Region Örebro län

Stöd till grundläggande service på landsbygden

Dela

Att ha tillgång till grundläggande service är viktigt för så väl boende och företagare i länet som för de som kommer hit på besök. Det har Region Örebro läns regionala tillväxtnämnd tagit fasta på och fattade i dag beslut om ett uppdaterat regionalt serviceprogram.

- Oavsett om du väljer att bosätta dig i en tätort eller på landsbygden är det viktigt att du har tillgång till en grundläggande service, och där tror jag att vi som offentlig aktör kan bidra. I serviceprogrammet har vi till exempel identifierat en rad punkter som är viktiga för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Det regionala serviceprogrammet för Örebro län är indelat i fem insatsområden varav ett är samordnade servicelösningar och lokala mötesplatser.

- Jag tror det är viktigt att vi skapar gemensamma lösningar för de aktörer som är verksamma på landsbygden. Ett exempel på det är servicepunkter där verksamheter som landsbygdshandeln, biblioteket, kyrkan och föreningslokalen skulle kunna stärka varandra och flerdubbla platsens attraktivitet, säger Irén Lejegren.

Stöd till butiker i glesbygden

Ett annat område handlar om stödformer som riktar sig till butiker och drivmedelsstationer på landsbygden.

- Regelverket som omgärdar de stöd som finns är omfattande för att säkerställa att pengarna hamnar där de bäst behövs. Men med det sagt vill jag uppmuntra de aktörer som verkar i glesbygden att söka stöd för att bibehålla, och till och med utveckla, sin verksamhet, säger Irén Lejegren.

De resterande tre insatsområdena är:

  • Stimulera till lokal offentlig upphandling,
  • alternativa servicelösningar och spridning av framgångsrika arbetssätt och metoder samt
  • betaltjänster.

Det nu beslutade regionala serviceprogrammet är en revidering av det program som Region Örebro län tog över ansvaret för år 2015. Programmet gäller tills vidare.

Kontakt

Irén Lejegren, ordförande i regionala tillväxtnämnden, telefon: 070-663 19 75

Kristina Eklöf, områdeschef på Näringslivsutveckling, telefon: 019-602 63 80

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Irén Lejegren
Irén Lejegren
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum