Skogsstyrelsen

Stora negativa effekter av skadad ungskog i norr

Dela

En ny analys visar att skogstillväxten och framtida avverkningsmöjligheter blir 20 procent lägre än tidigare beräknat om inget görs åt de omfattande skadorna i ungskogen i de fyra länen i norra Sverige. Frågan tas upp på ett seminarium 18/6, som är öppet för hela skogssektorn, beslutsfattare och medier.

Nya analyser gjorda av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar att skogsskadorna innebär stora effekter ifråga om tillväxt i Sveriges fyra nordligaste län. Betesskador av älg har störst betydelse men svampangrepp av törskate sänker också tillväxten.

─ De påvisade effekterna av multiskadad skog riskerar att bli enorma. Förutom att skogsägare drabbas ekonomiskt av skadorna äventyras råvaruförsörjningen till massabruk och sågverk i norra Sverige. Det får direkt följder för arbetstillfällen och samhällsekonomi, säger Tobias Gramner, projektledare för Multiskadad ungskog i norra Sverige.

För att belysa skadesituationen i ungskogen välkomnar vi till ett seminarium. Vi kommer då att beskriva skadesituationen i ungskogen och redovisa de konsekvensanalyser gällande de negativa effekterna på skogstillväxten som gjorts vid SLU. Syftet med seminariet är att tydliggöra de problem som finns i ungskogen i norr och de följder det kommer att få om inget görs.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Skogsstyrelsen hälsar media välkomna till seminariet den 18 juni kl 9-12.

För mer information och anmälan: Inbjudan till seminariet

Kontaktuppgifter:

Tobias Gramner, projektledare Skogsstyrelsen, 0970-643 45, tobias.gramner@skogsstyrelsen.se

Clas Fries, Skogsskötselspecialist Skogsstyrelsen, 090-15 83 14, clas.fries@skogsstyrelsen.se

Birgitta Naumburg, Akademijägmästare och sekreterare för Skogsavdelningen Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), 08-5454 7707, birgitta.naumburg@ksla.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum