Umeå kommun

Svenska städer och myndigheter inspirerar klimatomställningen i Europa

Dela

Världens länder har svårt att enas kring åtgärder för att minska klimatpåverkan. I dag 8 december deklarerade Umeå och 22 andra svenska kommuner att de tillsammans går före och arbetar konkret för att nå målet: klimatneutrala och hållbara städer till 2030.

Klimatomställningen måste gå mycket snabbare för att nå FN:s mål enligt Paris-avtalet från 2015: att hålla ökningen av medeltemperaturen på jorden under 1,5 grader. För att kunna genomföra de genomgripande förändringar som krävs, behöver vi utforska nya sätt att arbeta, på alla nivåer i samhället.

– Naturligtvis är vägval på nationell nivå oerhört viktiga, men städerna har stora möjligheter att driva på klimatomställningen i praktiken – särskilt när vi nu jobbar tillsammans som vi gör här, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

Klimatkontrakt med myndigheter

På onsdagen signerade Umeå kommun ett klimatkontrakt med fem myndigheter och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. I kontraktet åtar sig kommunen bland annat samordna och driva arbetet med Umeå klimatfärdplan, ett initiativ där näringslivet, civilsamhället, akademin och det offentliga samarbetar för Umeås klimatomställning. Kommunen åtar sig också stödja industrins omställning, underlätta för hållbara transport- och logistiklösningar och etablera Umeå som ett nav för innovation kring hållbar och jämställd stadsplanering.

Klimatkontraktet är en del i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 som startade 2019 med nio svenska städer. Umeå kommun har varit med från början.

– Vi har högt ställda klimatmål här i Umeå men för att klara dem måste vi öka omställningstakten. Med den här satsningen och klimatkontraktet får vi en samverkansform med de statliga myndigheterna, som är helt avgörande för att omställningen ska bli möjlig på lokal nivå, Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Umeå kommun.

Många initiativ pågår över hela jorden för att hantera klimatkrisen, inte minst här i norra Sverige där stora investeringar sker på industrins omställning. Satsningen Klimatneutrala städer 2030 bidrar till omställningen genom att många arbetar tillsammans och lär av varandra, och testar nya vägar. Ett exempel på detta är verktyget Klimatkontrakt 2030, som parterna i satsningen utvecklar tillsammans.

– Klimatkontraktet är en viktig länk mellan den samverkan vi utvecklar lokalt och den samverkan vi nu bygger vidare på med myndigheter och andra kommuner. Allt detta måste hänga ihop om vi ska klara av att vända utsläppskurvorna neråt, säger Hans Lindberg (S).

Brygga mellan Sverige och EU

European Viable Cities Day den 8 december – som arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities – är en brygga mellan allt det arbete som pågår i Sverige och EU:s arbete för en klimatneutral kontinent. Representanter från Europa, från svenska myndigheter och från satsningen Klimatneutrala städer 2030 delade erfarenheter och inspirerade varandra.

– Det är kort tid kvar till år 2030. Vi behöver samordna olika aktörers åtgärder för att kunna vara så effektiva som möjligt i klimatomställningen. Genom klimatkontrakten skapas en viktig arena att dela kunskaper mellan varandra, säger Lena Erixon generaldirektör Trafikverket, som är den senaste myndigheten att ansluta till arbetet.

Under European Viable Cities Day manifesterades det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 i en ceremoni med den politiska ledningen i 23 svenska kommuner, generaldirektörer från fem myndigheter samt Viable Cities ledning.

För mer information:

Johan Gammelgård, johan.gammelgard@umea.se, 090-16 23 28, 070-3448464

Bildtext:

Under European Viable Cities Day den 8 december på Europahuset manifesterades det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 för klimatneutrala och hållbara städer. Nio kommuner, däribland Umeå, signerade ett reviderat klimatkontrakt. Övriga 14 kommuner undertecknade en avsiktsförklaring för att skriva under nästa års klimatkontrakt. På plats var:

Ingrid Petersson, Formas
Jimmy Jansson, Eskilstuna
Axel Josefson, Göteborgs stad
John Johansson, Örebro
Anna König Jerlmyr, Stockholm
Robert Andrén, Energimyndigheten,
Hans Lindberg, Umeå
Johan Vesterlund, representerade Helsingborg på plats
Peter Book, Enköping
Erik Pelling, Uppsala
Cecilia Schelin Seidegård, Viable Cities
Monica Bubholz, representerade Karlstad på plats
Olga Kordas, Viable Cities
Simon Chrisander, representerade Malmö på plats
Susanné Vallner, representerade Mariestad på plats
Jan Bohman, Borlänge
Ulf Olsson, Borås
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket

Signerade på distans:
Philip Sandberg, Lund
Emma Feldman, Järfälla
Lena Erixon, Trafikverket
Darja Isaksson, Vinnova
Lorents Burman, Skellefteå
Niklas Borg, Linköping
Johan Abrahamsson, Mariestad
Johan Persson, Kalmar
Peter Johansson, Kristianstad
Anna Tenje, Växjö
Peter Danielsson, Helsingborg
Åsa Wiklund Lång, Gävle
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö
Per Samuel Nisser, Karlstad
Mats Gerdau, Nacka
Bosse Svensson, Östersund

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Under European Viable Cities Day den 8 december på Europahuset manifesterades det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 för klimatneutrala och hållbara städer.
Under European Viable Cities Day den 8 december på Europahuset manifesterades det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 för klimatneutrala och hållbara städer.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Restaurangbranschen och Maja Beskowgymnasiet är på gång!17.1.2022 08:48:07 CET | Pressmeddelande

Maja Beskowgymnasiet har anställt Nazim Imeri som projektledare inför nystarten av Re-staurang- och livsmedelsprogrammet hösten 2022. – Intresset för restaurangutbildningen är stort bland åk 9-eleverna i Umeå med omnejd. Många elever har blivit mycket positivt inställda när de fått veta att utöver att utbildningen är rolig och innehåller många praktiska moment ger den även grundläggande högskole-behörighet, säger Nazim Imeri, som representerade restaurangutbildningen när cirka 1800 elever var på besök på skolan under skolbesöksveckan i november 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum