Sida

Svenskt stöd till pandemiforskning i låginkomstländer

Dela

Svenskt och kanadensiskt forskningsbistånd satsar tillsammans 232 miljoner för att stärka långsiktig kapacitet för hantering av covid-19 och andra hinder för utveckling i låginkomstländer med hjälp av artificiell intelligens.

Artificiell intelligens (AI) och datavetenskap är viktiga verktyg för att akut hantera covid-19 i låginkomstländer.
Artificiell intelligens (AI) och datavetenskap är viktiga verktyg för att akut hantera covid-19 i låginkomstländer.

Sidas stöd till pandemiforskning omfattar drygt 100 miljoner kronor. Ett av de viktiga stöden är ett nytt forskningsprogram vilket bland annat avser att stärka pandemihanteringen i låginkomstländer. Initialt investerar programmet i hur artificiell intelligens kan bidra till den akuta hanteringen av covid-19, och till stärkt beredskap inför framtida pandemier. Forskare inom artificiell intelligens ska bland annat med stöd från epidemiologer, läkare och statistiker från Afrika, Asien och Latinamerika gå samman för att bättre kartlägga och prognostisera smittspridning över dessa kontinenter, men också se på hur effekter av pandemier, såsom könsrelaterat våld, bättre kan kartläggas och hanteras. Forskningen finansieras av Sida och den kanadensiska biståndsmyndigheten IDRC.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med IDRC kring möjligheten att stärka forskningskapaciteten i länder som har drabbats särskilt hårt i spåren av covid-19. Det är avgörande att vi försöker minska de klyftor som finns i tillgången till kunskap och samhällsviktiga informationssystem i hanteringen av pandemins effekter. Programmet lägger stor vikt vid att inkludera människor som tidigare inte fått del av denna utveckling, säger Carin Jämtin, generaldirektör på Sida.

Stöden är riktade till tre specifika områden: policyforskning, innovationer baserade på artificiell intelligens och utbildning för lokala forskare. Exempelvis utvecklas metoder för att samla in mer inkluderande data om covid-19 och pandemiers socioekonomiska effekter. Andra viktiga områden som programmet skall bidra till är klimat, jordbruk, utbildning och jämställdhet. Policyforskningen ska analysera inverkan av artificiell intelligens på medborgerliga fri- och rättigheter, samt riskerna med algoritmer baserade på missvisande eller diskriminerande data. Alla delar ska bidra till att lägga grunden för en etisk, rättssäker och inkluderande modern teknik som ska bidra till både folkhälsa och hållbar utveckling.

Bara stödet till pandemiforskning inom programmet möjliggör för ca 130 forskare att genomföra sina projekt under två-fyra år och ska bidra till en ökad förmåga att använda forskningen i hanteringen av pandemier och andra hinder för utveckling i regionen.

– Forskningen är beroende av stora mängder lokal och specifik data. Den data som idag finns tillgänglig för mer avancerade automatiserade system med artificiell intelligens är ofta anpassad för människor i vår del av världen, och i många fall inte särskilt användbar i Sidas samarbetsländer. Detta är något som forskningsprogrammet inom AI kommer adressera, säger Anna Maria Oltorp, chef för forskningssamarbeten på Sida.

Genom att exempelvis lyssna in och analysera vad som sägs i lokala radiosändningar ska data insamlas från den annars ofta exkluderade landsbygden. Även sms-rapportering ska användas för att information både ska kunna skickas ut och samlas in från människor i karantän eller isolering. På så sätt kan data användas för att få mer rättvisande och anpassade analyser över smittspridningen och bättre följa behoven kring pandemins effekter på lokal nivå.

Europa ligger i dag längst fram i utvecklingen av säker och reglerad artificiell intelligens. I flera låg- och medelinkomstländer saknas fortfarande regelverk och kapacitet för att hantera tekniken, en skillnad som riskerar att öka de framtida globala ekonomiska klyftorna. Enligt Global AI readiness index som tagits fram av Oxford Insights finns inga afrikanska länder med bland de 50 länder som kommit längst i utvecklingen av artificiell intelligens, något som forskningsprogrammet hoppas kunna förändra.

Se mer information om forskningsprojekten: Grantees - Global South AI4COVID Program (covidsouth.ai)

Se mer information om Sidas arbete mot covid-19: Sidas arbete mot covid-19 | Sida

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Artificiell intelligens (AI) och datavetenskap är viktiga verktyg för att akut hantera covid-19 i låginkomstländer.
Artificiell intelligens (AI) och datavetenskap är viktiga verktyg för att akut hantera covid-19 i låginkomstländer.
Ladda ned bild

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Bistånd i Myanmar omprövas efter militärkuppen16.2.2021 07:30:00 CETPressmeddelande

Biståndsmyndigheten Sida avbryter delar av det svenska stödet till Myanmar. Detta efter att militären återtog makten i landet för två veckor sedan. Det svenska biståndet ska varken ge resurser till eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande har inneburit, säger Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida. Däremot fortsätter Sida att stödja de krafter i landet som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Tanzanias fattigaste får nytt svenskt direktstöd3.1.2021 11:00:00 CETPressmeddelande

Biståndsmyndigheten Sida ska bidra till att sju miljoner extremt fattiga i Tanzania får ett lågt ”barnbidrag”, utbetalt via kvinnan i hushållet och med villkor att barnen går i skolan och besöker hälsovården. Det svenska direktstödet på en halv miljard kronor ska förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i extrem fattigdom i Tanzania med bättre mat, hälsa och utbildning samt ge möjlighet att hitta en egen försörjning.

Nya digitaliseringsstöd ska minska fattigdomen21.12.2020 06:00:00 CETPressmeddelande

Använda mobildata för att bygga sjukvård där behovet finns och hjälpa låginkomstländer bygga digitala samhällstjänster – det är exempel på nya digitaliseringsstöd som biståndsmyndigheten Sida precis har beslutat. Tillsammans med teknikjättar som Google, Microsoft och utvalda länder bidrar Sverige med 60 miljoner till Världsbankens digitala fond DDP och 125 miljoner till organisationen Dial som Sida var med och startade.

Nya Sida-stöd mot matbrist till Nobels fredsprisvinnare WFP10.12.2020 18:46:33 CETPressmeddelande

Pandemin, väpnade konflikter och klimatförändringar har under året drivit på matbristen rejält. Under året har antalet människor som inte har tillräckligt att äta fördubblats till 272 miljoner, och biståndsmyndigheten Sida ger nu flera stora stöd till bland andra World Food Program, som i dag tar emot Nobels Fredspris för sitt arbete med att säkra tillgången till mat., och till FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och till IFAD som ger stöd till urfolk, för att stärka upp det långsiktiga arbetet med att öka livsmedelstryggheten och motståndskraften mot matbrist.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum