Akademiska sjukhuset

Studie på Akademiska: Hur upplever föräldrar separation från nyfödda i samband med covidsmitta?

Dela

Hur upplever nyblivna föräldrar en separation från sitt nyfödda barn i samband med coronapandemin? Det är fokus för en forskningsstudie ledd från Akademiska sjukhuset.

Coronapandemin har inneburit att nyfödda ibland behöver separeras från sina föräldrar, om en eller båda är smittade med covid-19. I en studie ledd från Akademiska ska forskarna ta reda på hur separationen upplevs.
Coronapandemin har inneburit att nyfödda ibland behöver separeras från sina föräldrar, om en eller båda är smittade med covid-19. I en studie ledd från Akademiska ska forskarna ta reda på hur separationen upplevs.

– I ett första steg kommer vi att intervjua föräldrar som separerats från sitt nyfödda barn vid förlossningskliniker i Mellansverige. I ett större projekt kommer vi även att studera effekter på barnen och vårdpersonal. Förhoppningen är att ny kunskap ska bidra till att förbättra omvårdnaden av föräldrar och barn som behöver separeras under nyföddhetsperioden, säger Maria Grandahl, specialistsjuksköterska och docent vid Akademiska sjukhuset/ Uppsala universitet.

Att nyfödda skiljs från föräldrar på förlossning- och BB-avdelning är ovanligt. Under coronapandemin har dock nya rutiner införts som innebär att föräldrar med bekräftad covidinfektion isoleras. En annan förändring är att endast en och samma medföljande får närvara under förlossningen och att den medföljande ska vara frisk utan förkylnings- eller andra symtom. Sedan oktober, då pandemin tog ny fart, är dessutom regeln att personen endast får vistas i patientrummet.

Nya riktlinjer för neonatalvården

Under våren 2020 infördes nya nationella riktlinjer som slog fast att nyfödda som behöver neonatal hjärt- lungräddning (HLR) eller vård på neonatalavdelning ska separeras från sina föräldrar omedelbart efter förlossningen om dessa är infekterade med covid-19. Detta för att hålla barnet smittfritt och därigenom skydda andra barn samt personalen inom neonatalvården. Barnet vårdas därefter tillsammans med en frisk partner eller annan person som föräldrarna utser.

Enligt FN:s barnkonvention, som är svensk lag sedan januari i år, ska barnets bästa alltid beaktas. Barnet har rätt att vara nära sina föräldrar och ska inte skiljas från dem om det inte finns synnerliga skäl.

– Det saknas idag data om hur många barn som under kortare eller längre tid separerats från sina föräldrar på grund av att den ena eller båda haft covid-19. Målet inom neonatalvården i Sverige är att inga nyfödda barn ska skiljas från sina föräldrar om det inte finns synnerliga skäl, understryker Maria Grandahl.


För mer information/intervju, kontakta:

Maria Grandahl, specialistsjuksköterska och docent vid Akademiska sjukhuset/institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, tel: 072-258 17 17, e-post: maria.grandahl@kbh.uu.se

Nyckelord

Bilder

Coronapandemin har inneburit att nyfödda ibland behöver separeras från sina föräldrar, om en eller båda är smittade med covid-19. I en studie ledd från Akademiska ska forskarna ta reda på hur separationen upplevs.
Coronapandemin har inneburit att nyfödda ibland behöver separeras från sina föräldrar, om en eller båda är smittade med covid-19. I en studie ledd från Akademiska ska forskarna ta reda på hur separationen upplevs.
Ladda ned bild
Maria Grandahl, specialistsjuksköterska och docent vid Akademiska sjukhuset/ Uppsala universitet
Maria Grandahl, specialistsjuksköterska och docent vid Akademiska sjukhuset/ Uppsala universitet
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Innovativa diabetesbehandlingar kan minska risken för hjärt- och njursvikt23.11.2020 08:15:00 CETPressmeddelande

De senaste åren har stora framsteg gjorts inom läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes som även kommer andra patientgrupper till nytta. Ett exempel på ny, innovativ behandling är så kallade SGLT2- hämmare mot högt blodsocker, som även minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, framförallt hjärtsvikt, och njursvikt. Läkemedlet kan numera även ges till personer utan diabetes.

Ny immunterapi mot njursvikt kan snart införas12.11.2020 11:30:00 CETPressmeddelande

Var tionde njursjuk som går i dialys i västvärlden har en bakomliggande njurinflammation av typen IgA-nefrit. Delresultat av en pågående fas III-studie visar att en ny sorts immunterapi kan stabilisera njurfunktionen. I mitten av 2022 räknar forskare med att behandlingen kan bli ett alternativ för fler svårt njursjuka med IgA-nefrit som kan komma att fördröja behovet av eller helt slippa dialys och transplantation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum