Umeå kommun

Statligt stöd till förbättring av cykelvägar

Dela

Umeå kommun har sökt och beviljats pengar för riktade åtgärder för cykling från stadsmiljöavtalen. Stödet utgör 8 miljoner kronor, dvs 50 procent av den verkliga kostnaden. Åtgärderna, som ska genomföras år 2021 och 2022, innebär förbättring av cykelvägar och belysning.

Många umeåbor väljer att cykla till arbete, skola, mm. Umeå är en stad i snabb tillväxt och tillväxten sker i huvudsak inom en 5 km radie från centrum och universitets- och sjukhusområdet. Därför är det viktigt att öka kapaciteten och säkerheten för cyklister inom tätorten.

De åtgärder som ingår i det beviljade stadsmiljöavtalet är befintliga gång- och cykelvägar längs Älvsstråket och mellan stadsdelarna Ålidhem och Carlshem, cykelbanan längs Naturvetarstråket och längs Studentvägen. Nya cykelkopplingar bli det längs Sandbackavägen och Östermalmsgatan. Vidare åtgärdas saknade länkar i belysningen längs huvudnätet för cykel. Samtliga sju delåtgärder skapar bättre förutsättningar för cyklister genom att öka framkomlighet, komfort och trygghet/säkerhet under dygnets alla timmar och under hela året, även vintertid.

- Vi är jätteglada för det beviljade stödet. Det ger oss möjlighet att förbättra fler av de cykelvägar vi redan har och det innebär också att vi kan utöka cykelvägnätet, säger trafikplanerare Katarina Gref.

Åtgärder i denna omgång ska genomföras 2021 och/eller 2022. I avtalet ingår också att kommunen ska genomföra motprestationer som också bidrar till hållbara transporter.

Stadsmiljöavtalet 2021 och 2022

Kommuner och regioner kan hos Trafikverket söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att öka andelen hållbara personresor (kollektivtrafik och cykeltrafik) eller för hållbara godstransportlösningar i städer. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransporter.

I december 2020 fattade riksdagen beslut om en tillfällig förstärkning inom stadsmiljöavtalen riktad mot cykelåtgärder. Förstärkningen är 300 miljoner kronor år 2021 och 250 miljoner kronor år 2022.

Kontakt
Katarina Gref
Trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 14 54
070-264 33 79
katarina.gref@umea.se

Anna Flatholm
Projektchef
Umeå kommun
090-16 14 44
070-334 61 44
anna.flatholm@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Gymnasieelever skapar kampanjer för Umebrå – Samarbete för kreativa lösningar i ett svårt ämne21.4.2021 11:45:15 CEST | Pressmeddelande

Umebrå ger elever på medieprogrammet vid Midgårdsskolan i uppdrag att arbeta fram kampanjidéer för att motverka våld i ungas nära relationer. Tisdag 27 april kommer Umebrå tillsammans med representanter för polisen, Fältgruppen, fritidsgårdar, Tjej- och Kvinnojouren i Umeå att presentera uppdraget för eleverna i Midgårdsskolans aula Valhalla.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum