Göteborgs stift

Svenska kyrkan vädjar: Låt inte begravningarna vänta

Dela

I ett brev till begravningsbyråerna vädjar kyrkogårdsförvaltningen och kyrkoherdarna i Göteborg om att begravningar ska genomföras. De ser med oro på att begravningar nu skjuts upp på grund av smittorisken. Dels handlar det om förvaring av stoft, dels om att trycket på begravningstider blir för stort när coronakrisen är över. Men det handlar också om att hjälpa sörjande att komma vidare i sin sorgebearbetning.

För många människor kan tiden mellan dödsfall och begravning bli en obestämd tid av väntan, säger kontraktsprost Maria Ottensten
För många människor kan tiden mellan dödsfall och begravning bli en obestämd tid av väntan, säger kontraktsprost Maria Ottensten

Vi, som representanter för begravningssamfälligheten och Svenska kyrkans församlingar och pastorat i Göteborgs stad skriver till er med anledning av den märkliga tid, präglad av det nya coronaviruset, som vi alla lever i just nu.

Under de senaste veckorna har planeringen för verksamheten i den kris som en allmän smittspridning innebär tagit fart. Den 24 mars möttes undertecknade för samråd och planering avseende begravningsverksamheten och begravningsgudstjänsterna i Göteborgs stad. Efter detta samtal vill vi rikta en allvarlig vädjan till er, som möter sörjande och planerar för begravning.

Med tanke på att vi kan befara ett ökat tryck på begravningsverksamheten under kommande månader, önskar vi att anhöriga uppmanas att inte skjuta upp begravningsakten.

Vi har redan sett hur begravningar bokats av och skjutits upp på obestämd framtid. Det beror förstås på att man är rädd för större samlingar och att äldre människor inte bör delta, något som är fullt begripligt. Med tanke på att rådet till äldre att inte delta, och begränsningar i att samla människor, förmodligen kommer att kvarstå under längre tid, tycker vi ändå att man bör avråda från att skjuta upp begravningsgudstjänster/ceremonier.

Istället skulle vi önska att begravningar genomförs med bara de allra närmaste närvarande, och att man i så fall uppmuntrar till att ha någon form av minnestund eller minnesgudstjänst längre fram där fler kan delta. Vi är också öppna för möjligheten att hålla begravningar utomhus.

Eftersom vi kan förvänta oss fler dödsfall de kommande månaderna, vill vi försöka se till att förvaringstiderna i kapellens bisättningslokaler och på krematoriet, blir så korta som möjligt istället för att förlängas. Vi är väl medvetna om att detta inte är enkelt, men eftersom ni i de flesta fall, på de anhörigas uppdrag, påbörjar planeringen av begravningarna önskar vi att ni har med er denna tanke, och avråder från att skjuta upp begravningarna.

Cissi Hammer förvaltningschef Göteborgs Begravningssamfällighet
Katarina Evenseth begravningschef
Mats-Ola Nylén kyrkoherde i Torslanda, ordförande begravningsstyrelsen
Stefan Hiller domprost
Martin Lindh kontraktsprost Göteborgs södra kontrakt
Maria Ottensten kontraktsprost Göteborgs norra kontrakt

Begravningschefen i Göteborg Katarina Evenseth kommenterar:

– Vi vädjar till allmänheten att boka in begravningsceremonin så snart som möjligt efter dödsfallet.

– Eftersom vi kan förvänta oss ett ökat antal dödsfall under de närmaste månaderna behöver vi därför tillsammans med anhöriga och begravningsbyråerna se till att inte förvaringstiderna av kistor blir orimligt långa.

– När det är möjligt kan vi erbjuda oss att genomföra begravningsceremonierna utomhus på kyrkogårdarna i Göteborg.

Kontraktsprosten i Göteborgs norra kontrakt Maria Ottensten kommenterar:

– För många människor kan tiden mellan dödsfall och begravning bli en obestämd tid av väntan. Att sedan få samlas till begravning och avsked blir ofta ett avslut, så att man kan gå vidare. Sorgen och saknaden finns förstås kvar, men livet fortsätter ändå.

– Att skjuta upp begravningen på obestämd framtid, tror jag kan blir svårt för många människor. Istället kanske man kan ha en begravning i en mindre krets av de allra närmaste, och så planera för en större minnesgudstjänst eller minnestund längre fram när släkt och vänner kan komma samman. Jag tror det är bättre än att skjuta upp begravningen.

– Självklart kan vi som kyrka hjälpa till och ordna en sådan minnesgudstjänst i efterhand.

Kontakt:
Katarina Evenseth, 070-681 88 67
Maria Ottensten, 070-674 74 63

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

För många människor kan tiden mellan dödsfall och begravning bli en obestämd tid av väntan, säger kontraktsprost Maria Ottensten
För många människor kan tiden mellan dödsfall och begravning bli en obestämd tid av väntan, säger kontraktsprost Maria Ottensten
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Dubbla vigningar i coronatider8.6.2020 07:37:11 CESTPressmeddelande

Söndagen den 14 juni viger biskop Susanne Rappmann sju kandidater till tjänst i Svenska kyrkan, fem till präster och två till diakoner. Med rådande restriktioner om max 50 personer delas vigningen upp i två gudstjänster och kandidaterna får endast bjuda sju personer var. Gudstjänsterna sänds därför digitalt. En av prästkandidaterna är döv och teckenspråkig. Därför kommer en av gudstjänsterna att teckenspråkstolkas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum