Svenskt Trä

Svenskt Trä formar framtidens lövträindustri - bildar ny kommitté för lövträsågverk

Dela
Efterfrågan på svenskt trä ökar från landets möbel- och inredningsproducenter. I dag är majoriteten av det trä som inhemska företag använder för produktion importerad, något som är utmanande både utifrån ett logistiskt- och hållbarhetsperspektiv. Branschorganisationen Svenskt Trä ser stora möjligheter med trävaror från landets lövträd och bildar den första kommittén som representerar svenska lövträsågverk.
Bild: KG List, fotograf: Markus Crépin Sundström
Bild: KG List, fotograf: Markus Crépin Sundström

– Genom att sammanföra sågverken för lövträ, strävar vi efter att skapa dialog och förutsättningar för en långsiktig- och hållbar lövträindustri. Vi ser stor potential i att använda mer lövträ från svenska skogar och att främja den utvecklingen är syftet med kommittén, säger Björn Nordin, chef för arkitektur och design på Svenskt Trä och ansvarig för den nya Lövträsågverkskommittén.

Virkesvolymen av träden i den svenska skogen består av 20 procent lövträd och 40 procent vardera av gran respektive tall, enligt siffror från Skogsindustrierna. Trots det är andelen svenskt lövträ i inhemska möbler- och inredningsprodukter marginell och så är även fallet för konstruktionsmaterial i byggindustrin. Beroendet av omvärlden gör branschen sårbar för exempelvis prisförändringar, en osäker råvarutillgång och försvårade leveranskedjor. Parallellt vill konsumenter allt oftare veta vilket virke som används i produkterna de köper. Många aktörer står inför ökade krav på resurseffektivitet, spårbarhet och cirkulära flöden och här kan lövträ vara en möjliggörare.

– Vi vill öka intresset för den svenska lövskogen då det finns stor potential att förädla mer lövträ. Att få göra det tillsammans med en branschorganisation som Svenskt Trä och andra aktörer i branschen känns väldigt bra. Det ger en större tyngd när vi gemensamt sprider kunskap om nyttan och möjligheterna med svenskt lövträ, säger Johan Ingvarsson, vd för KG List, ett av företagen som ingår i kommittén.

Enligt Skogsstyrelsens analys av framtidens skogsskötsel, SKA 22, kommer lövträden dessutom att spela en viktig roll för skogsnäringen framåt. Ett fortsatt stort tryck på trävaror kommer att kräva en ökad användning av lövträ, enligt analysen, och framhåller vidare att fler lövträd kan bidra till biologisk mångfald och främja en diversifiering av svenska skogar.

– Även byggindustrin visar ett ökat intresse för lövträvaror och det efterfrågas forskningsprojekt kring användning av lövträ för konstruktionsändamål. Att främja forskning både inom möbel- och byggindustrin kommer därför att vara en viktig fråga för Lövträsågverkskommittén. Som ett första steg representerar Svenskt Trä idag lövträsågverken under ett industriseminarium i Nässjö där framtidens lövträindustri står på agendan, säger Björn Nordin.

Mer information

Förutom Svenskt Trä representeras Lövträsågverkskommittén av följande företag: KG List, Vanhälls Björksåg, Specialträ, Kährs och Billingsfors Lövträ.

Håll dig uppdaterad om Lövträsågverkskommitténs arbete här.

Svenskt Träs samordning av lövträsågverken är en del i arbetet med att främja förutsättningar för en hållbar- och långsiktig användning av träprodukter i Sverige. Resurseffektivitet, spårbarhet, cirkulära flöden och lokal råvaruförsörjning är viktiga fokusområden som ingår i branschorganisationens olika projekt.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: KG List, fotograf: Markus Crépin Sundström
Bild: KG List, fotograf: Markus Crépin Sundström
Ladda ned bild
Bild: KG List, fotograf: Keiu Meesak
Bild: KG List, fotograf: Keiu Meesak
Ladda ned bild
Bild: KG List, fotograf: Keiu Meesak
Bild: KG List, fotograf: Keiu Meesak
Ladda ned bild
Bild: KG List, fotograf: Keiu Meesak
Bild: KG List, fotograf: Keiu Meesak
Ladda ned bild
Svensk björkskog, foto: Mostphotos
Svensk björkskog, foto: Mostphotos
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Trä sprider kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Det gör vi genom att inspirera, utbilda och driva teknisk utveckling.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ-, KL-trä- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Ny rapport banar väg för träindustrins hållbara utveckling7.6.2023 11:04:03 CEST | Pressmeddelande

Branschorganisationen Svenskt Trä har i samverkan med aktörer från flera olika branscher publicerat en rapport, ”4 steps to GTIN”, som handlar om byggindustrins omställning till ett mer hållbart och cirkulärt byggande utifrån ett livscykelperspektiv. Syftet med rapporten har varit att ta fram en process för standardisering och digitalisering av de olika delarna i ett byggnadsverk. Vilket krävs för att möjliggöra hållbara val, spårbarhet och cirkularitet, under ett byggnadsverks livscykel.

Unga designers ser en framtid med fokus på cirkulära produkter och fler samarbeten över gränserna31.5.2023 12:05:16 CEST | Pressmeddelande

Sista veckan i maj åkte stipendiater från utmärkelsen Ung Svensk Form på en kunskapsresa arrangerad av branschorganisationen Svenskt Trä, i samarbete med Svensk Form. Resan avslutades på Sara kulturhus i Skellefteå med vernissage för utställningen Ung Svensk Form och ett panelsamtal på temat ”Trä – möjligheternas material”. Mötena skapade flera viktiga insikter för stipendiaterna om hur de vill arbeta i sina arbetsprocesser framöver. Formgivarna spår en framtid där samspelet mellan olika aktörer i närliggande branscher blir en nödvändig del av designprocessen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum