Järfälla Kommun

Starkt ekonomiskt resultat när Järfälla stänger 2017

Dela

Järfällas bokslut för 2017 visar på en fortsatt stabil ekonomi och god ekonomisk hushållning i den tillväxt som kommunen befinner sig i. Årets resultat blev ett överskott om 72 miljoner och innehåller engångsposter från markförsäljning och kostnader för utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby. Ordning och reda i ekonomin möjliggör bland annat amortering på låneskulden och finansiering av till exempel nya för- och grundskolor, äldreboenden och infrastruktur.

Resultatet om 72 miljoner kronor (mnkr) inkluderar ett positivt resultat för exploateringar om 145 mnkr och kostnader för fördyring av tunnelbanan och en ny uppgång om 177 mnkr.

Det verksamhetsrelaterade resultatet uppgår till 104 mnkr (2,6 %) jämfört med budgeterat 57 mnkr (1,5 %). Nämnderna har totalt sett klarat sin ekonomi, trots ett underskott för socialnämnden om 19 mnkr som främst beror på ökade kostnader för personlig assistans LSS. I bokslutet har nedskrivningar gjorts vilket skapar ekonomiskt utrymme framåt.

God ekonomisk hushållning i kommunen är grunden för en hållbar ekonomi och verksamhet. Den skapas genom att verksamheten drivs med hög kvalitet och med kostnadseffektivitet. Det är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge Järfällaborna en god service.

– Järfälla levererar ett starkt ekonomiskt resultat för 2017 som ger oss möjlighet att fortsätta investera i bättre välfärd och service för kommunens invånare. Bokslutet är ett tydligt kvitto på medarbetarnas fantastiska insatser och en strikt ekonomisk styrning, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Nyckelord

Kontakter

Claes Thunblad (S)Kommunstyrelsens ordförande

Claes Thunblad är ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd sedan 20 oktober 2014. Presskontakt: Fredrik Ståhl, 070-002 33 92 eller fredrik.stahl@jarfalla.se

070-002 33 92 claes.thunblad@jarfalla.se

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum