Sweco Sverige AB

Sweco bistår i arbetet med tillståndsansökningar för CCS-satsning i Slite

Dela
Sweco ska bistå i arbetet med tillståndsansökan för den fullskaliga CCS-anläggning som Heidelberg Materials, där Cementa ingår, planerar i Slite på Gotland. Projektet är ett av Sveriges mest omfattande klimatomställningsinitiativ och planeras nu i en genomförbarhetsstudie. Målsättningen är att ställa om svensk cementindustri till 2030.
Foto: Heidelberg Materials
Foto: Heidelberg Materials

I Swecos uppdrag ingår att bistå Heidelberg Materials i utvecklingen av en miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning för den kommande tillståndsansökan. Koldioxidfångstanläggningen kommer att medföra en förändring av hela Slitefabrikens verksamhet och inom ramen för genomförbarhetsstudien kommer en process för att söka ett nytt miljötillstånd påbörjas under 2023.

När CCS-anläggningen står klar år 2030 kommer den att fånga in och lagra Slitefabrikens samlade utsläpp om uppemot 1,8 miljoner ton koldioxid årligen. Det motsvarar ca 3 procent av Sveriges totala utsläpp. Tillgången till klimatpositiv cement är den enskilt största pusselbiten för att den svenska bygg- och anläggningssektorn ska kunna nå sina klimatmål till 2030.

–      Klimatpositiv cement kommer att få stor inverkan på byggsektorns klimatomställning både i Sverige och internationellt. Det här är verkligen en avgörande och banbrytande utveckling i transformationen mot ett hållbarhet samhälle, säger Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning på Sweco.

I uppdraget involveras Swecos experter inom tillståndsprövning och miljökonsekvensbeskrivningar för CCS-anläggningar. Uppdraget startade i december 2022 och pågår till slutet av 2023.

–      Detta är rätt väg att gå för att Sveriges bygg- och anläggningssektor ska klara klimatomställningen till 2030. Förväntan på att satsningen i Slite skall driftsättas är stor och vi är fast beslutna att etablera en av världens första fullskaliga klimatpositiva cementfabriker här i Sverige år 2030, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

Om CCS

CCS, Carbon Capture and Storage, är ett samlingsnamn för olika tekniker för att fånga in och lagra koldioxid. Den avskilda koldioxiden komprimeras och transporteras sedan till en permanent lagringsplats djupt ner under havsbotten eller i berggrunden där den med tiden mineraliseras. Tekniken används för att förhindra utsläpp av växthusgaser till atmosfären och även för att åstadkomma negativa utsläpp, bio-CCS.

För mer information, vänligen kontakta:
Sofie Sidoli, presschef Sweco Sverige, 010-484 50 20​, sofie.sidoli@sweco.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Heidelberg Materials
Foto: Heidelberg Materials
Ladda ned bild
Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning Sweco
Martina Söderström, divisionschef Environment & Planning Sweco
Ladda ned bild

Om

Sweco Sverige AB
Sweco Sverige ABSweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 20 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 24 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, Välkommen till Sweco Sverige.

Följ Sweco Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sweco Sverige AB

Sweco Sverige levererar ett starkt resultat med högre marginal och god tillväxt12.5.2023 11:33:20 CEST | Pressmeddelande

I dag presenterade Swecokoncernen sin kvartalsrapport för januari-mars 2023. Den organiska tillväxten uppgick i Sweco Sverige till 9 procent och EBITA ökade med 11 procent justerat för kalendereffekter, båda främst drivna av högre genomsnittliga arvoden och fler anställda. Marknaden var relativt god, trots en fortsatt svaghet i segmenten för bostäder och kommersiella fastigheter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum