Stångåstaden

Stora och små satsningar för en hållbar framtid

Dela

I Sverige står fastigheter för ungefär 40 procent av energianvändningen. Därför är det väldigt viktigt för oss att ta ansvar och vi jobbar på bred front och med såväl stora som små satsningar.

En av de större satsningarna som vi på Stångåstaden har arbetat med sedan 2011 är målet ”25–25”, vilket innebär att vi ska minska mängden köpt energi per kvadratmeter med 25 procent till 2025 (räknat från 2011). Vi ligger väl i fas med tidplanen och vår prognos efter bokslutet 2021 är att vi har sparat ca 19% så här långt. Men vi märker samtidigt att det blir allt tuffare att hålla samma takt i den fortsatta minskningen. Från att vi de senaste åren har satsat på rena energiprojekt, kommer fokus framåt även att handla om drift och beteendeförändringar.

Ett kompletterande mål är att all fastighetsel ska komma från egenproducerad el från vindkraft till år 2025. I dagsläget står den för ca två tredjedelar av den fastighetsel vi använder. Vi är idag delägare i vindkraftsbolaget Bixia Gryningsvind och det är främst där som vi driver användningen av förnybar energi via vindkraft framåt. Utöver vindkraft äger vi även 12 solcellsanläggningar. Vi ser också över möjligheten att köpa fler vindkraftverk och utreder löpande möjligheten att installera fler solcellsanläggningar.

Ett bra exempel på beteendeförändring i samband med byggnation är placeringen av en HVO-tank i Ebbepark. Den har funnits i området i två år nu och resultatet är tydligt: innovationen har hittills resulterat i 250 000 kilo mindre koldioxidutsläpp och byggentreprenörerna har sparat tid, och därmed även kostnader. HVO-tanken visar tydligt hur en testbädd som Ebbepark sammankopplar utvecklare, innovatörer och företag för att testa och vidareutveckla produkter och tjänster, samt bidrar till att öka hastigheten på omställningen till en mer hållbar samhällsutveckling. Det goda exemplet har spridit sig ut i landet så nu finns det mobila tankstationer på ett 20-tal platser i Sverige.

En viktig framgångsfaktor för att få till en förändring är samarbete. Därför har vi sedan några år tillbaka krokat arm med Linköpings kommun och andra kommunala bolag. Genom gemensamma klimatkrav i entreprenadupphandlingar vill vi tillsammans främja arbetet mot ett koldioxidneutralt Linköping. Första gången vi ställde krav på klimatkalkyler var i samband med upphandlingsförfarandet av den nu pågående byggnationen av kvarteret Dynamiken i Ebbepark. Det resulterade bland annat i att vår entreprenör NCC till viss del kommer att använda klimatförbättrad betong. Vi följer arbetet med spänning. Det är väldigt värdefullt för oss att vi får möjlighet att testa nya tekniker och byggmaterial, det ger oss och branschen ett viktigt lärande inför kommande byggprojekt.

Ett mindre men spännande arbete som vi tillsammans med Tekniska verken gör i ett 10-tal av våra fastigheter är pilotprojektet ” Hot Remote”. Här testar vi att komma åt de klimatpåfrestande effekttopparna på morgnarna, när många duschar varmt samtidigt, genom att dra ned värmen i fastigheterna under en kort stund. Eftersom fastigheter är långsamma när det gäller temperaturförändringar så märker våra hyresgäster inte någon skillnad i sin lägenhet. Vi har inte gjort en fullständig utvärdering än men vi kan se att förändringen ger en effekt både inom Stångåstaden och i Linköpings totala värmenät.

Alla förändringar sker inte över en natt men vi har ett stort fokus på hållbarhetsfrågan och vi kommer att fortsätta satsa och kontinuerligt utvärdera vårt hållbarhetsarbete. Förhoppningsvis kan vi även inspirera branschkollegor att ta nya steg mot en hållbar framtid.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

Om

Stångåstaden
Stångåstaden
Box 3300
580 03 Linköping

013-20 85 00http://www.stangastaden.se

Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Vi äger och förvaltar cirka 18 600 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Dessutom har vi cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde som förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. 

Följ Stångåstaden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stångåstaden

Avtal tecknat – 46 lägenheter byggs i Skäggetorp21.12.2021 08:55:49 CET | Pressmeddelande

Stångåstaden har tecknat avtal med leverantören Unibep S.A. om ett nytt bostadshus av modell Kombohus i Skäggetorp. Huset kommer att ersätta den fastighet som brann på Skattegården 101-106 i juni 2020. Rivningen av det brandhärjade huset har pågått sedan augusti i år och är nu inne i slutfasen. Planen är att byggnationen av det nya Kombohuset kan starta i maj 2022 och inflyttning beräknas kunna ske under andra kvartalet 2023.

Ett samarbete med ambitionen att tillföra ett modernt kvarter till centrala Linköping15.11.2021 11:29:51 CET | Nyheter

Både Stångåstaden och Centrum Förvaltning äger fastigheter där Storgatan och Drottninggatan möts, ett kvarter som sedan historisk tid har utgjort en entrépunkt till centrala Linköping. Nu har fastighetsägarna tillsammans lämnat in en planansökan till Linköpings kommun med hopp om en ny detaljplan där de med respekt för historiken vill utveckla kvarteret och sätta fokus på den här delen av innerstaden.

Fredrik Törnqvist blir ordförande för europeiskt bostadsnätverk22.10.2021 13:37:02 CEST | Pressmeddelande

Idag, den 22 oktober, tar Sverige över ordförandeklubban för Eurhonet. Ett nätverk för bostadsbolag vars syfte är att främja kunskapsutbyte mellan europeiska bostadsbolag och bevaka bostadsfrågorna inom EU. Fredrik Törnqvist, vd för det allmännyttiga bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping, tar över ordförandeskapet för de 38 medlemsbolagen med totalt 1,2 miljoner bostäder.

Spaning mot Europas bostadsmarknad – hur står sig det svenska systemet?22.10.2021 13:24:04 CEST | Blogginlägg

Det blir allt viktigare att lyfta blicken och förhålla sig till EU och ett internationellt perspektiv. Vi på Stångåstaden är medlemmar i en europeisk bostadsorganisation som heter Eurhonet. Ett nätverk med idén att medlemmarna ska få möjlighet att arbeta och lära av varandra, utveckla nya idéer och förnya tillsammans. Medlemmarna är bostadsföretag från Sverige, Tyskland, Italien, Frankrike, England, Österrike och Danmark. Totalt representerar bostadsbolagen 1,2 miljoner bostäder i Europa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum