Region Örebro län

Stor uppslutning bakom elväg i Örebro län

Dela

Det är en god idé att anlägga en elväg mellan Hallsberg och Örebro. Det visar den rapport som samhällsbyggnadsnämnden antog i dag, och som nu ska överlämnas till Trafikverket.

- I Örebro län finns både ett av landets bästa gods- och logistiklägen och en regional vilja om att utveckla hållbara och framtidssäkra transporter. Så jag skulle säga att det inte går att hitta en bättre plats för att anlägga en elväg än här, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Samsyn i länet

Förutom det geografiska läget, den befintliga infrastrukturen och viljan till miljövänliga lösningar är den regionala samsyn som råder i frågan om elvägens nödvändighet en viktig faktor i sammanhanget, menar Nina Höijer.

- Det finns en enighet mellan Region Örebro län, kommunerna, universitetet och näringslivet om att vi tillsammans bör satsa för att utveckla det smått unika logistik- och transportläge vi har i länet, säger Nina Höijer.

Stort engagemang från näringslivet

Den utredning som presenterades i rapporten bygger på flera olika delar, bland annat en serie intervjuer med några av länets största transportköpare. Intervjuerna belyser behovet av elvägen och de speglar en förhoppning hos aktörerna inom näringslivet om att kunna förlägga transporterna dit för att därmed kunna bidra till investeringens lönsamhet.

- Men inte nog med att näringslivet har ett stort engagemang i frågan och en vilja att vara med, det finns fler fördelar med den aktuella sträckan. Bland annat så är antalet transporter tillräckligt många för att ge elvägen bärkraft och så har vi den nödvändiga kapaciteten i elnätet, säger Nina Höijer.

Utredningen skickas till Trafikverket

Efter samhällsbyggnadsnämndens beslut lämnas utredningen in som beslutsunderlag till Trafikverkets arbete med genomförande av elvägspiloter.

Läs mer om elvägspiloten Hallsberg-Örebro på Region Örebro läns webbplats.

Röster från näringslivet

David Hjälmarlycka, transportchef på Elektroskandia, varför har ni involverat er i arbetet och vad kan elvägspiloten ge er verksamhet?

- Elektroskandia är långt framme i hållbarhetsfrågor. Redan 2016 presenterade vi vår första hållbarhetsrapport. I vårt hållbarhetsarbete har vi identifierat tre områden där vår miljöpåverkan är som störst. Dessa är vår egen energiförbrukning, våra transporter och de avfallsmängder vår verksamhet skapar. Vi arbetar således kontinuerligt med aktiviteter som ska leda till att vår miljöpåverkan inom dessa tre specifika områden minskar. Med samtliga avtalade transportörer bedriver vi utvecklingsprojekt med syfte att sänka miljöpåverkan genom att nyttja fossilfria drivmedel. Som Sveriges ledande elgrossist är det naturligt för oss att delta i arbetet med att få en elvägspilot till länet. Dels som leverantör av elmateriel, men framförallt för att på nära håll få nyttja framtidens vägnät och på samma gång minska vår miljöpåverkan.

Fredrik Öjdemark, VD på Närkefrakt, varför har ni involverat er i arbetet och vad kan elvägspiloten ge er verksamhet?

- Om klimatmålen globalt och nationellt ska nås är inte biodrivmedel tillräckligt. Elektrifiering av långväga motorvägstransporter är det mest lämpliga att arbeta med i omställningen till fossilfria godstransporter. Närkefrakt är ett av de större transportföretagen i regionen och vi vill dra nytta av att elvägen finns där vi kör mycket, på E20 mellan Hallsberg och vår terminal i Örebro. Vår motivation till engagemang är att kunderna vill ha klimatsmarta transporter och de frågar ofta hur vi kan lösa det. Därför är vi engagerade i elvägspiloten och vi är mycket positiva till konceptet och sträckan i sig. På Närkefrakt hoppas vi att det är första steget till en lyckad omställning. Ett företag måste vara konkurrenskraftigt för att locka kunder och det är viktigt att vi fortsätter att vara relevanta och leva upp till efterfrågan.

Kontakt

Nina Höijer, ordförande i samhällsbyggnad, telefon: 072-085 34 10

Karin Wallin, infrastrukturstrateg, telefon: 019-602 63 58

Simon Jäderberg, infrastrukturstrateg, telefon: 076-695 16 80

David Hjälmarlycka, transportchef på Elektroskandia, telefon: 019-19 84 26

Fredrik Öjdemark, VD Närkefrakt, telefon: 019-20 63 34

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Nina Höijer
Nina Höijer
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum