bättre än sitt jämförelseindex. Även den förmånsbestämda portföljen klarade sig bra genom turbulensen och avkastade -0,9 procent. Solvensgrad och konsolidering föll något men är fortsatt starka.

– Under årets första kvartal påverkades avkastningen för både Alecta Optimal Pension och förmånsbestämd försäkring negativt av kraftigt fallande börskurser. Ändå har Alecta Optimal Pension tydligt överträffat sitt jämförelseindex av blandfonder. Alecta är väl rustat för en i framtiden mer utmanande avkastningsmiljö tack vare stabila finanser. Även Alectas låga förvaltningskostnader är en framgångsfaktor för att få en bra pension. Kostnadseffektiviteten har fortsatt att förbättras jämfört med motsvarande period förra året, säger Magnus Billing, vd på Alecta.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på -2,4 procent under det första kvartalet 2016. Under femårsperioden fram till sista mars 2016 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 9,1 procent i genomsnitt per år. Det är 3,8 procentenheter bättre per år än jämförelseindex* under samma period.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var -0,9 procent under det första kvartalet 2016. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 7,2 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 144 procent den 31 mars 2016. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Alectas solvensgrad sjönk med 11 procentenheter till 160 procent under det första kvartalet 2016.

*Jämförelseindex är Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar placeringsinriktning.

Nyckeltal, procent jan – mar 2016 jan - mar 2015 5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension)

-2,4 11,1 9,1
Avkastning förmånsbestämd försäkring -0,9 7,8 7,2
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 31 mars 144 148  
Solvensgrad koncernen, 31 mars 160 164  
Förvaltningskostnad koncernen ** 0,09 0,10  
    Varav pensionsprodukter exkl valcentraler ** 0,06 0,06  
Kapitalförvaltningskostnad koncernen ** 0,03 0,03  

** Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader.

Ytterligare nyckeltal redovisas på alecta.se

Kontakter

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 76 16 43 959http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 730 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

Stora skillnader i koldioxidavtryck från pensionssparande30.11.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Alecta har gått igenom koldioxidavtrycket från aktieandelen i de största svenska tjänstepensionsförvaltarnas traditionella pensionsförsäkring. Bolagen redovisar stora skillnader i koldioxidavtryck idag. Avtrycket från ett genomsnittligt tjänstepensionskapital för en 40-åring är mer än 1 ton CO2e per år, att jämföra med de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen som år cirka 9 ton CO2e per person och år*.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum