Umeå kommun

Stödet till föreningarna fortsatt starkt i kulturnämndens budget

Dela

Kulturnämnden har fattat beslut om hur medlen ska fördelas under 2020. Föreningar, festivaler och studieförbund får dela på ca 31 miljoner kronor (mnkr) under nästa år. Det beslutade kulturnämnden vid sammanträdet den 20 november.

Budgeten på 141,6 mnkr, som beslutats av kommunfullmäktige, innehåller inga större förändringar jämfört med 2019. Ett besparingskrav på ca 800 000 kr, kopplat till den kommungemensamma besparingen, har fördelats på alla verksamheter inom kulturförvaltningen. Stödet till föreningslivet och studieförbunden fortsätter på samma nivå som tidigare.

– Det känns otroligt glädjande att kunna fortsätta värna ett starkt och självständigt kulturliv i Umeå, i tider när många kommuner rör sig i motsatt riktning. Det väl utvecklade kultur- och föreningslivet är en viktig faktor för att skapa gemenskap, engagemang och möten över hela Umeå och med den här budgeten fortsätter vi det arbetet, säger Helena Smith (S), kulturnämndens ordförande.

Arbetet för att skapa en sammanhållen kulturskola fortsätter, där syftet är att samordna och utveckla kulturutbudet för barn och unga. Andra uppdrag inom kulturförvaltningen handlar bland annat om att

 • säkerställa att biblioteken är en kulturell, icke kommersiell mötesplats som är tillgänglig för alla
 • utveckla Umeås offentliga rum genom konstnärliga gestaltningar
 • öka jämställdheten i deltagande och representation i verksamheternas aktiviteter
 • ta fram ett kulturpolitiskt program.

– Jag är mycket glad för att vi i enighet klubbat igenom en budget som innebär att vi fortsätter att satsa på våra viktiga bibliotek och allt annat betydelsefullt som kulturnämnden rår över – på vår nystartade Kulturskola som vänder sig till alla våra barn och ungdomar, till det rika föreningslivet, den demokrativiktiga folkbildningen och mycket annat i alla delar av vår kommun. På detta sätt fortsätter vi att utveckla Umeå som en attraktiv kommun där vårt starka engagemang för kulturen värnar välfärd, mångfald och kreativitet, säger Fredrik Elgh (C), kulturnämndens vice ordförande.

Fördelning av medel under 2020

Fördelningen av medlen inom kulturförvaltningens större verksamhetsområden ser ut enligt följande: 

 • Stöd till föreningar festivaler och studieförbund 31,0 mnkr
 • Kulturskola 26,4 mnkr
 • Bibliotek 55,9 mnkr
 • Administration 8,0 mnkr
 • Programverksamhet 10,2 mnkr
 • Kvinnohistoriskt museum 7,4 mnkr
 • Stab/styrelse 2,8 mnkr

Mer information: 

Helena Smith (S)
kulturnämndens ordförande
070-695 57 95
helena.smith@umea.se 

Fredrik Elgh (C)
kulturnämndens vice ordförande
070-326 21 08
fredrik.elgh@umea.se 

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum