Skogsstyrelsen

Stor satsning mot skogsskador i regeringens budgetförslag

Dela

Regeringen föreslår att Skogsstyrelsens arbete mot skogsskador förstärks med 30 miljoner kronor årligen.

Svampangrepp av törskate på tallgren. Foto: Åke Sjöström.
Svampangrepp av törskate på tallgren. Foto: Åke Sjöström.

Regeringen gick på tisdagen ut med beskedet att de tänker göra stora satsningar på gröna näringar i budgetpropositionen för 2021. Ett av förslagen är att stärka arbetet med att förebygga, övervaka och bekämpa skogsskador. Skogsstyrelsen kommer att få 30 miljoner kronor årligen för detta arbete. Även Sveriges lantbruksuniversitet får 30 miljoner för att inrätta ett nationellt skogsskadecentrum.

– De här är mycket positiva besked som kommer att stärka och förbättra det viktiga arbetet med att förebygga och bekämpa skogsskador. Det handlar till stor del om att motverka de förödande skador som granbarkborren orsakar i stora delar av södra Sverige, men även om andra typer av skador som multiskadad ungskog i norra Sverige och viltbetesskador, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Tillskottet är helt i linje med Skogsstyrelsens budgetunderlag samt vad Skogsstyrelsen och flera andra skogliga aktörer föreslagit i rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter”. En rapport som togs fram inom samverkansprocessen för skogsproduktion i början av året.

– Vi har redan i dag en rad skadegörare i Sverige som har eller kan få stor påverkan på landets skogar. Risken för skador ökar också med klimatförändringarna. För att säkra tillväxten i skogen är därför en av de viktigaste åtgärderna att både förebygga och bekämpa skogsskador, säger Herman Sundqvist.

Förutom satsningen på skogsskador föreslår regeringen 180 miljoner kronor för arbetsmarknadsuppdraget Naturnära jobb, pengar som fördelas mellan Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökningar, och länsstyrelserna. Vidare föreslås 5 miljoner kronor för arbete med regelförenklingar, samt 3 miljoner tillsammans med Jordbruksverket för att utveckla kriterier och metoder kopplat till minskade utsläpp av växthusgaser i skog och mark.

Läs mer:

Regeringen: Stora satsningar på gröna näringar i budget 2021

Regeringen: Satsningar på miljöteknik för klimatomställningen i årets budgetproposition

Regeringen: Höstbudgetsatsningar för Sveriges natur

Rapport: Skogsskötsel med nya möjligheter

Mer information:

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen, 036-35 94 30, herman.sundqvist@skogsstyrelsen.se

Martina Tedenborg, tf pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036- 35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se 

Nyckelord

Bilder

Svampangrepp av törskate på tallgren. Foto: Åke Sjöström.
Svampangrepp av törskate på tallgren. Foto: Åke Sjöström.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Nytt förslag: Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas tydligare i statistik1.10.2020 10:32:37 CESTPressmeddelande

Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i statistiken. Nu föreslår Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett nytt system för hur det ska gå till. Bland annat blir det obligatoriskt för hela storskogsbruket att årligen bidra med digital information om sina frivilliga avsättningar, något som flera aktörer redan gör på frivillig väg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum