Svenskt Trä

Svenskt Trä lanserar 10-års funktionsgaranti för industriellt målade ytterpaneler

Dela
En 10-års funktionsgaranti för grund- och mellanstrukna ytterpaneler har tagits fram av målerier och färgleverantörer som ingår i certifieringssystemet CMP, Certifierad Målad Panel. Branschorganisationen Svenskt Trä står bakom certifieringssystemet och funktionsgarantin vänder sig primärt till konsumenter, hantverkare och bygghandeln.
Foto: Södra Wood
Foto: Södra Wood

CMP är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade ytterpaneler. Systemet säkerställer höga krav på träråvara, färg, fuktkvot och den industriella ytbehandlingsprocessen. Detta för att panelbrädorna ska vara optimalt anpassade för framtida funktion. En 10-års funktionsgaranti är nu framtagen för att säkerställa att ytbehandlingen, rätt hanterad, upprätthåller sin kvalitet i minst tio år.

– Tillsammans har tjugo målerier och sex färgleverantörer, som ingår i certifieringssystemet CMP, enats om att ta fram en tioårig funktionsgaranti på certifierade ytterpaneler. Ett viktigt steg för Svenskt Träs arbete i att säkerställa en god kvalitet för svenska byggvaror, säger Bengt Friberg, projektledare på Svenskt Trä.

Färgerna som används i tillverkningen av de målade ytterpanelerna som ingår i funktionsgarantin, är alltid testade av ackrediterade tredjepartsorgan. Testerna säkerställer att färgerna uppfyller ställda krav enligt gällande standarder och regler. Färgerna är även specialanpassade för målning på utvändigt trä. De appliceras i en skyddad miljö utan risk för påverkan av fukt och med rätt mängd färg, för att garantera ett enhetligt resultat och lång livslängd.

– Funktionsgarantin kommer att få stor betydelse för vår kontakt med bygghandeln då det blir enklare för deras kunder att välja målade ytterpaneler med god kvalitet. Garantin kommer förhoppningsvis att ytterligare öka förtroendet för CMP-stämplade träprodukter, säger Fredrik Gustavson, försäljningschef för Skandinavien Södra Wood samt ordförande i CMP-kommittén.

Vid tillverkning av ytterpanelerna dokumenteras samtliga steg i processen för att möjliggöra spårbarhet av individuella panelbrädor och garantera hög kvalitet.

Företagen SCA Wood, Södra Wood, Derome Timber, Moelven Wood, Tikkurila och Akzo är några av de som ingår i certifieringssystemet CMP.

Mer om CMP

Sammantaget innebär den tioåriga funktionsgarantin ökad kvalitet, tidsbesparing, ekonomiska fördelar samt miljöbesparing.

CMP-godkända panelbrädor är färdiga att monteras och behöver maximalt målas med ett eller två skikt färg på byggarbetsplatsen, beroende på vilken ytbehandlingsklass som används. Det besparar beställaren kostnaden för färg och tiden att utföra målningen samtidigt som ett bättre resultat uppnås. Genom den industriella målningen skyddas träet innan montering, vilket gör att valet av tidpunkt för att måla färdigt fasaden är flexibel.

Genom de höga kvalitetskraven på CMP-godkända panelbrädor förlängs underhållsintervallen på den utvändiga träfasaden givet att en korrekt montering och slutbehandling utförts. Ett minskat antal underhållsinsatser under fasadens livslängd är avgörande för investeringens totalekonomi och något som bör beaktas vid val av fasadmaterial.

Dessutom kan träfasaden relativt enkelt demonteras och träet kan därefter återanvändas.

Läs mer om funktionsgarantin här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Södra Wood
Foto: Södra Wood
Ladda ned bild
Foto: Jonas Wiklund
Foto: Jonas Wiklund
Ladda ned bild
Funktionsgarantibevis
Funktionsgarantibevis
Ladda ned bild
Foto: Setra Trävaror
Foto: Setra Trävaror
Ladda ned bild
Foto: Derome
Foto: Derome
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Trä sprider kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Det gör vi genom att inspirera, utbilda och driva teknisk utveckling.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksindustri och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ-, KL-trä- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Ny rapport banar väg för träindustrins hållbara utveckling7.6.2023 11:04:03 CEST | Pressmeddelande

Branschorganisationen Svenskt Trä har i samverkan med aktörer från flera olika branscher publicerat en rapport, ”4 steps to GTIN”, som handlar om byggindustrins omställning till ett mer hållbart och cirkulärt byggande utifrån ett livscykelperspektiv. Syftet med rapporten har varit att ta fram en process för standardisering och digitalisering av de olika delarna i ett byggnadsverk. Vilket krävs för att möjliggöra hållbara val, spårbarhet och cirkularitet, under ett byggnadsverks livscykel.

Unga designers ser en framtid med fokus på cirkulära produkter och fler samarbeten över gränserna31.5.2023 12:05:16 CEST | Pressmeddelande

Sista veckan i maj åkte stipendiater från utmärkelsen Ung Svensk Form på en kunskapsresa arrangerad av branschorganisationen Svenskt Trä, i samarbete med Svensk Form. Resan avslutades på Sara kulturhus i Skellefteå med vernissage för utställningen Ung Svensk Form och ett panelsamtal på temat ”Trä – möjligheternas material”. Mötena skapade flera viktiga insikter för stipendiaterna om hur de vill arbeta i sina arbetsprocesser framöver. Formgivarna spår en framtid där samspelet mellan olika aktörer i närliggande branscher blir en nödvändig del av designprocessen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum