Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg överklagar Förvaltningsrättens domar till Kammarrätten

Dela

Styrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har beslutat att överklaga Förvaltningsrättens domar om att upphäva två fattade beslut. Besluten handlade om att anställa piloter i stället för att upphandla, efter en överklagad upphandling, samt en precisering av KSAs uppdrag.

– Styrelsen var enig i att överklaga. Vi har haft juridisk hjälp inför besluten och vår bedömning är att vi har hållit oss på rätt sida av den tidigare Förbundsordningen och dess krav, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg.

– Det känns tryggt att ha en enig styrelse som backar upp detta beslut. Jag ser inte heller något alternativ. Nu handlar det om en kort tidsperiod innan reviderad Förbundsordning blir gällande, vilken i praktiken upphäver domarnas verkan. Verksamheten fortgår enligt plan och behovet av att säkra transport av svårt sjuka patienter, säger Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

Reviderad Förbundsordning

KSA Förbundsfullmäktige fattade den 10 februari beslut om en reviderad Förbundsordning. Den nya Förbundsordningen gör det tydligt vad som är KSAs uppdrag och klargör att verksamhet kan ske antingen i egen regi eller utkontrakteras. Den nya förbundsordningen minskar de negativa konsekvenserna av Förvaltningsrättens domar. Fullmäktiges beslut om en reviderad Förbundsordning föregicks av ett intensivt arbete där samtliga regioners, såväl politiker som tjänstepersoner har varit delaktiga. Förbundsordningen blir giltig efter att den är antagen i samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar.

Läs mer i tidigare utskickad presstext

Domarnas innebörd
(utdrag ur protokoll från styrelsesammanträde 220224)

Domarna vinner laga kraft om de inte överklagas till kammarrätten. Om domarna överklagas ska domstolen bedöma om prövningstillstånd (PT) ska beviljas eller inte. Domstolar fattar normalt beslut om PT inom en till tre månader. Om prövningstillstånd beviljas kommer målet normalt avgöras inom ytterligare två till tre månader.

Domarna innebär att KSA ska fatta rättelsebeslut efter att desamma vunnit s.k. laga kraft. Det organ som har fattat de överprövade besluten ska se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är möjligt. Vilken rättelse som ska vidtas ska bedömas från fall till fall och rättelsebeslut ska fattas utan oskäligt dröjsmål efter att dom vunnit laga kraft. En rättelse behöver inte innebära en fullständig återgång, men ska i möjligaste mån innebära rättelse.

Påbörjad rättelse

Förbundet har förtydligat uppdraget ett revidering- och förankringsarbete av en ny Förbundsordning. Gällande Förbundsordningen beslutades 2016 och sedan dess har förutsättningarna förändrats. Revideringsbehovet har uppmärksammats under flera år inför fullmäktiges beslut till styrelsen i augusti 2021, att inom tre månaders genomföra revideringsarbetet.

– Idag är jag tacksam över att vi kommit så långt och det finns ett beslut om reviderad Förbundsordning. Tillsammans har regionerna gjort ett omfattande arbete under kort tid, med konstruktiva och framåtriktade diskussioner, som resulterat i väl avvägda kompromisser för att 21 regioner ska bli överens. Beslutet i KSA Fullmäktige innebär att vi har en enighet som omfattar hela Sverige om vägen framåt. Det är en styrka för förbundets framtid. Jag känner trygghet i att samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar ställer sig bakom den reviderade Förbundsordningen, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande.

Kontakter

Om

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
c/o Regionens hus
901 89 Umeå

https://www.svenskt-ambulansflyg.se/

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg kommer utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten utformas utifrån  Sveriges 21 regioners, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med flygplan.

Följ Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum