GlobeNewswire

Stockwik utökar sitt utestående obligationslån med 75 MSEK

Dela

Stockwik Förvaltning AB (”Bolaget”) meddelar att Bolaget framgångsrikt har emitterat ytterligare obligationer om 75 MSEK (”Obligationsemissionen”) inom ramen för sitt befintliga obligationslån med ISIN SE0014781530 enligt obligationsvillkoren daterade 3 september 2020 såsom ändrade den 17 mars 2021 (”Obligationsvillkoren”). Bakgrunden till Obligationsemissionen var att investerare kontaktade Bolaget med förfrågan om att köpa ytterligare obligationer. Obligationerna emitterades till en kurs om 99,75 procent av det nominella värdet.

Nettolikviden från de nya obligationerna kommer att användas för att finansiera generella bolagsändamål.

Inklusive den nya emissionslikviden kommer bolagets totala utestående obligationslån att uppgå till 450 MSEK. Bolaget kommer att ansöka om notering av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholm. Likviddag för de nya obligationerna beräknas att bli den 11 maj 2022.

Pareto Securities AB agerade ensam arrangör i samband med Obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå var legal rådgivare.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022 kl. 17:00 (CEST).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)22.3.2023 12:00:00 CET | Pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ) Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ), 559084-6381 (”Hoylu” eller ”Bolaget”) hölls idag den 22 mars 2023, kl. 10.00hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stämman. Beslut om bolagsordningsändring Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av minskningen av aktiekapital och företrädesemissionen, understiger nuvarande gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering. § 4 Aktiekapital Tidigare formuleringNuvarande formuleringAktiekapitalet ska vara lägst 4 121 950 SEK och högst 16 487 800 SEK.Aktiekapitalet ska vara lägst 9 000 000 SEK och högst 36 000 000 SEK. § 5 Antalet a

Hexatronic investerar 30 MUSD i en ny dukt- och rörfabrik i västra USA22.3.2023 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Pressmeddelande 22 mars, 2023 Göteborg Sverige Hexatronicinvesterar 30 MUSD i en ny dukt- och rörfabrik i västra USA Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har, genom det helägda dotterbolaget Blue Diamond Industries, beslutat att etablera en ny produktionsanläggning i Ogden, Utah, i västra USA för HDPE rör som används för telekom och kraftkablar. Investeringen om totalt cirka 30 MUSD avser produktionsutrustning och infrastruktur för att etablera produktionsanläggningen. Produktionen beräknas vara i drift under det andra kvartalet 2024. ”Vi har en mycket positiv syn på den långsiktiga utvecklingen av den amerikanska infrastrukturmarknaden. Detta, inte minst, på grund av stora infrastrukturinvesteringar inombredband, elnät, vägar och järnväg i och med Infrastructure Investment and Jobs Act.Med etableringen av produktionsanläggningen i Ogden, Utah, kommer Blue Diamond Industries kunna förse kunder över hela USA och den blir bolagets fjärde fabrik för dukt och rör i USA. De tre befintl

Gunilla Bergströms originalbilder till Alfons Åberg i ny färgstark utställning22.3.2023 08:44:49 CET | Pressmeddelande

Uppsala, March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gunilla Bergström - Originalillustrationer (1 april - 6 juni 2023). Bror Hjorths Hus, Uppsala. © Bok-Makaren AB Bild: Gunilla Bergström Gunilla Bergström (1942–2021) har skapat en av Sveriges mest älskade bilderbokskaraktärer: Alfons Åberg. Bror Hjorths Hus i Uppsala visar en utställning med originalillustrationer från sex av hennes totalt tjugosex Alfonsböcker. Bilderna visas i en lekfullt gestaltad och färgstark utställningsmiljö. Utställningen pågår 1 april - 6 juni 2023. PRESSVISNING: torsdag 30 mars kl 9-15. I sina böcker hade Gunilla Bergström en förmåga att skapa dramatik i vardagliga sitautioner. Många kan känna igen sig i böckernas handling, över både tids- och kulturgränser. Den första boken kom ut 1972 och berättelserna om Alfons Åberg finns översatta till över fyrtio språk. Bilden var minst lika viktig som texten för Gunilla Bergström, och det är ofta bilderna som för berättelsen framåt. Kompostitionen, färgerna och figurernas kro

David Ståhlberg ny VD för Kvadrat21.3.2023 10:02:50 CET | Pressmeddelande

Stockholm, March 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- David Ståhlberg, ny koncern-VD för Kvadrat. David Ståhlberg blir ny koncern-VD för konsultföretaget Kvadrat. David har de senaste åren varit egenföretagande konsult inom verksamhetsutveckling och har värdefulla erfarenheter från startup-världen och från storbolag med tidigare roller på Google och Procter & Gamble. David tillträder tjänsten 21 april 2023. − När vi på Kvadrat skapar ”det lyckliga arbetslivet” gäller det alla kvadratare, både anslutna konsulter och anställda medarbetare, säger Pia Nilsson, styrelseordförande för Kvadrat. Med sin bakgrund från arbete i ledande positioner och som egenföretagare har David rätt erfarenheter för att leda Kvadrat. − På Kvadrat kommer jag få vara med och förändra hur vi ser på arbetslivet. Jag vill arbeta för att förnya och förstärka vår röst så att vi kan växa och välkomna fler in i Kvadrats fantastiska gemenskap, säger David Ståhlberg. Jag har varit egenföretagande konsult i sju år och inte ångrat

Kallelse till Elanders årsstämma 202320.3.2023 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma som hålls fredagen den 21 april 2023, kl. 11.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. RÄTT ATT DELTA Rätt att delta i stämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 13 april 2023. Dessutom måste aktieägare senast den 17 april 2023 även ha anmält sin avsikt att delta i stämman. För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 13 april 2023. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken. I Elanders finn

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum