Statens veterinärmedicinska anstalt

Stort forskningsprojekt till SVA

Dela

Vid Vetenskapsrådets utlysning av medel till sju nya forskningsmiljöer för infektion och antibiotika gick ett projekt till adjungerad professor Ali Mirazimi vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Han leder ett projekt för att identifiera faktorer som är viktiga för hur vissa virusinfektioner orsakar sjukdom. Projektet fokuserar på bunyavirusfamiljen.

Forskare Ali Mirazimi, SVA. Foto: Mikael Propst/SVA
Forskare Ali Mirazimi, SVA. Foto: Mikael Propst/SVA

Projektet, som nu får 25,2 miljoner kronor av Vetenskapsrådet (VR), går till att bilda en unik forskningsmiljö och kommer att pågå under sex år med start 1 januari 2019.

– Vi kommer att etablera en plattform som underlättar identifieringen av de cellfaktorer som gör att dessa virus orsakar sjukdom. När vi känner till faktorerna kan vi utveckla antivirala mediciner mot sjukdomarna, säger Ali Mirazimi.

– Plattformen bygger på att vi med hjälp av stamceller kommer att leta efter den faktor som är viktig för att virus kan överleva i kroppen. När vi hittat rätt kan vi klippa bort den aktuella genen och sedan skapa en så kallad 3D organoid, som fungerar som olika kroppsorgan. Med dem kan vi validera att vi har hittat rätt gen. Vi skapar en slags chip, eller biologiskt kretskort, som vi printar ut med hjälp av 3D-teknik. Med chipet kan vi sedan testa olika kopplingar mellan virus och organ.

Helheten i tillvägagångssättet av projektet är en innovation. Fungerar metoden som det är tänkt kan även andra smittämnen som parasiter, bakterier och även toxiner testas i plattformen. Metoden kan också ersätta djurförsök. Inledningsvis kommer plattformen att användas för fästing- och myggburna virussjukdomar.

Forskare Ali Mirazimi, är verksam både vid SVA och Folkhälsomyndigheten. Han leder flera större, internationella projekt. Detta projekt involverar forskare vid Karolinska Institutet, samt i Tyskland och Österrike.

– Jag är glad och stolt över att vi, i hård konkurrens, får medel till vårt projekt. Det bekräftar att vi är på rätt spår.

Mer information

Adj. professor Ali Mirazimi, SVA, tel. 070-367 25 73, e-post: ali.mirazimi@sva.se

Se Ali Mirazimi själv berätta om sitt nya forskningsprojekt

Vetenskapsrådets beslut om forskningsbidrag

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskare Ali Mirazimi, SVA. Foto: Mikael Propst/SVA
Forskare Ali Mirazimi, SVA. Foto: Mikael Propst/SVA
Ladda ned bild

Om

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt
Ulls väg 2 B
756 51 Uppsala

018-67 40 00http://www.sva.se

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

Gates Foundation bjöd in SVA-forskare27.11.2018 08:13:59 CETPressmeddelande

Karin Troell, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), har bjudits in som en av 40-talet ledande forskare till ett internationellt, vetenskapligt möte om kryptosporidier. Mötet stöds av Bill & Melinda Gates Foundation, och hålls 29 november – 1 december på Tufts universitet i Massachusetts, USA. Kryptosporidier är en parasit som orsakar tarmsjukdom. Smittan sprids framförallt via förorenat vatten eller livsmedel. Parasiten rankas som nummer två, efter rotavirus, som orsak till diarré hos spädbarn i utvecklingsländer och har kopplats till ökad dödlighet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum