Skogsstyrelsen

Stora skogsskador i Skellefteå kommun efter fallvindar

Dela

Den senaste tidens regn- och åskväder har orsakat fallvindar med stora arealer nedblåst skog i Skellefteå kommun. Skogsägare i området uppmanas att kontrollera sina fastigheter för att få en bild av skadeläget.

Stormfälld skog. Foto Mikael Ekstrand.
Stormfälld skog. Foto Mikael Ekstrand.

Skogsstyrelsen har fått rapporter om att stora arealer skog har blåst ner på grund av fallvindar i ett område mellan Övre bäck, Hökmark och Vallen i Skellefteå kommun. I dagsläget uppskattas berört område till cirka 500 hektar.

Skadorna efter stormfällningen varierar, allt från totalt sönderblåsta bestånd till enstaka vindfällen. Både tall- och granskog har drabbats och träden bedöms i det stora hela ligga i väst-sydvästlig riktning.

– Vi vill uppmana skogsägare i området att kontrollera sina fastigheter för att skaffa sig en bild av skadeläget. Men ta det försiktigt, att befinna sig i eller att arbeta i stormfälld skog är mycket farligt, säger Ellinor Lindmark, skadesamordnare på Skogsstyrelsen i Norra Västerbotten. 

Ta bort nedblåsta träd för att minska risken för skadeinsekter

För att minska risken för angrepp av skadeinsekter är det viktigt att notera var det finns nedblåsta träd och så snart som möjligt transportera ut dem ur skogen eller på annat sätt göra dem otjänliga som yngelmaterial.

– Som skogsägare är det bra att gå över sin fastighet då och då under året, för att upptäcka skador som snöbrott eller stormfällning efter till exempel fallvindar. Detta för att kunna upparbeta virket innan det blir förstört eller förvandlas till yngelhärdar för skadeinsekter, säger Ellinor Lindmark.

Fallvindar inträffar lokalt och kopplas ofta till åskbyar. Fallvindar varierar i styrka.

Råd till skogsägare

  • Arbeta aldrig ensam i stormfälld skog.
  • Ta kontakt med ditt skogliga ombud samt försäkringsbolag om du har många nedblåsta träd.
  • Du behöver göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen om ditt skadade område är större än 0,5 ha.
  • Nedblåst barrvirke som överstiger 5 skogskubikmeter inom ett hektar måste forslas ut ur skogen eller göras otjänligt som yngelmaterial.
  • Granar som avverkats eller blåst ner under perioden 15 juni-15 juli måste forslas bort senast 15 augusti.

Läs mer om Skogsvårdslagens regler för bekämpning av skadliga insekter

Läs mer om stormskador

Mer information

Ellinor Lindmark, skadesamordnare Norra Västerbottens distrikt, 0910-438 412, ellinor.lindmark@skogsstyrelsen.se 

Per-Arne Malmberg, stf. regional skadesamordnare region Nord, 0923-699 81, per-arne.malmberg@skogsstyrelsen.se 

Martina Tedenborg, tf pressansvarig, Skogsstyrelsen,
036-35 93 07, 072-550 49 71, martina.tedenborg@skogsstyrelsen.s

Bilder

Stormfälld skog. Foto Mikael Ekstrand.
Stormfälld skog. Foto Mikael Ekstrand.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Nytt förslag: Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas tydligare i statistik1.10.2020 10:32:37 CESTPressmeddelande

Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i statistiken. Nu föreslår Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett nytt system för hur det ska gå till. Bland annat blir det obligatoriskt för hela storskogsbruket att årligen bidra med digital information om sina frivilliga avsättningar, något som flera aktörer redan gör på frivillig väg.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum