Sida

Sverige stärker kampen mot könsstympning

Dela

Tre miljoner flickor riskerar varje år att drabbas av könsrelaterat våld och könsstympning. Ofta är de också i riskzonen för barnäktenskap, avbruten skolgång och begränsade möjligheter till utveckling. Därför ökar nu Sida sitt stöd till världens hittills bredaste FN-insats för att stoppa könsstympning i 16 afrikanska länder till 2030.

Foto: UNFPA  Tre egyptiska aktivister mot könsstympning.	Könsstympning av flickor är utbredd i Egypten bland såväl muslimer som kristna och traditionen spåras till åtminstone faraonisk tid. 2008 skärptes kampen mot könsstympning genom en ny lag för att stärka barns rättigheter i landet. Egypten är ett av flera länder som förbjudit könsstympning och på flera håll ansluter allt fler samhällen och individer aktivt i kampen mot könsstympning. Det är ett stort steg framåt.
Foto: UNFPA Tre egyptiska aktivister mot könsstympning. Könsstympning av flickor är utbredd i Egypten bland såväl muslimer som kristna och traditionen spåras till åtminstone faraonisk tid. 2008 skärptes kampen mot könsstympning genom en ny lag för att stärka barns rättigheter i landet. Egypten är ett av flera länder som förbjudit könsstympning och på flera håll ansluter allt fler samhällen och individer aktivt i kampen mot könsstympning. Det är ett stort steg framåt.

Biståndsmyndigheten Sida har beslutat att öka sitt stöd till världens hittills största insats för att utrota könsstympning och motverka könsrelaterat våld. Programmet genomförs i linje med de globala hållbarhetsmålen, Agenda2030, av FN-organen UNFPA och Unicef med målet att utrota könsstympning i 16 afrikanska länder under det närmaste årtiondet.

– Satsningen är unik, det finns inga motsvarande insatser mot kvinnlig könsstympning som har ett så bred geografisk verksamhet på såväl global, regional som nationell nivå. Det är ett långsiktigt arbete som Sida har bidragit till sedan 2018 och vårt fortsatta stöd till programmet betyder mycket för att inte arbetet ska avstanna nu under coronapandemin, säger Dag Sundelin som är chef för Sveriges regionala SRHR-Team vid ambassaden i Lusaka, Zambia.

Satsningarna som har gjorts hittills har lett till tydliga resultat. Det visar UNFPA:s senaste årsrapport över 2019 som visar att insatserna över tid har fått betydande effekter, bland annat genom nya lagar, etablerade stödfunktioner och långsiktigt arbete med attitydförändringar. I samband med att Sudan år 2020 fick en ny lag som förbjuder könsstympning har nu 15 av de 16 länder som ingår i programmet fått lagstiftning på plats. Därutöver har 2,8 miljoner människor i 3 962 orter offentligt tagit ställning mot könsstympning,vilket är en ökning på 10 procent jämfört med 2018. 214 000 flickor har under 2019 lyckats söka hjälp och undkommit könsstympning. Tillgången till stöd och samtal via telefon, chatt och lokala nätverk som adresserar kunskapsspridning om rättigheter och diskriminerande könsnormer har nått 11 miljoner människor under 2019, vilket är en ökning på 50 procent sedan 2017.

– Programmet är ett bra exempel på hur vi arbetar för att nå de mest utsatta människorna även under pandemin. Regionala riktlinjer har tagits fram för hur nationella parlament kan hantera pandemin, med stort fokus på att skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna för individer som lever under olika typer av restriktioner med anledning av Covid-19. Man har också tagit fram riktlinjer för lagstiftning för att bekämpa könsrelaterat våld, säger Dag Sundelin.

FN:s långsiktiga arbete utgår ifrån ländernas egna utvecklingsplaner och prioriteringar. Det bidrar till att lösningarna på lokala problem anpassas efter den lokala kontexten. Insatserna blir dessutom mer effektiva när givarländer samverkar via FN eftersom det minskar administrationen. Programmet ska fortgå fram till och med 2021.

Fakta: Sidas stöd till FN-programmet mot könsstympning och könsrelaterat våld

  • Sverige har en lång historia av stöd till hälsobistånd i omvärlden. Sida har tre prioriterade områden i sitt regeringsuppdrag inom hälsobiståndet: hälsosystemsstärkande insatser, barn- och mödrahälsa, samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
  • Hälsosystem, barn- och mödrahälsa, samt SRHR är områden som nu drabbas hårt av coronapandemin. Enligt UNFPA:s årsrapport beräknas lock down-restriktioner i sex månader riskera att leda till ytterligare 47 miljoner kvinnor som inte kan använda preventivmedel, 7 miljoner oplanerade graviditeter, 31 miljoner fall av könsrelaterat våld samt 13 miljoner fall av barnäktenskap i låg- och medelinkomstländer.
  • Sida har hittills bidragit under 3 år med totalt 250 miljoner till programmet och beslutar nu om ytterligare stöd på 75 miljoner kronor till programmet under 2020. 

Läs hela årsrapporten från UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of Female Genital Mutilation: Accelerating Change

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: UNFPA  Tre egyptiska aktivister mot könsstympning.	Könsstympning av flickor är utbredd i Egypten bland såväl muslimer som kristna och traditionen spåras till åtminstone faraonisk tid. 2008 skärptes kampen mot könsstympning genom en ny lag för att stärka barns rättigheter i landet. Egypten är ett av flera länder som förbjudit könsstympning och på flera håll ansluter allt fler samhällen och individer aktivt i kampen mot könsstympning. Det är ett stort steg framåt.
Foto: UNFPA Tre egyptiska aktivister mot könsstympning. Könsstympning av flickor är utbredd i Egypten bland såväl muslimer som kristna och traditionen spåras till åtminstone faraonisk tid. 2008 skärptes kampen mot könsstympning genom en ny lag för att stärka barns rättigheter i landet. Egypten är ett av flera länder som förbjudit könsstympning och på flera håll ansluter allt fler samhällen och individer aktivt i kampen mot könsstympning. Det är ett stort steg framåt.
Ladda ned bild

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Tanzanias fattigaste får nytt svenskt direktstöd3.1.2021 11:00:00 CETPressmeddelande

Biståndsmyndigheten Sida ska bidra till att sju miljoner extremt fattiga i Tanzania får ett lågt ”barnbidrag”, utbetalt via kvinnan i hushållet och med villkor att barnen går i skolan och besöker hälsovården. Det svenska direktstödet på en halv miljard kronor ska förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i extrem fattigdom i Tanzania med bättre mat, hälsa och utbildning samt ge möjlighet att hitta en egen försörjning.

Nya digitaliseringsstöd ska minska fattigdomen21.12.2020 06:00:00 CETPressmeddelande

Använda mobildata för att bygga sjukvård där behovet finns och hjälpa låginkomstländer bygga digitala samhällstjänster – det är exempel på nya digitaliseringsstöd som biståndsmyndigheten Sida precis har beslutat. Tillsammans med teknikjättar som Google, Microsoft och utvalda länder bidrar Sverige med 60 miljoner till Världsbankens digitala fond DDP och 125 miljoner till organisationen Dial som Sida var med och startade.

Nya Sida-stöd mot matbrist till Nobels fredsprisvinnare WFP10.12.2020 18:46:33 CETPressmeddelande

Pandemin, väpnade konflikter och klimatförändringar har under året drivit på matbristen rejält. Under året har antalet människor som inte har tillräckligt att äta fördubblats till 272 miljoner, och biståndsmyndigheten Sida ger nu flera stora stöd till bland andra World Food Program, som i dag tar emot Nobels Fredspris för sitt arbete med att säkra tillgången till mat., och till FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och till IFAD som ger stöd till urfolk, för att stärka upp det långsiktiga arbetet med att öka livsmedelstryggheten och motståndskraften mot matbrist.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum