Majblommans Riksförbund

Stora civilsamhällesaktörer varnar: Barnfattigdomen ett akut problem 

Dela
Hyresgästföreningen, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och Majblomman gör gemensam sak och arrangerar en temadag mot barnfattigdom. Under en halvdag på Kulturhuset i Stockholm möts civilsamhället och politiken för att diskutera det akuta läget för allt fler barn och barnfamiljer i Sverige.

I samband med temadagen har våra organisationer även tagit fram en ny SIFO-mätning. Siffrorna i undersökningen tala sitt tydliga språk: att många barnfamiljer har svårigheter med att tillgodose de mest grundläggande behoven. 

- Vi vill belysa och ställa krav på politiken på alla nivåer. Nationellt, Regionalt och kommunalt behöver man kraftsamla och man behöver göra det nu. På över 140 orter i Sverige bedriver Röda Korset verksamhet för att möta fattigdomens konsekvenser. Det är nära fyra gånger så många i jämförelse med 2020. Det visar tydligt på hur akut situationen är, säger Martin Ärnlöv - generalsekreterare Svenska Röda Korset. 

- Våra telefoner går varma av oroliga hyresgäster som inte vet hur de ska klara hyran och hur de ska ha råd med sina barns aktiviteter. Det är en tuff ekonomisk situation där barnen alltid är de största förlorarna. När det blir ekonomiskt stressat ökar också trångboddheten och hemmiljön blir än mer påfrestande - säger Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 

I samband med temadagen har våra organisationer gemensamt tagit fram en ny SIFO-mätning:  ”Barnfamiljers ekonomi”. I denna undersökning har vi frågat 1240 föräldrar till barn i åldern 0-17 år om oro för det ekonomiska läget och om eventuella svårigheter för att få basal vardagsekonomi att gå ihop. Ett tydligt mönster träder fram från undersökningen. Utifrån siffrorna i undersökningen drar vi slutsatsen att många barnfamiljer har svårigheter med att tillgodose de mest grundläggande behoven. Rätten till skälig levnadsstandard, rätt till hälsa och rätt till meningsfull fritid påverkas. Vi kan konstatera att den geopolitiska oron, energikrisen, inflationen och chockhöjda räntor slår ut barnfamiljer i detta nu.   

En stor andel ensamstående föräldrar med en inkomst under 35 000 kronor före skatt, och särskilt de med en inkomst under 29 500 före skatt, har det senaste halvåret haft det ekonomiskt mycket svårt. Siffrorna talar sitt tydliga språk: 

  • 3 av 10 av de ensamstående med inkomst under 35 000 kronor har haft svårt att köpa näringsrik mat till familjen alla dagar i veckan.  
  • 3 av 10 av de ensamstående med inkomst under 35 000 kronor har svårt att betala fritidsaktiviteter till barnen.  
  • 1 av 8 av de ensamstående föräldrarna med inkomst under 29 500 kronor har haft svårt att mätta sig själv eller familjen. 
  • 1 av 4 av de ensamstående med inkomst under 29 500 kronor har haft svårt att betala familjens räkningar, cirka 1 av 6 har också haft svårt att betala för kollektivtrafik.  
  • 4 av 10 av ensamstående med inkomst under 35 000 och 3 av 10 av sammanboende med total hushållsinkomst om 42 000 kronor före skatt, är oroliga över att familjens ekonomiska situation påverkar barnens behov och mående.   

- Vi ser det dagligen i vår verksamhet hur fler och fler får mindre marginaler och där pengarna inte räcker ens till det mest nödvändiga så som mat och hyra. Det vi vill med den här dagen är att få upp frågan på den politiska dagordningen och se hur vi tillsammans kan se till så att barn får tillgång till vad de behöver, säger Åse Henell -  generalsekreterare Majblomman. 

Vi möter väldigt många barn i våra verksamheter med föräldrar som inte har råd att betala för att de ska gå i någon fritidsaktivitet. Vi möter också barn som går hungriga till skolan och många familjer som har det enormt svårt. Vi ser ett stort behov av att vi kraftsamlar från hela samhället där vi går ihop och gör allt vad vi kan för att möta den svåra situationen för många barn i Sverige. Där är vi beredda att göra allt vi kan men vi vill också se mer från politiken, säger Maria Frisk - Sverigechef Rädda Barnen. 

Medverkande temadag Kulturhuset:  Martin Ärnlöv (generalsekreterare Svenska Röda Korset), Maria Frisk (Sverigechef, Rädda Barnen), Marie Linder (förbundsordförande, Hyresgästföreningen), Åse Henell (generalsekreterare Majblomman), Magdalena Andersson (partiledare, Socialdemokraterna), Camilla Waltersson Grönvall (socialtjänstminister Moderaterna), Märta Stenevi (språkrör, Miljöpartiet), NooshiDadgostar (partiledare, Vänsterpartiet), Muharrem Demirok (partiledare Centerpartiet), Mona Olin (riksdagsledamot Sverigedemokraterna), Juno Blom (talesperson i barnrättsfrågor, Liberalerna), Christian Carlsson (ordförande i socialutskottet, Kristdemokraterna). 

Innehåll under dagen i korthet:  

  • Rapporter från verkligheten  
  • Vem tar ansvar för ekonomiskt utsatta barn? Samtal om Civilsamhällets roll i kristider 
  • Hur kan politiken motverka barnfattigdom och dess effekter? Debatt  

Se hela programmet här. 

Presskontakter: 

Isak Hellerup, pressekreterare Svenska Röda Korset: Isak.Hellerup@redcross.se, 070-221 65 34 

Liv Landell Major, pressekreterare Majblomman: liv.landell@majblomman.se 0708-742713 

Gilda Romero, pressekreterare Hyresgästföreningen, gilda.romero@hyresgastforeningen.se 072-549 11 55 

Anne Thorngren, pessekreterare Rädda Barnen, anne.thorngren@rb.se 072-357 67 56 

 

Kontakter

Liv Landell Major - pressekreterare: 0708-742713

Om

Majblommans Riksförbund
Majblommans Riksförbund
Kungsgatan 28
411 19 Göteborg

031-606890http://www.majblomman.se

Majblomman är en ideell organisation som verkar för barns rättigheter i Sverige sedan år 1907. Varje vår säljer barn över hela landet majblommor. Insamlingen går till barn som lever i ekonomisk utsatthet i Sveriges alla kommuner. 

Följ Majblommans Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Majblommans Riksförbund

Om barnens provision, skatter och administration11.5.2023 12:18:05 CEST | Pressmeddelande

Hur mycket pengar får barnen som har sålt majblommor behålla för egen del? Varje barn som har sålt majblommor får en provision om 10 procent på sin insamling. Barnet behåller alltså en tiondel av intäkten. Många barn har också fått gåvor (”dricks”) i samband med försäljningen. Barnen behåller så klart gåvorna i sin helhet. När betalas pengarna ut till majoriteten, ca 38.000 barn? De allra flesta har sålt majblommor för mindre än 10.000 kronor. Då gäller detta: 1 Barnet som har sålt majblommor redovisar sin insamling i Majblommans app. 2 Den lokala majblommeföreningen godkänner barnets insamling. 3 För de allra flesta barn tar det sedan ca 10 arbetsdagar innan Majblommans Riksförbund betalar ut barnets 10 procent och gåvor/”dricks”. När betalas pengarna ut till de ca 200 barn som har sålt majblommor för större summor? För ca 200 barn tar det längre tid. Barn som sålt majblommor för mer än 10.000 kronor behöver inkomma med personuppgifter till Majblomman. Då kan Majblomman räkna ut och d

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum