Fackförbundet ST

Stora åtstramningar väntar för statliga myndigheter

Dela

Trots regeringens tidigare utlovade satsningar på många av statens ansvarsområden innebär budgeten för 2023 att stora delar av statsförvaltningen kommer tvingas till åtstramningar. Det menar Fackförbundet ST efter att regeringen presenterat budgetpropositionen för nästa år. Många av Sveriges myndigheter kommer inte få full kompensation för kostnadsökningar, vilket gör att ST bedömer att det finns risk för uppsägningar och nedskärningar i förvaltningen.

 - Vi har redan kunnat konstatera att de befintliga anslagen till myndigheterna har blivit ifrånsprungna av inflationen. När vi nu ser hela budgeten tror jag att det kommer bli kärvt på många myndigheter, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

På det rättsvårdande området försöker regeringen skapa bilden av att det görs historiska satsningar, i verkligheten är de tillförda resurserna otillräckliga för att hantera den ökade arbetsbelastningen, enligt Fackförbundet ST.

 - Det är en budget med många ord om satsningar på framförallt det rättsvårdande området, men i reda pengar ser vi att det saknas resurser. Om regeringen menat allvar med sin ambition att knäcka gängbrottsligheten så borde satsningarna på rättsmyndigheterna varit större. Dessutom borde vi ha sett att det inte bara tillfördes pengar till fler fängelseplatser utan också till mer ambitiösa satsningar på att förebygga återfallsbrottslighet, säger Britta Lejon.

Sedan tidigare har regeringen aviserat att satsningen på höghastighetståg uteblir, nu väljer man också att dra ner på järnvägsunderhållet till förmån för vägbyggen.

 - Den svenska järnvägstrafiken har visat sig ha allvarliga brister, i personalförsörjningen, tillförlitligheten, och i kvaliteten på upphandlingar. Det här beslutet är ytterligare ett sätt att behandla spårtrafiken styvmoderligt. Vi hade behövt se en rejäl upprustning av järnvägen för att flytta fler transporter från väg till räls, säger Britta Lejon.

Kontakter

Bilder

Om

Fackförbundet ST
Fackförbundet ST
Sturegatan 15
Box 5308 102 47 Stockholm

0771-555 444https://st.org/

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 95000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. ST är fackförbundet för alla som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. Vårt motto är "En arbetsplats - en fackförening". Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger inflytande, styrka och ökar gemenskapen.

Följ Fackförbundet ST

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fackförbundet ST

Allt högre arbetsbelastning för statligt anställda14.11.2022 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Arbetsbelastningen har ökat för anställda inom staten. Det visar Fackförbundet STs stora arbetsmiljöundersökning ”Hur mår anställda på statligt uppdrag?”. Högt arbetstempo och för stor arbetsmängd gör att 7 av 10 statligt anställda uppger att de känner sig stressade i jobbet. Brist på inflytande anges ofta som en bidragande orsak till stress. ST anser att staten behöver bli bättre på att resursätta efter behov, både för de anställdas del och för servicen till medborgarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum