Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg anmäler en serie nyhetsartiklar till Medieombudsmannen

Dela

Svenskt Ambulansflyg vill att Medieombudsmannen tittar närmare på fyra artiklar införda i Dagens Nyheter utifrån om tidningen lever upp till sitt löfte om att inte ta politisk ställning, trovärdighet och kvalitet och att det som publiceras ska bygga på säkra källor, men också att fakta och uppgifter ska vara bekräftade från flera håll med tydliga källhänvisningar.

Utöver sitt eget etiska löfte hänvisar DN till att de följer Medieombudsmannens publicistregler, där exempelvis punkt 13 påtalar vikten av att låta den som kritiseras få tillfälle att bemöta kritiken samtidigt med publicering. Se anmälan

– Det har inte varit ett självklart beslut att anmäla till Medieombudsmannan. Men av hänsyn till våra medarbetare som känner sig utsatta av osakliga påståenden som angriper deras profession, vill vi tydliggöra vår gräns och se om den stämmer med medias etiska löften, säger Anders Sylvan, förbundsdirektör.

Sammanträffande publicering

Anmälan gäller fyra artiklar, varav tre har publicerats på morgonen samma dag som ett politiskt sammanträde.

– Jag är van att media uppmärksammar politiska sammanträden och beslut och det brukar ske ansvarsfullt, men risken att från nyhetsplats bedriva opinion eller att gå någon annans ärenden borde vara skäl nog för medias egen granskning, säger Anders Sylvan.

Ett stort antal sakfel

Den första artikeln bygger i sin helhet på sakfel. DN har erkänt ett mindre fel, vilket i efterhand är påtalat i en rättelse. Inför publiceringen fick förbundet ta del av ett antal avvikelser vilka tidningen felaktigt påstod skulle ha bidragit till konsekvenser för patienter och svårt sjuka barn. Tidningen valde att publicera dem enligt den förutbestämda linjen, trots förtydliganden. Därutöver innehåller artikeln sakfel som hade varit lätta att kontrollera i förväg och som tidningen väljer att inte korrigera. Artikeln har orsakat många frågor från kommunalförbundets medlemmar, såväl politiker som tjänstepersoner, andra myndigheter och samhället i stort. Medarbetare har fått gå i svaromål för sin egen profession gentemot branschens aktörer.

Svenskt Ambulansflyg har valt att dokumentera och diarieföra den första artikeln och den konversation som föregick publiceringen. Det materialet är redovisat som handlingar tillhörande styrelseprotokoll från den 16 juni på förbundets hemsida.

Förstärker osakliga påståenden

Övriga artiklar innehåller ett antal osakliga påståenden och åskådliggör inte hela bilden. Tidningen väljer att i varje artikel hänvisa till den första artikeln och felaktigt förstärka påståenden om patientskador, trots att förbundet påtalat att det inte stämmer. Den sista artikeln har en rubrik som gör gällande att verksamheten ”leker flygbolag”, vilket tidningen låter stå obesvarat.

– Det är en allvarlig och helt grundlös anklagelse. Självklart är Svenskt Ambulansflyg ett seriöst ambulansflygbolag med samtliga tillstånd korrekt beviljade av statliga myndigheter enligt EUs regelverk, säger Anders Sylvan.

Sveriges bästa nyhetsplats

Medieombudsmannen ersatte 2020 den tidigare Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd som inrättades 1916 för medias självgranskning.

– Genom en anmälan har vi gjort ett försök till granskning i medias eget system för kvalitetskontroll. Vi hoppas att vår anmälan ska uppmärksamma vikten av att säkra både källor och uppgifter innan publicering. Man känner sig liten och utsatt när det blir fel på Sveriges bästa nyhetsplats. Kanske kan vår anmälan bidra till att fler vågar säga ifrån, säger Mariann Holmberg, kommunikationschef, Svenskt Ambulansflyg.

Artiklarna det handlar om:

Svårt sjuka barn drabbade av problem runt regionernas ambulansflyg
https://www.dn.se/sverige/svart-sjuka-barn-drabbade-av-problem-runt-regionernas-ambulansflyg/
Publicerad 28 april 2022
Artikeln publicerades på morgonen inför fullmäktigesammanträde på eftermiddagen den 28 april. Sammanträdet handlade om att regionerna skulle godkänna Årsredovisning.

Ambulansflyget i akut brist på pengar
https://www.dn.se/sverige/ambulansflyget-i-akut-brist-pa-pengar/
Publicerad 5 maj 2022

Ambulansflyget drar ner på kapacitet i sommar
https://www.dn.se/sverige/ambulansflyget-drar-ner-pa-kapacitet-i-sommar/
Publicerad den 16 juni 2022
Den här artikelns publicering sammanföll med styrelsesammanträde, under samma eftermiddag om budget för 2023.

Man leker flygbolag med skattebetalarnas pengar
https://www.dn.se/sverige/man-leker-flygbolag-med-skattebetalarnas-pengar/
Publicerad den 30 juni 2022
Samma eftermiddag hölls fullmäktigesammanträde om budget 2023.

Kontakter

Om

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
c/o Regionens hus
901 89 Umeå

https://www.svenskt-ambulansflyg.se/

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg kommer utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten utformas utifrån  Sveriges 21 regioners, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med flygplan.

Följ Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum